ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 494
                                               

Esternut

Un esternut o esternudament és un estímul reflex dexpulsió convulsiva daire que parteix dels pulmons per a eixir pel nas o la boca. Comunament és provocat per partícules estranyes que provoquen la irritació de la mucosa nasal o per una infecció v ...

                                               

Gasometria arterial

En medicina, la gasometria arterial fa referència a una tècnica de monitoratge respiratòria invasiva que permet, mitjançant una mostra de sang arterial, determinar-ne el pH i les pressions parcials doxigen i diòxid de carboni. Generalment, la gas ...

                                               

Inspiració (fisiologia)

La inspiració és el procés pel qual entra aire des dun medi exterior cap a linterior dels pulmons. És la fase activa de la respiració pulmonar. Shauria de reservar el terme inhalació la inspiració de certs gasos, vapors o líquids degudament polvo ...

                                               

Volum pulmonar

Els volums pulmonars o capacitats pulmonars es refereixen als diferents volums daire característics en la respiració humana. Un pulmó humà pot emmagatzemar al voltant de 5 litres daire en el seu interior, però una quantitat significativament meno ...

                                               

Neurotransmissor

Un neurotransmissor és una molècula que utilitzen els animals per transmetre, amplificar i modular senyals elèctrics entre una neurona i una altra cèl lula. Habitualment es distingeixen els neurotransmissors clàssics dels que no ho són, atenent a ...

                                               

Acetilcolina

L acetilcolina és el primer neurotransmissor descobert. Va ser trobat per un biòleg alemany anomenat Otto Loewi l’any 1921 qui després va rebre el premi Nobel. És el neurotransmissor específic de les sinapsis del sistema nerviós somàtic i de les ...

                                               

Àcid N-metil-D-aspàrtic

Làcid N-metil-D-aspàrtic és un derivat aminoàcid que actua com un agonista específic del receptor NMDA i, a més, simula lacció del neurotransmissor glutamat en aquest receptor. A diferència del glutamat, lNMDA només suneix i regula aquest recepto ...

                                               

Dinorfina

Les dinorfines, Dynorphins, són una classe de pèptids opioides que sorgeixen de la proteïna precursora prodinorfina. Quan la prodinorfina és escindida durant el procés per proproteinoconvertasa 2, salliberen múltiples pèptids actius: dinorfina A, ...

                                               

Histamina

La histamina és una amina biològica involucrada en respostes immunes locals; també regula funcions fisiològiques a lestómac i actua com a neurotransmissor. Una nova evidència indica que la histamina també fa una funció en la quimiotaxi de leucòci ...

                                               

Neurotransmissor transportador

Els neurotransmissors transportadors, en anglès: Neurotransmitter transporters, són una classe de proteïnes transportadores de membrana que estan a les membranes cel lulars de les neurones. La seva principal missió és portar neurotransmissors a t ...

                                               

Noradrenalina

Trobem la noradrenalina en el cos humà, formant part del sistema endocrí i del sistema nerviós com un dels principals neurotransmissors. Es forma a les glàndules suprarenals a partir dun aminoàcid, la tirosina. Consisteix en un catecol i un grup ...

                                               

Octopamina

L octopamina és una amina biogènica endògena que està estretament relacionada amb la norepinefrina, i té efectes en els sistemes adrenèrgics i dopaminèrgics. Es troba de manera natural en moltes plantes, incloent la taronja amargant. La biosíntes ...

                                               

Serotonina

La serotonina o 5-hidroxitriptamina és una substància pertanyent a les amines biogèniques. Actua sobretot com a neurotransmissor; es distribueix per tot lorganisme i fa moltes funcions. Exerceix una gran influència sobre el sistema psiconerviós, ...

                                               

Treball de part

El part, naixement o naiximent és un conjunt de processos fisiològics de la dona que tenen com a resultat el procés dexpulsió del fetus com a finalització de lembaràs i inici del postpart. Però també és una vivència única en la vida maternal i se ...

                                               

Amniorrexi

L amniorrexi o ruptura de membranes o és un terme per descriure una ruptura del sac amniòtic durant lembaràs. Normalment, es produeix espontàniament al final del termini de lembaràs, ja sigui durant o al començament del part. La ruptura de les me ...

                                               

Contraccions de Braxton Hicks

Les contraccions de Braxton Hicks o contraccions prepart són contraccions esporàdiques de lúter. És normal sentir-les a partir del segon o tercer trimestre dembaràs, encara que hi ha dones que les senten a partir del segon trimestre.

                                               

Haptonomia

L haptonomia és una tècnica de preparació per al part. Etimològicament el terme deriva dels mots grecs hapsis i nomos, i es pot traduir com a tacte afectiu. Consisteix en laplicació per part dambdós pares duna sèrie de contactes i carícies que el ...

