ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 455
                                               

Barraca de la pedrera del Mas de lEspasa

la banda est de la pedra del Mas de lEspasa, al costat de lentrada, hi ha una barraca de pedra seca que té adossat un clos, anomenat paravent. Cal dir que els elements petris dambdós elements procedeixen del rebuig de la pedrera. La barraca, dun ...

                                               

Barraca de la plana de Cal Borrell 1

Es tracta duna edificació dús agrícola de planta quadrangular, amb els cantons arrodonits, amb un sol espai interior. La porta dentrada, amb llinda I arc de descàrrega, és situada al costat esquerre de la cara est. A linterior hi ha un fornícula ...

                                               

Barraca de la plana de Cal Borrell 2

Edificació dús agrícola, de grans dimensions, de planta circular amb un sol espai interior. La porta dentrada, darc de mig punt feta amb lloses de cantell, és situada al costat est. A linterior hi ha dues fornícules darc de mig punt, ran de terra ...

                                               

Barraca de la plana de Cal Borrell 3

Es tracta duna edificació dús agrícola de planta rectangular, amb els cantons arrodonits, amb un sol espai interior. Exteriorment adopta una forma acampanada. La porta dentrada és situada al costat esquerre de la cara est. Els brancals de la port ...

                                               

Barraca de la plana de la Graiera 3

Es tracta duna edificació de planta quadrangular amb un sol espai interior. La porta dentrada, que és situada al costat dret de la cara est, és de forma rectangular i té una llinda constituïda per una llosa de pedra. La coberta és una volta cònic ...

                                               

Barraca de la plana de la Graiera 4

Es tracta duna edificació de planta quadrangular amb un sol espai interior. La porta dentrada, que és situada al costat dret de la cara est, és de forma rectangular i té una llinda constituïda per una llosa de pedra. La coberta és una volta cònic ...

                                               

Barraca del Balandre

Es tracta dun edificació dús agrícola de planta trapezoïdal, força profunda, amb un sol espai interior. La porta dentrada, situada al costat oest, té una llinda que és una llosa plana de pedra. La coberta és una volta cònica -o falsa cúpula- feta ...

                                               

Barraca del carrer Cau Ferrat

Barraca de pedra seca situada a linterior duna finca de forma gairebé trapezoïdal, tancada, del la qual també en forma part una casa unifamiliar, sense cap interès. És de planta circular i ha patit una intervenció, en època contemporània, consist ...

                                               

Barraca del carrer de la Rosa

Barraca de pedra seca situada a linterior duna finca de forma trapezoïdal tancada amb una paret feta amb elements ceràmics. També hi ha un habitatge unifamiliar sense cap interès. La barraca és de planta rectangular amb els cantons arrodonits. La ...

                                               

Barraca del carrer del Cementiri

Es tracta duna edificació dús agrícola de planta quadrangular, amb els cantons arrodonits, amb un sol espai interior del recinte del cementiri de Calafell. La porta és situada a lextrem dret del mur est i és de forma quadrangular. La porta es car ...

                                               

Barraca del Fondo Blau

La Barraca del Fondo Blau és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. La barraca és situada a una parcel la de la partida de la Foradada.

                                               

Barraca del Fondo de Comalleó

La Barraca del Fondo de Camalleó és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Està situada a una parcel la de la partida de Cal Perotet.

                                               

Barraca del Fondo de la Graiera

Es tracta duna edificació de planta circular amb un sol espai interior que aprofita el desnivell del terreny. Actualment està mig enderrocada. La porta dentrada, que és situada la cara sud, només conserva el brancal esquerre. A linterior hi ha du ...

                                               

Barraca del Fondo de Montpaó

La Barraca del Fondo de Montpaó és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. El cadastre digital el situa a una parcel la de la partida del Pla de Montpaó, just la riba del Torrent de Montpaó.

                                               

Barraca del Fondo del Cego

Barraca de pedra seca de planta quadrangular amb els cantons arrodonits, dun sol espai, amb una porta rectangular, amb llinda, situada la cara sud. la part superior de la porta hi ha un pegat de morter de calç amb el que sembla una lletra C incis ...

                                               

Barraca del Fondo del Tallaferro

La Barraca del Fondo del Tallaferro és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. El Fondo del Tallaferro és un barranc entre la Muntanya del Roig i la Muntanya del Bernat.

                                               

Barraca del Mas den Vives 1

La Barraca del Mas den Vives 1 és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. És situada al vessant nord de la Muntanya del Comú.

                                               

Barraca del Mas den Vives 2

La Barraca del Mas den Vives 2 és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Està situada al vessant nord del puig de La Talaia i a ponent de la Coma Farella.

