ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 42
                                               

Escorxador (Esparreguera)

L Escorxador dEsparreguera és un edifici inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici de planta basilical de tres naus. En la façana principal sobre un portal remarcat amb un arc apuntat de maó vist i amb decoració ...

                                               

Habitatge a la plaça Santa Eulàlia, 20 (Esparreguera)

Edifici que fa cantonada, estructurat en planta baixa i dos pisos. La façana està tota arrebossada excepte les pedres cantoneres i lemmarcament de les obertures. Lentrada principal dóna la plaça i és una porta allindada. Sobre seu hi ha tres ober ...

                                               

Habitatge al carrer Montserrat, 95 (Esparreguera)

L Habitatge al carrer Montserrat, 95 és una obra eclèctica dEsparreguera inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Hospital Vell (Esparreguera)

És un edifici emplaçat sobre un desnivell muntanyós que fa la planta sigui irregular. Així la zona de la façana principal té una sola planta, mentre que la resta nhi ha quatre. La façana principal està arrebossada i té dues obertures i una porta, ...

                                               

Mercat municipal dEsparreguera

El Mercat municipal dEsparreguera és una obra noucentista del municipi dEsparreguera inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici de planta basilical de tres naus, amb la central més elevada que les laterals per p ...

                                               

Santa Cecília dEsparreguera

Santa Cecília dEsparreguera és un edifici del municipi dEsparreguera inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Tomba

Daquesta antiga masia no es conserva la tipologia de linterior. Laccés està en un dels laterals originals de la casa. Lelement més interessant del conjunt és un balcó de fusta la part posterior de ledifici. Es tracta duna construcció sense preced ...

                                               

Casa de la Vila dEsplugues de Llobregat

La Casa de la Vila o Ajuntament dEsplugues de Llobregat és un edifici protegit com a bé cultural dinterès local. Edificat a manera de masia, era lantic Hostal Picalquers.

                                               

Casal de cultura Robert Brillas

El Casal de cultura Robert Brillas, abans Can Brillas o Caves Marguery, és una antiga masia rural, avui un equipament cultural en el nucli urbà dEsplugues de Llobregat. Ledifici està reformat en un estil modernista historicista i protegit com a b ...

                                               

Los Tres Molinos

Los Tres Molinos és un edifici dEsplugues de Llobregat protegit dins linventari de Béns Culturals dInterès Local i que es caracteritza pels seus tres molins destil manxec i la seva ubicació privilegiada a lentrada de Barcelona. Des de febrer de 2 ...

                                               

American Lake

L’ American Lake fou un lloc d’esbarjo situat a Gavà, impulsat per Artur Costa i Martí a principis del segle xx. Artur Costa fou un burgés barceloní pertanyent a una família que posseïa una important flota de vaixells amb la qual importaven carbó ...

                                               

Antiga Casa de la Vila de Gavà

L Antiga Casa de la Vila de Gavà és un edifici del municipi de Gavà que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Planas i Crehuet

Es tracta dun edifici cantoner de planta rectangular, planta baixa, dos pisos i terrat. La composició de la façana és simètrica a partir dels buits de la planta baixa, formada per encoixinats i obertures de mig punt. Al primer pis presenta un bal ...

                                               

Casal del Centre

Edifici cantoner de planta rectangular, planta baixa i pis; hi ha unes obertures en el coronament de lhabitatge que simulen les golfes. De lornamentació del conjunt cal esmentar el paredat comú amb verdugades de maó la façana principal, mentre qu ...

                                               

Conjunt Sant Nicasi

El Conjunt Sant Nicasi és un conjunt dedificis del municipi de Gavà que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt urbà Màrtirs del Setge de 1714

El Conjunt urbà Màrtirs del Setge de 1714 és una obra del municipi de Gavà inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Estació de Gavà

Gavà és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Gavà la comarca del Baix Llobregat. Lestació es troba la línia Barcelona-Vilanova-Valls per on circulen trens de les línies R2 i R2 Sud de Rodalies de Catalunya operat per ...

                                               

Estadi Municipal la Bòbila

L Estadi Municipal la Bòbila és un estadi municipal poliesportiu de Gavà. Fou inaugurat l1 de maig de 1995 i té una capacitat per 3.000 espectadors. Lestadi conté una pista datletisme, un camp de futbol de gespa natural, un gimnàs de musculació, ...

                                               

Santa Magdalena del Sitjar

Es tracta dun edifici en ruïnes. La capella era duna sola nau, rectangular i sembla que sense absis diferenciat. Resta part del mur de migdia fins a lobertura de la porta. Del mur de tramuntana sen veuen els fonaments. La capella era construïda a ...

