ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 498
                                               

Malaltia de Fabry

La malaltia de Fabry, també coneguda com malaltia dAnderson-Fabry o angioqueratoma corporal difús, és una rara malaltia genètica dherència lligada al cromosoma X, que pot afectar moltes parts del cos, inclosos els ronyons, el cor i la pell. És ha ...

                                               

Glicogenosi

Les glicogenosis són trastorns hereditaris, habitualment autosòmics recessius, que afecten al metabolisme del glicogen. Pràcticament, totes les proteïnes involucrades en la síntesi o degradació del glicogen i la seva regulació han estat descobert ...

                                               

Síndrome de Maroteaux-Lamy

La síndrome de Maroteaux-Lamy o mucopolisacaridosi tipus VI, també coneguda com a nanisme polidistròfic, és una mucopolisacaridosi autosòmica recessiva causada per una deficiència de lenzim arilsulfatasa B, responsable de la degradació de glicosa ...

                                               

Mucopolisacaridosi

Les mucopolisacaridosis són un grup de trastorns metabòlics causats per labsència o el mal funcionament denzims lisosòmics necessaris per descompondre les molècules anomenades glicosaminoglicans. Aquestes llargues cadenes dhidrats de carboni es p ...

                                               

Malaltia de Pompe

La malaltia de Pompe o glicogenosi de tipus II és originada per un problema genètic que es manifesta en lescassa o nul la producció de lenzim denominat alfa-glucosidasa o maltasa àcida. Com a conseqüència daquesta deficiència, la transformació de ...

                                               

Síndrome de Morquio

La síndrome de Morquio, també coneguda com a mucopolisacaridosi tipus IV, és un trastorn metabòlic rar en què el cos no pot processar certs tipus de molècules de sucre anomenades glicosaminoglicans. En la síndrome de Morquio, el GAG específic que ...

                                               

Malaltia de Tarui

La malaltia de Tarui o glicogenosi de tipus VII es deu la deficiència de lenzim fosfofructocinasa, encarregada de convertir la fructosa 6-fosfat a fructosa-1.6-bisfosfat, un pas limitant en la glucòlisi. Aquest trastorn determina la incapacitat p ...

                                               

Malaltia de Tay-Sachs

La malaltia de Tay-Sachs és una de les principals malalties lisosomals, és a dir, que afecten als lisosomes. És un patiment degeneratiu neurològic progressiu que causa la mort en la infància. Es caracteritza per lacumulació anormal de gangliòsids ...

                                               

Infecció per transmissió vertical

Una infecció per transmissió vertical és una infecció que utilitza la transmissió de mare a fill, és a dir, la transmissió directa de la mare a lembrió, fetus o el nadó durant lembaràs o el part. Pot ocórrer quan la mare té una infecció com una m ...

                                               

Quist ovàric

Un quist ovàric és qualsevol acumulació de líquid, localitzada dins dun ovari. Qualsevol fol licle ovàric que és major de dos centímetres sanomena un quist ovàric. Aquests quists tenen una grandària molt variable. La gran majoria dels quists ovàr ...

                                               

Neoplàsia benigna

Una neoplàsia benigna o tumor benigne és un tumor neoplàstic al qual li manca la capacitat de metàstasi. Exemples típics de tumors benignes són les berruges i els fibroides uterins. El terme benigne implica una malaltia lleu i que no progressa. A ...

                                               

Adenoma

Un adenoma, del grec ἀδῆν, adēn, "glàndula" i el sufix grec -ωμα, -oma, "massa", "bony", és un nòdul o tumor benigne que es desenvolupa en les cèl lules secretores de revestiment duna glàndula o en un teixit amb funció secretora. Quan forma masse ...

                                               

Angioma

Els angiomes són tumors benignes derivats de cèl lules de les parets vasculars o limfàtiques o derivades de cèl lules dels teixits que envolten aquests vasos. Els angiomes són freqüents amb ledat dels pacients, però poden ser un indicador de prob ...

                                               

Hemangioma

Un hemangioma és una neoplàsia benigna de les cèl lules endotelials que revesteixen els vasos sanguinis, generalment autoinvoluciona, i es caracteritza per augment del nombre de vasos normals o anormals plens de sang. Sol aparèixer en les primere ...

                                               

Lipoma

Els lipomes són tumors benignes constituïts per la proliferació del teixit adipós. Deriven del teixit connectiu i sobserven amb freqüència en adults, però són rars en els nens. Constitueixen el 6 per cent de la totalitat dels tumors de parts tove ...

                                               

Osteoma

Un osteoma és una peça dos en general creixen en un altre tros dos, típicament al crani. És un tumor benigne. Quan el tumor ossi creix en un altre os es coneix com a "osteoma homoplastia"; quan creix en altres teixits que es diu "osteoma heteropl ...

