ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47
                                               

Cal Sec del Mas

Es tracta dun immoble entre mitgeres de planta trapeziforme, amb planta baixa i dues plantes altes, amb coberta de dos aiguavessos amb el carener paral lel a les façanes. Disposa dun pati la part posterior. La façana principal és al costat nord-o ...

                                               

Cal Sense

Es tracta dun edifici entre mitgeres trapezoïdal, de tres crugies, amb planta baixa i tres plantes altes. Les obertures de la façana principal són ordenades a partir deixos verticals. la part central de la planta baixa hi ha el portal daccés, dar ...

                                               

Cal Soleret

Es tracta dun edifici entre mitgeres amb un pati la part posterior. Consta de planta baixa i dues plantes pis. La coberta és a dos vessants amb el carener paral lel la façana principal que està orientada a sud. Saccedeix a ledifici per un arc de ...

                                               

Cal Solé

Es tracta dun edifici trapezoïdal amb la façana principal orientada a lest. Està constituït per planta baixa i dues plantes altes. Davant la façana hi ha un pati amb diverses edificacions auxiliars. Al mur que tanca el pati hi ha un portal de mig ...

                                               

Cal Suís

Es tracta dun edifici de planta trapezoïdal, de dues crugies, amb tres façanes que donen al carrer, constituït per planta baixa i dues plantes pis. La coberta és de doble vessant amb el carener paral lel la façana principal. Laspecte actual de li ...

                                               

Cal Tallaret

Es tracta dun immoble entre mitgeres de planta de forma irregular, amb planta baixa i tres plantes altes. Ledifici té cobertes inclinades formades per bigues de fusta, encanyissats i teules àrabs, a excepció duna part que té terrat. Les obertures ...

                                               

Cal Wenceslao

Es tracta dun immoble planta irregular amb un pati petit la part posterior, constituït per planta baixa i una planta pis. Forma part de la mateixa finca un altre edifici que dóna al carrer de la Barceloneta. La composició de la façana sarticula a ...

                                               

Cal Xalamó

Es tracta dun conjunt dedificis situats en una finca de forma irregular, una de les cares de la qual dóna al carrer Jesús. Un dels edificis, lantic cinema, és situat la part central de la finca i té una planta quadrangular. Els murs, que són de m ...

                                               

Casa al carrer de les Penyes, 7 (Calafell)

Immoble constituït per un cos principal de planta trapeziforme, amb planta baixa i una planta pis, un cobert i un pati. La coberta del cos principal és de teula àrab a dues vessants a diferent nivell, la qual no és original de ledifici. Les obert ...

                                               

Casa del Comú (Calafell)

Es tracta duna casa que consta de planta baixa i un pis amb teulada a doble vessant amb el carener perpendicular la façana principal. Té dues portes, una, més antiga, darc rebaixat i laltre, més moderna i petita, allindanada amb la llinda i els b ...

                                               

Casa del Lleó

Es tracta dun edifici de planta rectangular constituït per planta baixa i una planta alta que no ocupa la totalitat de la superfície. Aquesta planta és situada la part central, de manera que permet lexistència dun terrat tant la part anterior com ...

                                               

Edifici de la Presó (Calafell)

Es tracta dun immoble de planta trapezoïdal, duna única crugia, format per planta baixa i dues plantes altes; amb coberta de dues vessants, amb el carener paral lel la façana principal. La composició de les plantes altes és simètrica. la planta b ...

                                               

Edifici de la recepció de visitants del castell

Es tracta dun edifici de planta trapezial constituït per planta baixa i una planta alta que no ocupa la totalitat de la superfície, la qual és fruit duna reforma executada a finals del segle xx. Limmoble aprofita la roca natural del turó del Cast ...

                                               

Edifici de les dependències municipals de la platja

L Edifici de les dependències municipals de la platja és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Actualment lespai és utilitzat per les àrees de Medi Ambient i de Serveis Urbanístics i la sala de plens de lAjuntament de C ...

                                               

Els Cups

Es tracta dun edifici de planta baixa i una planta alta que es va construir aprofitant la roca natural del turó del castell. La coberta és dun aiguavés, amb el carener paral lel la façana principal que sorienta a sud-oest i sarticula en tres tram ...

                                               

Església de lAssumpció (Calafell)

Lesglésia està construïda amb formigó i ferro. La planta pren la forma dun quart de cercle. El vèrtex té una forma còncava i dell neixen una sèrie de nervis que formen lesquelet de la teulada. A cada lateral hi ha una sèrie, contínua, de finestre ...