                                               

Barraca del Mas de lEspasa

La Barraca del Mas de lEspasa és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Actualment és la vora sud de lautopista C-32, a lest del Torrent de Montpaó, i entre els puigs de Pujal i La Roca Lliscant.

                                               

Barraca del Mas Romeu

Es tracta dun edificació dús agrícola de planta circular, amb un sol espai interior. El costat nord-est de la barraca és excavat la roca i aprofita el desnivell del terreny. La porta, ubicada al costat sud, és darc de mig punt, i és realitzat amb ...

                                               

Barraca del Pi de lÀliga

La Barraca del Pi de lÀliga és una obra de Calafell protegida com a Bé Cultural dInterès Local. És al vessant de llevant de la muntanya de LEscarnosa, a prop de la Cova de la Foradada.

                                               

Barraca del torrent de la Cobertera

Edificació dús agrícola de planta circular amb un sol espai interior. La porta dentrada, situada al costat sud-est, té una llinda que és una llosa plana de pedra. La coberta és una volta feta amb la superposició de filades de lloses planes que, p ...

                                               

Barracó, escala i dipòsit daigua de la Guerra Civil

Es tracta dun conjunt format per un barracó, una escala i un dipòsit daigua, situats en un terreny amb un pendent força pronunciat. la part superior hi ha el dipòsit format per tres receptacles. Mitjançant lescala saccedeix la part baixa de la fi ...

                                               

Construccions de pedra seca IX (lAlbi)

Cabana de pastors utilitzada com a aixopluc ocasional encarada cap al nord-est. La construcció és a base de grans pedres locals sense desbastar i no sha fet servir cap tipus dargamassa. La volta de canó està feta per aproximació de filades. La po ...

                                               

Construccions de pedra seca XI (lAlbi)

Barraca de vinya utilitzada com a aixopluc temporal. Està encarada cap a lest i segueix lestil de les cabanes de lAlt Camp. Està feta de pedres més petites que lhabitual la comarca sense desbastar. Al seu interior hi ha una petita menjadora per a ...

                                               

Construccions de pedra seca XIII (lAlbi)

Cabana de pastor utilitzada com a aixopluc ocasional i encarada cap al sud. Feta de grans pedres locals sense desbastar i sense cap tipus dargamassa entre elles. La forma interior és cònica, per aquest motiu els laterals de la cabana són molt gru ...

                                               

Construccions de pedra seca XV

Es tracta duna cabana de pastors que sutilitza com a aixopluc ocasional. Està feta amb grans pedres. Té un especial interès, ja que es considera que la seva volta és la major feta a tot el terme de lAlbi. Al seu interior hi ha una llar de foc, un ...

                                               

Construccions de pedra seca II (la Pobla de Cérvoles)

És una cabana de vinya encarada cap al sud-est, força peculiar, ja que en la seva construcció shan aprofitat roques existents per fer la volta. Està feta a base de pedres irregulars de diverses mides sense desbastar. Té una porta allindada centra ...

                                               

Construccions de pedra seca IV (la Pobla de Cérvoles)

És una cabana de vinya encarada cap al sud, feta a base de pedres de diverses mides sense desbastar. Té una única obertura, la de la porta la façana, lleugerament desplaçada cap la dreta. Aquest és lúnic element fet amb grans pedres ben escairade ...

                                               

Construcció de pedra seca VI (la Pobla de Cérvoles)

És una cabana de vinya orientada cap al sud feta de pedres sense desbastar; està coberta amb una volta apuntada. la façana destaca el llindar, únic element fet amb grans carreus ben escairats; a més hi ha gravada la data de 1862. Al seu interior ...

                                               

Construcció de pedra seca VII (la Pobla de Cérvoles)

És una cabana de vinya coberta amb llosa i tapada amb argila. Està feta de pedres irregulars i sense desbastar. Té la porta lateral i aprofita una roca per part dun mur. Resta la paret frontal, feta amb pedres de forma trencajunts. La data de con ...

                                               

Construccions de pedra seca III (el Vilosell)

És una cabana feta de carreus de pedra units sense cap tipus dargamassa. Està ubicada a desquena un coster i encarada al sud-est. La porta, al costat esquerre, és allindada, feta amb carreus ben escairats de dimensions molt superiors la de la res ...

                                               

Construccions de pedra seca V (el Vilosell)

És una cabana de pedra seca feta a base de carreus de mida mitjana. La peculiaritat daquesta construcció és que està feta a dues aigües, a diferència de la resta amb cobertes de volta. La llinda i els muntants de lentrada són grans lloses treball ...

                                               

Construccions de pedra seca XI (el Vilosell)

És una cabana de pedra seca orientada cap al sud-est, feta de carreus sense treballar a excepció de la llinda i els muntants formats per grans lloses de pedra ben escairades. Té una planta allargada amb contraforts als laterals; és de majors dime ...