                                               

Papil·loma

A medicina, un papil loma és un terme general referint-se a un tumor benigne de cèl lules epitelials que creix amb projecció externa a semblança de frondes molt petites. En aquest context, una papil es refereix la projecció creada pel tumor i no ...

                                               

Teratoma

Un teratoma és un tumor format per diferents tipus de teixits, com el cabell, el múscul o los, i molt rarament òrgans més complexos com el globulós ocular, tors, mà. Usualment, un teratoma no conté cap òrgan, sinó un o més teixits normalment trob ...

                                               

Poliposi adenomatosa familiar

La poliposi adenomatosa familiar, també anomenada adenomatosi rectocòlica, poliposi familiar, poliposi familiar del còlon, poliposi familiar rectocòlica o poliposi rectocòlica familiar és una malaltia hereditària inclosa dins les síndromes de pol ...

                                               

Feocromocitoma

Els feocromocitomes són neoplàsies rares derivades de cèl lules cromafins de la medul la suprarenal. Produeixen, emmagatzemen, metabolitzen i solen alliberar catecolamines, però no sempre. Els paragangliomes extra-suprarrenals estan estretament r ...

                                               

Neoplàsia endocrina múltiple

El terme neoplàsia endocrina múltiple engloba diversos síndromes diferents amb tumors de glàndules endocrines, cadascun amb el seu propi patró característic. En alguns casos, els tumors són malignes, en altres, benignes. Es produeixen tumors beni ...

                                               

Tumor neuroendocrí

Els tumors neuroendocrins són neoplàsies sorgides de cèl lules del sistema endocrí i nerviós. Moltes són benignes, mentre que algunes són malignes. Se solen produir a lintestí, on sovint sanomenen tumors carcinoides, però també es troben al pàncr ...

                                               

Liomioma uterí

El liomioma uterí és un tumor benigne i no cancerós que creix en el teixit muscular de lúter o miometri. Sestima que aproximadament una de cada quatre o cinc dones de més de 35 anys tenen aquest tumor. Es classifiquen generalment en funció de la ...

                                               

Mola hidatiforme

La mola hidatiforme, coneguda també com a embaràs molar, és un trastorn de lembaràs que consisteix en un creixement anormal de teixit dins de lúter. No hi ha presència dembrió a linterior sinó duna massa no viable. Aquest trastorn forma part de l ...

                                               

Neoplàsia hematològica

Les neoplàsies hematològiques, poden ser de dos tipus les neoplàsies malignes hematològiques o càncers hematològics i les neoplàsies hematològiques de comportament incert. Afecten la sang, la medul la òssia i els ganglis limfàtics. Com que els tr ...

                                               

Schwannomatosi

La schwannomatosi, o NF3 segons alguns especialistes, és un tipus de neurofibromatosi. Es caracteritza per la presència de múltiples schwannomes al cos i labsència de schwannomes vestibulars bilaterals.

                                               

Amiloïdosi cutània macular

L amiloïdosi cutània macular o melanosi friccional és una forma damiloïdosi cutània localitzada caracteritzada per la presència de màcules fosques, moderadament pruents. De forma habitual es localitza a lesquena, entre els omòplats, però també es ...

                                               

Carcinoma basocel·lular

El carcinoma basocel lular és el tipus més comú de càncer de pell. Poques vegades fa metàstasi o mata, però encara es considera maligne pel fet que pot causar gran destrucció i deformitat. Estadísticament, aproximadament 3 de cada 10 caucàsics de ...

                                               

Lentigen

El lentigen és un petita taca pigmentada en la pell amb una vora clarament definida, envoltada per pell daparença normal. És una hiperplàsia inofensiva dels melanòcits, que és lineal en la seva propagació. Això vol dir que la hiperplàsia dels mel ...

                                               

Melanoma

Melanoma és el nom genèric dels tumors melànics o pigmentats "negre" + -oma "tumor"). Es tracta dun tumor generalment cutani i altament agressiu per la seva capacitat de generar metàstasi. És un tipus poc freqüent de càncer de pell i té múltiples ...

                                               

Nevus

Nevus o popularment cirera és una malformació de la pell benigna, circumscrita i estable, consistent en un excés local dalgun dels components de la pell i, ocasionalment, de les mucoses. És susceptible de sofrir degeneracions canceroses. Usant el ...

                                               

Nevus melanocític

Un nevus melanocític és un tipus de nevus que conté melanòcits, algunes fonts lassimilan al "nevus nevocític" si bé altres fonts els diferencien. Seria un terme assimilable la denominació vulgar de piga. Si bé altres fonts indiquen altres equival ...

                                               

Piga

Les pigues, o científicament efèlides, en els humans són taques cutànies, de color marró clar, de melanina en la pell que apareixen en persones de complexió clara. A diferència dels lentígens en les pigues no hi ha un increment de les cèl lules q ...