                                               

Església de Sant Pere Pescador (Calafell)

La façana presenta una porta darc de mig punt, amb tres arcs col locats en degradació, que segueixen tot el contorn de la porta i descansen damunt duna base. La part exterior de les dovelles està decorada per una motllura amb una sanefa en ziga-z ...

                                               

Estació de Calafell

L Estació de Calafell és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Calafell. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls per on circulen trens de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya operat per Renfe Operadora. ...

                                               

Estació de Segur de Calafell

Segur de Calafell és una estació de ferrocarril propietat dadif situada al nucli de població de Segur de Calafell, al municipi de Calafell la comarca del Baix Penedès. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls per on circulen trens de l ...

                                               

Habitatge al carrer de la Barceloneta, 21 (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta trapeziforme amb dues façanes, planta baixa, un pis, golfes i coberta dun aiguavés. la façana principal, que és orientada al sud sud-est., hi ha un gran ràfec fet amb rajoles i teules, que actualment, està pintat d ...

                                               

Habitatge al carrer de les Penyes, 11 (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta trapezial constituït per planta baixa i dues plantes pis, la segona de les quals no ocupa la totalitat de la superfície i va ser construïda durant el segle XX. Aprofita la roca natural del turó del castell, la qual ...

                                               

Habitatge al carrer de les Penyes, 22 (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta trapezial constituït per planta baixa i una planta pis amb coberta dun aiguavés. La façana mostra la fàbrica de pedra irregular la vista, la qual va ser rejuntada amb morter de ciment portland. Al costat dret de la ...

                                               

Habitatge al passatge del Castell, 1-4 (Calafell)

Es tracta dun immoble de planta irregular constituït per dos cossos, de planta irregular que aprofita la roca natural del turó del castell. A lextrem esquerre de la finca hi ha un pati amb una tanca dobra. El cos del costat dret consta de planta ...

                                               

LHostal (Calafell)

Ledifici consta de lhabitatge, una ermita ambdues col locades de forma perpendicular la carretera, i una sèrie de dependències. Lhabitatge és compost de dues plantes. Els baixos presenten un porta amb llinda i una finestra a cada banda. Les cober ...

                                               

Mas Vilarenc

El Vilarenc és compost per unes extenses propietats situades entre el poble i la platja. Les propietats són tancades per un mur o per un entrellaçat de filferro. La masia està formada per lhabitatge dels amos i el dels masovers. Presenta dues pla ...

                                               

Xalet a lavinguda de França, 27-29 (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta general reculada i distribuït a diferents nivells més baix la part que toca al carrer i es fa més alt cap al fons de la parcel la per adaptació al pendent del terreny. Laccés a les plantes es fa a partir duna escal ...

                                               

Xalet a lavinguda de França, 30 (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta baixa elevada lleugerament respecte del terreny deixant per sota una zona en semisoterrani destinada a aparcament. La planta té forma irregular i té el volum de més al sud girat respecte la resta per adquirir una b ...

                                               

Xalet al carrer Grècia, 12 (Calafell)

Es tracta dun edifici aïllat de planta irregular i volumetria a base de cubs de diferents alçades. Consta de planta baixa, on es distribueix la zona de dia, i una planta alta, on subica la zona de nit. Les façanes nord-oest i sud-oest són les que ...

                                               

Estació de Cunit

Cunit és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Cunit la comarca del Baix Penedès. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls per on circulen trens de la línia R2 Sud de Rodalies de Catalunya operat per Renfe O ...

                                               

Hostal de la Diligència

Edifici situat en la cantonada entre el carrer Major, la Plaça de Sant Cristòfol i el passatge que uneix als dos anteriors. Es tracta duna construcció de planta en forma de L, i amb diferents cobertes annexes a una vessant. Ledifici ha estat molt ...

                                               

Sant Cristòfol de Cunit

Sant Cristòfol de Cunit és una església del municipi de Cunit. De ledifici romànic només queda la capçalera trevolada i lespai presbiteral. Labsis de tramuntana queda totalment integrat la construcció de la rectoria, adossada al mur de tramuntana ...

                                               

Ca lAleu (el Vendrell)

La paret de la façana principal té forma còncava i és recoberta de carreus picats adossats amb una funció merament decorativista. Consta de quatre plantes. la planta baixa hi ha dues portes quadrangulars, construïdes recentment, una de les quals ...

                                               

Ca lAmadeo

La casa, decorada amb carreus i motius florals la paret superior, és composta per dues plantes. La planta baixa presenta una portalada central amb llinda i dues finestres per banda, les dues coses porta i finestres són rematades per unes motllure ...