                                               

Construccions de pedra seca XII (el Vilosell)

És una cabana de pedra seca feta a partir de carreus sense treballar a excepció de la llinda i els muntants, que són grans pedres ben escairades. La coberta és una volta apuntada, contràriament la resta de les del municipi, de volta de canó. Està ...

                                               

Construccions de pedra seca XIV (el Vilosell)

És una cabana orientada cap a nord feta amb carreus de pedra sense treballar units sense cap tipus dargamassa. Està feta aprofitant les pedres que hi havia al coster del costat, fent-les servir com a contrafort per la volta. Aquesta cabana destac ...

                                               

Cabana dera de Can Codina

Cabana de planta rectangular 12 x 6 m, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, a migdia. Consta de planta i paller. La façana principal presenta un portal amb arc rodó elevat de pedra picada molt bonic i que està dividit ...

                                               

Cabana dera de Carboneres

Cabana dera de planta rectangular 7 x 5 m, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana situada a migdia, davant la qual hi ha lera caironada circular pràcticament coberta per herba. La façana principal presenta un portal rodó ...

                                               

Cabana dera de lArimany

Cabana de planta rectangular 9 x 7 m, coberta a tres vessants i amb el carener perpendicular la façana situada a ponent. La tercera vessant desguassa a Est. Per aquesta façana està adossada a un gran cos de corts de totxo. El pilar central està d ...

                                               

Cabana de pastor (lEsquirol)

Cabana de pastor. Es tracta duna construcció de petites dimensions, de planta rectangular i arrecerada al marge del mur de llevant. Mesura aproximadament dos metres i mig de llarg per un dample. Dalçada mesura escassament un metre, de manera que ...

                                               

Cabana del Dot (lEsquirol)

Cabana de planta rectangular i coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana orientada a ponent. En aquest sector presenta un gran arc de pedra picada, actualment tapiat amb pedra i uns grans ràfecs que sobresurten més dun metre ...

                                               

Cabana de munició Rocalta

Cabana de munició. Murs construïts amb pedra i morter aprofitant el terreny rocós. Durant el temps que va estar en actiu el Frot de Pallars Abril - Desembre 1938, lexèrcit republicà va condicionar diversos punts de la serra o el roc de Pessonada, ...

                                               

Cabana de Jaumetó

La Cabana de Jaumetó és una cabana de pastor del terme municipal de Conca de Dalt, dins de lantic terme dAramunt, en terres de la vila dAramunt, però al límit amb lantic terme dHortoneda de la Conca, a prop de lantic poble de Vilanoveta. Està sit ...

                                               

Acetamiprid

L acetamiprid és un compost orgànic amb fórmula química C 10 H 11 ClN 4. Concretament és lN--N-ciano-N-metil-acetamidina. És un insecticida neo-nicotenoid que es produeix sota el nom de Assail i Chipco per Aventis CropSciences. Sutilitza per al c ...

                                               

Diclorodifenildicloroetà

El diclorodifenildicloroetà és un insecticida organoclorat que és lleugerament irritant la pell. El DDD és el metabòlit del DDT i té propietats molt semblants, encara que es considera menys tòxic per als animals que el DDT. El DDD està englobat a ...

                                               

Lambda-cihalotrina

Cihalotrina, el nom químic de la qual és -α-cyano-3-fenoxibencil -3--2.2-dimetil ciclopropà carboxilat i el seu nom comú és cialotrina, lambra-cihalotrina ; Cyhalotrin, lamba és un Insecticida piretroide utilitzat en la agricultura dampli espectr ...

                                               

Diazinon

El diazinon pirimidina-2-il" fosforotioat), un líquid incolor/marró fosc, és un èster de làcid tiofosfòric desenvolupat el 1952 per Ciba-Geigy, una companyia química suïssa. Es tracta dun insecticida no sistèmic inicialment usat per al control de ...

                                               

Dimetoat

El dimetoat és un insecticida de la família dels organofosforats. La seva via dactuació és per contacte amb inhibició de la colinesterasa, tret comú amb la resta dorganosfosforats. El nom segons la IUPAC és O,O-dimetil-S-metilcarbamoilmetil fosfo ...

                                               

Metidatió

El metidatió és un insecticida i acaricida del grup dels organofosforats descobert per H. Grob. i comercialitzat per primer cop per J. R. Geigi S.A., actualment Syngenta AG.

                                               

Metil azinfós

El Metil-Azinfos -yl)methyl"dithiophosphate) és un insecticida organofosforat que, com tots els daquesta categoria, actua inhibint les acetilcolinesterases dels insectes.