                                               

Queratoacantoma

El queratoacantoma és un tumor comú de grau baix de la pell, que es creu que sorigina al coll del fol licle pilós. Molts patòlegs consideren que és una forma de carcinoma de cèl lules escatoses. El patòleg sovint les etiquetes queratoacantoma com ...

                                               

Queratosi actínica

La queratosi actínica, també anomenada "queratosi solar" i "queratosi senil", és una varietat de lesió precancerosa que es presenta com un tumor epidèrmic. Sobserva com una placa lleugerament eritematosa, en crosta. Aquests creixements són més co ...

                                               

Infecció pel VIH i sida

La infecció pel virus de la immunodeficiència humana i la síndrome dimmunodeficiència adquirida és un espectre de malalties causades per la infecció amb el virus de la immunodeficiència humana. El VIH afecta al sistema immunològic fent que altres ...

                                               

Complex de demència associat a la sida

El complex de demència associat la sida són els trastorns neurològics associats amb la infecció pel VIH i SIDA. El CDAS pot incloure trastorns neurològics de diversa gravetat. Els trastorns neurocognitius associats al VIH sassocien amb una encefa ...

                                               

Controladors delit

Un controlador delit és, en termes dimmunologia, una persona que ha estat infectada pel virus de la sida però que sap que, sense necessitat de fàrmacs, mai arribarà a desenvolupar la malaltia, tot i que sí que la pot contagiar, gràcies la presènc ...

                                               

HIVToolbox

HIVToolbox és una aplicació dInternet que ajuda als científics a identificar i desenvolupar noves hipòtesis i facilita la interpretació dexperiments, amb lobjectiu dajudar als científics a comprendre millor el VIH, el virus que causa la sida, i i ...

                                               

Orfe de la sida

Un orfe de la sida és un infant que sha convertit en orfe en morir un o ambdós pares a conseqüència de la sida. Segons estadístiques del Programa Conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/sida ONUSIDA, lOrganització Mundial de la Salut OMS i el ...

                                               

Receptor del VIH

El Virus de la Immunodeficiència Humana és un virus que infecta a les cèl lules T del sistema immunològic de lorganisme. El seu virió és esfèric, recobert dun embolcall i una càpside proteica. El VIH és un retrovirus de mutació ràpida capaç de co ...

                                               

Retinitis per citomegalovirus

La retinitis per citomegalovirus, també coneguda abreujadament com a retinitis per CMV, és una inflamació de la retina que pot conduir la ceguesa. Causada pel citomegalovirus humà, es produeix predominantment en malalts amb immunodeficiència, el ...

                                               

Seropositiu

En general, sanomena seropositiu a lindividu que presenta en sang anticossos que, quan se li sotmet la prova diagnòstica apropiada, confirmen la presencia anticossos específics dun determinat agent infecciós. El terme seropositiu saplica a un est ...

                                               

Virus de la immunodeficiència humana

El virus de la immunodeficiència humana, comunament anomenat VIH, és lagent causal de la sida. Es tracta dun virus del grup dels retrovirus que fou aïllat per primer cop lany 1983 per lequip de Luc Montagnier a França. El virus és esfèric, dotat ...

                                               

Alemtuzumab

L alemtuzumab és un anticòs monoclonal emprat en el tractament de la leucèmia limfocítica crònica de cèl lules B i -fora dindicació- en el limfoma no hodgkinià. La diana farmacològica és la proteïna de membrana CD52 -també anomenada antígen CAMPA ...

                                               

Antimitòtic

Un antimitòtic és un fàrmac que inhibeix la mitosi. Aquests fàrmacs interrompen els microtúbuls, que són estructures que separen els cromosomes quan es divideix una cèl lula. Els inhibidors mitòtics sutilitzen en el tractament del càncer, perquè ...

                                               

Antineoplàstic

Un antineoplàstic o anticancerós és un medicament que prevé o inhibeix el desenvolupament del càncer. El tractament realitzat amb aquests fàrmacs sanomena quimioteràpia contra el càncer, quimioteràpia antineoplàstica o, senzillament, quimioteràpi ...

                                               

Camptotecina

La camptotecina és un inhibidor de la topoisomerasa tipus I. Va ser descobert el 1966 per M. E. Wall i M. C. Wani en un cribratge sistemàtic de productes naturals per a antineoplàstics. Va ser aïllat de lescorça i la tija de Camptotheca acuminata ...

                                               

Gefitinib

El gefitinib és un medicament emprat en el tractament del càncer. Sutilitza principalment en aquells casos en els quals laparició del tumor és deguda a un excés de lEGF. Lexcés d’EGF pot causar càncer de mama, pulmó i còlon, ja que causa un creix ...

                                               

Teràpia hormonal (oncologia)

La teràpia hormonal anomenada també teràpia endocrina o tractament hormonal, és un dels diferents tipus de tractament que sengloba dins del càncer de mama. Aquesta consisteix a administrar hormones a les persones detectades de càncer de mama per ...