                                               

Cal Caselles (el Vendrell)

Cal Caselles, o casa Caselles, és un edifici del nucli històric del Vendrell destil modernista darrel popular construït a principi del segle XX per la família Casellas, un dels grans propietaris del Vendrell. Ledifici està inclòs en lInventari de ...

                                               

Cal Fontana (el Vendrell)

Casa de tres plantes. Als baixos es troben dues grans portalades darc carpanell, una de les quals menava abans a lhorta que avui és un pàrquing. També hi ha unes de les pilastres adossades amb capitells de fulles dacant, i dues mènsules que soste ...

                                               

Cal Gibert

Cal Gibert és una casa al municipi del Vendrell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Lantiga "quinta Amèrica" o lactual "villa Teresa", és un edifici quasi centenari, destil colonial cubà, avui dia desfigurat la planta ...

                                               

Casa a la plaça Francesc Macià, 1 (el Vendrell)

El material emprat per la construcció de ledifici és la pedra. La casa és composta per quatre plantes o pisos. Els baixos, més modificats i ocupats per diverses botigues, tenen unes mènsules que sostenen un balcó que recorre tota la façana de led ...

                                               

Casa al carrer Prat de la Riba, 2 (el Vendrell)

La Casa al carrer Prat de la Riba, 2 és una obra eclèctica del Vendrell inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Caseta de Ca la Miquela

Edifici aïllat de planta quadrangular situat al camí del Tomoví, sobre la Plaça Ramona Macipe. La construcció presenta una sola planta. La façana principal, situada de cara la Plaça, es diferencia per lescalinata daccés i la porta darc de ferradu ...

                                               

Estació de Sant Vicenç de Calders

Sant Vicenç de Calders és una estació de ferrocarril propietat dadif situada al municipi del Vendrell la comarca del Baix Penedès, en el barri lEstació de Sant Vicenç de Calders. Lestació es troba la confluència de les línies de Barcelona-Vilafra ...

                                               

Estació del Vendrell

El Vendrell és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població del Vendrell la comarca del Baix Penedès. Lestació es troba la línia Barcelona-Martorell-Vilafranca-Tarragona per on circulen trens de la línia R4 de Rodalies de Catalu ...

                                               

Les Voltes (el Vendrell)

La planta baixa és composta per un porxo format per cinc pilastres exemptes que sostenen unes bigues de fusta, donant lloc així a un passadís arquitravat. Les pilastres continuen adossades en la resta de la façana de ledifici, separant-les en qua ...

                                               

Cal Garcia (Llorenç del Penedès)

Ledifici és situat desquena la Plaça de la Vila i presenta tres plantes. Antigament era una quadra. Els baixos han convertit les obertures dels estables en una sèrie de finestres. El pis noble també presenta tapiades les antigues obertures del ma ...

                                               

Cal Murgades (Llorenç del Penedès)

Cal Murgades, o Cal Morgades, és un edifici del municipi de Llorenç del Penedès, inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa el Mas (Llorenç del Penedès)

Ledifici és format per un pati al qual saccedeix mitjançant una porta de ferro forjat. La façana principal presenta, al centre, una torre quadrangular amb una sèrie de finestres darc de mig punt aparellades i una balustrada com a remat. Als peus ...

                                               

Església de Sant Llorenç del Penedès)

Una escalinata mena la façana principal, la qual és rodejada per una balustrada de pedra. La façana és dividida en tres cossos. El cos dret presenta la mateixa estructura però a sobre hi ha el campanar. És una torre quadrada de tres plantes separ ...

                                               

Habitatges dels masovers de lEstrella

Els Habitatges dels masovers de lEstrella és una obra de Llorenç del Penedès inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Estan a prop de la Masia lEstrella.

                                               

Cal Ponç (el Montmell)

La masia de Cal Ponç subica al municipi del Montmell, la riba esquerra de la riera de Marmellar, damunt duna penya duns 35 metres sobre la riera, la comarca del Baix Penedès. Es tracta duna zona de terrenys abruptes, amb poques zones aptes per al ...

                                               

Casa de Manso-Vidal (el Montmell)

Al carrer major de la Juncosa hi ha tres cases que daten de temps antics, la més antiga de les quals és la coneguda popularment com Cal Cintet. Laccés la casa es fa a través duna gran portalada realitzada pels amos actuals, que tanca un petit pat ...

                                               

La Casa Gran de Can Ferrer de la Cogullada

La casa és situada en un extrem del poble. Actualment és molt modificada i serveix de desembaràs. A lentrada, sobre la portalada que mena al pati hi ha la data de 1809, però a dins el pati, la llinda de fusta de la porta daccés la casa, es veu la ...