                                               

Inducció del part

La inducció del part és un conjunt de procediments dirigit a provocar contraccions uterines de manera artificial amb la intenció de desencadenar el part en el moment més adequat per la mare i el fetus. Lavaluació de les característiques del coll ...

                                               

Naixement miraculós

El naixement miraculós és un relat sobre naixements sobrenaturals o amb esdeveniments extraordinaris i que es lliguen a déus i herois per indicar el caràcter excepcional del nadó. El més conegut és la Nativitat de Jesús però és un motiu present a ...

                                               

Part sense dolor

El part sense dolor, igualment cridat mètode Lamaze, és un aplec de tècniques que apunten a suprimir langoixa i les dolors del part per una preparació durant el prenyat i la utilització de tècniques complementàries durant el part, i amb la creaci ...

                                               

Respiració

El terme respiració ve del llatí respiratio que vol dir respirar. Originalment definia lintercanvi de gasos que realitza un ésser viu amb el medi ambient; és a dir, feia referència al mecanisme respiratori global que és fàcilment observable en el ...

                                               

Respiració (fisiologia)

En fisiologia, respiració és un terme que es refereix al transport doxigen des de laire exterior cap a les cèl lules dels teixits i el transport de diòxid de carboni en sentit invers. Aquesta definició contrasta amb la definició bioquímica de "re ...

                                               

Crepitant

En medicina humana i veterinària, el crepitant és un so anormal, fi i amb bombolleig, que es troba quan sausculten els sorolls pulmonars a través del tòrax i acostuma a ser provocat a laparició de secrecions dins de la llum dels bronquíols o alvè ...

                                               

Respiració cutània

La respiració cutània, juntament amb la branquial, traqueal i pulmonar, és un dels quatre tipus de respiració que poden presentar els animals. Consisteix a realitzar lintercanvi gasós a través de la pell o de certes àrees com la cavitat bucal, o ...

                                               

Hèrnia inguinal

Una hèrnia inguinal és una protrusió dels continguts de la cavitat abdominal a través del canal inguinal. Són molt freqüents, i la seva reparació és una de les operacions quirúrgics que es realitzen amb més freqüència.

                                               

Tumor de lestroma gastrointestinal

El tumor de lestroma gastrointestinal, és un dels tumors mesenquimals més freqüents del tracte gastrointestinal. Aquests són típicament definits com a tumors el comportament dels quals està induït per mutacions en el gen Kit del PDGFRA, i pot no ...

                                               

Discràsia sanguínia

La discràsia sanguínia és una alteració permanent qualitativament o quantitativament anormal en la sang, en particular, dels seus elements formes o els seus components.

                                               

Hemocromatosi

En medicina, l hemocromatosi és un dipòsit excessiu de ferro en les cèl lules parenquimàtiques que produeix una alteració oxidativa de llurs orgànuls i membranes cel lulars i un estímul de la fibrogènesi. Es produeix per un augment de labsorció i ...

                                               

Hemoglobinúria paroxística nocturna

La hemoglobinúria paroxística nocturna, en alguns casos coneguda pel nom de síndrome de Marchiafava-Micheli, és una malaltia rara adquirida caracteritzada per la presència duna anèmia hemolítica intravascular que pot presentar com a trets clínics ...

                                               

Neutropènia

La neutropènia és una concentració baixa de neutròfils en la sang. Els neutròfils serveixen com defensa contra les infeccions i destrueixen els bacteris, fragments bacterians i virus de la immunoglobulina-. Els pacients amb neutropènia són més su ...

                                               

Pancitopènia

La pancitopènia és un trastorn hematològic en què es redueix el nombre de glòbuls vermells i blancs, així com de plaquetes. Si només són dos els paràmetres que són baixos, es pot utilitzar el terme bicitopènia. El plantejament diagnòstic és el ma ...

                                               

Coagulació

Els organismes disposen dun sistema de seguretat que els permet deturar una hemorràgia o pèrdua de sang produïda per la ruptura de la paret vascular. Aquest mecanisme sanomena hemostàsia o coagulació sanguínia i presenta una doble funció: per una ...

                                               

Factor tissular

El factor tissular, factor també anomenat teixit de plaquetes, el factor III, tromcinasa o CD142, és una proteïna present en el teixit subendotelial, plaquetes i leucòcits necessaris per a linici de la trombina formació del zimogen protrombina. U ...

                                               

Factor VIII

El factor VIII de coagulació, també conegut amb el nom de factor anti-hemofílic A, és una glucoproteïna continguda en el plasma sanguini que actua com un dels cofactors de la cascada de la coagulació. La deficiència del Factor VIII causa unes mal ...

                                               

Factors de coagulació

Els factors de coagulació són totes aquelles proteïnes originals de la sang que participen i formen part de l coàgul sanguini. Són tretze els factors de coagulació, nomenats amb nombres romans, tots ells necessiten de cofactors dactivació com el ...

                                               

Fibrinogen

El fibrinogen és una proteïna formada per tres subunitats anomenades Fibrinogen Alfa, Fibrinogen Beta i Fibrinogen Gamma, que participa en la formació dels coàguls sanguinis, treballa en lhemostàsia i també durant les primeres etapes de les repar ...

                                               

Protrombina

La protrombina és una proteïna sanguinia que sactiva donant lloc la trombina una seriproteasa que catalitza el pas final de la cascada de reaccions del procés de coagulació de la sang. Se sintetitza al fetge, com els Factors VII, IX i X, en un pr ...

                                               

Trombina

La trombina és una proteasa serina, un enzim amb una gran importància en el procés de coagulació sanguínia. En concret, catalitza la reacció de formació de fibrina a partir de fibrinogen, que permet la formació dun coàgul sanguini. En éssers huma ...

                                               

Uroquinasa

L uroquinasa, també anomenat activador de la plasminogena tipus uroquinase és un enzim serina proteasa present en els éssers humans i altres animals. La proteïna uroquinasa humana va ser descoberta per McFarlane i Pilling al 1947. Va ser aïllada ...

                                               

Factor de von Willebrand

El factor de von Willebrand és una glicoproteïna de la sang que participen en lhemostàsia. És deficient o defectuosa en la malaltia de von Willebrand i està involucrat en un gran nombre daltres malalties, com la púrpura trombocitopènica trombòtic ...

                                               

Hepatopatia

La hepatopatia o malaltia del fetge o malaltia hepàtica, és un tipus de dany o malaltia del fetge. Sempre que dura el transcurs del problema, es produeix una hepatopatia crònica.

                                               

Càncer de fetge

El càncer hepàtic és un tipus de càncer que sorgeix al fetge, ja sigui com a: Tumor primari: que són els tumors que soriginen en el fetge i són força agressius. Acostumen a formar una massa central única. En ells, les mutacions de la proteïna p53 ...

                                               

Cirrosi hepàtica

La cirrosi hepàtica, cirrosi de Laennec, o simplement cirrosi és una malaltia del fetge caracteritzada per la substitució de teixit del fetge per fibrosi, cicatrius i nòduls de regeneració. La paraula "cirrosi" deriva del grec κίρῥος, que signifi ...

                                               

Esteatosi hepàtica

L esteatosi hepàtica, també coneguda com a lipoïdosi hepàtica, és una condició patològica potencialment reversible amb vacúols de triacilglicerols de mida diversa que sacumulen en les cèl lules del fetge a través del procés desteatosi. Si bé té m ...

                                               

Insuficiència hepàtica

La insuficiència hepàtica és la incapacitat del fetge de portar a terme les seves funcions metabòlques i secretores. El fetge és un òrgan molt important a nivell metabòlic, ja que es troba en un encreuament de diferents vies. Per tal de poder ent ...

                                               

Malaltia dAndersen

La malaltia dAndersen o glicogenosi de tipus IV és causada per la deficiència de lenzim ramificant amilo a-1.4-1.6-glucotransferasa. Clínicament aquests pacients presenten, en el període de lactància, hepatosplenomegalia progressiva, hipotonia mo ...

                                               

Belimumab

Belimumab, venut comercialment sota la marca Benlysta, és un anticòs monoclonal humà que inhibeix el factor activant de cèl lules B, també conegut com a estimulador de limfòcits B. És aprovat per al seu ús terapèutic en els Estats Units, el Canad ...

                                               

Fingolimod

Fingolimod és un fàrmac immunomodulador, aprovat per al tractament de lesclerosi múltiple. Reduïx la taxa de recaigudes de lesclerosi múltiple remitent-recurrent a més de la meitat. Fingolimod és un modulador del receptor desfingosina-1-fosfat, q ...

                                               

Interferó beta 1a

Interferó beta 1a és un fàrmac en la família dels interferons per tractar lesclerosi múltiple. És produïda per cèl lules de mamífer, mentre que linterferó beta 1b es produeix en E. coli modificada. Els interferons han demostrat que produeixen una ...

                                               

Rituximab

Rituximab, venut sota la marca Rituxan entre daltres, és un medicament usat per a tractar determinades malalties autoimmunitàries i alguns tipus de càncer. Es fa servir pel limfoma no hodgkinià, la leucèmia limfocítica crònica, lartritis reumatoi ...