                                               

Torre de lAmerican Lake

La Torre de lAmerican Lake és un edifici del municipi de Gavà que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Ca lOller (Martorell)

Els Oller, van ser calderers, i es van establir a Martorell lany 1781, on van exercir aquest ofici, fins a lany 1843. Aquesta casa és de finals de la primera meitat del segle xix, i va ser reformada pel seu propietari el 1926. Conserva elements d ...

                                               

Casa Pelegrí (Martorell)

L Habitatge al carrer Pere Puig, 80, Casa Pelegrí o Casa Carol, és una obra de Martorell protegida com a Bé Cultural dInterès Local.

                                               

Creu dels Caputxins

De la primitiva creu situada a lentrada de lantic convent del Caputxins només en resta la base formada per una roca de pinyolenc lleugerament desbastada, de forma troncocònica. El conjunt actual correspon a una restauració de lany 1968. Així, la ...

                                               

Edifici de La Caixa

Es tracta dun edifici en cantonada, façana arrodonida, planta baixa, 3 pisos i terrat, a més duna sèrie de cossos sobresortits a diferents nivells. En els extrems, dos paral lelepípedes coronats per galeria coberta a 4 vessants, ràfec, carteles, ...

                                               

Edificis al carrer Montserrat, 18-36 (Martorell)

Els Edificis al carrer Montserrat, 18-36 són una obra del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

El Quarter

Es tracta dun edifici construït en pedra, de planta rectangular, amb planta baixa i pis. De ledifici original tan sols es conserva lextrem de llevant, molt mal conservat.

                                               

Estació de Martorell

Martorell i Martorell-Central és un intercanviador ferroviari situat la població de Martorell, la comarca del Baix Llobregat. Lestació de Martorell és propietat dAdif i es troba la línia Barcelona-Martorell-Vilafranca-Tarragona per on circulen tr ...

                                               

Estació de Martorell Vila - Castellbisbal

Martorell Vila | Castellbisbal és una estació de ferrocarril de les línies S4 i S8 de la Línia Llobregat-Anoia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Està ubicada dins el terme municipal de Castellbisbal la comarca del Vallès Occidental, ...

                                               

Estació de Martorell-Enllaç

Martorell-Enllaç és una estació de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya que pertany al bloc de línies S4, S8, R5 i R6 de la Línia Llobregat-Anoia i és lestació on finalitza la línia S8. Està situada al nord-est de Martorell la ...

                                               

Fàbrica Fontdevila i Torres

La Fàbrica Fontdevila i Torres és una obra del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Francesc Santacana, 16 (Martorell)

L Habitatge al carrer Francesc Santacana, 16 és un edifici del municipi de Martorell que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Lloselles, 71 (Martorell)

L Habitatge al carrer Lloselles, 71 és una obra del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Pere Puig, 37 (Martorell)

L Habitatge al carrer Pere Puig és una casa del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Pere Puig, 44 (Martorell)

L Habitatge al carrer Pere Puig, 44 és una obra del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge de la plaça de la Vila, 35 (Martorell)

L Habitatge de la plaça de la Vila, 35 és una obra del municipi de Martorell inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Santa Margarida del priorat de Sant Genís de Rocafort

Lesglésia de Santa Margarida del Priorat de Sant Genís de Rocafort o Santa Margarida de Martorell és una església romànica de Martorell edificada sobre les restes duna de paleocristiana, que mancada de fonts documentals també es coneix com a Sant ...

                                               

Torre den Malla (Martorell)

Edifici aïllat envoltat de jardí situat al carrer del Mur al barri de La Mina, a lentrada de Martorell. És de planta rectangular i consta de planta baixa, dos pisos i golfes amb coberta de quatre vessants i amb barbacana de fusta. Al centre salça ...

                                               

Torre de les Hores (Martorell)

La Torre de les Hores és un edifici de planta rectangular, a quatre vents, i envoltat de jardí, ubicat la vila de Martorell. Al marge de constituir un exemple típic de mansió o torre senyorial catalana de finals del segle xix, és coneguda perquè ...

                                               

Antiga Clínica i Centre Mèdic (Molins de Rei)

Aquest edifici va ser construït per acollir les escoles de les Germanes de la Doctrina Cristiana, congregació religiosa dedicada a lensenyament fundada a Molins de Rei lany 1880. Posteriorment va ser utilitzat com a seu de la" Clínica", nom amb e ...

                                               

Ca nAmetller (Molins de Rei)

Ca nAmetller és un edifici de planta i dos pisos la vila de Molins de Rei destacada pels seus magnífics esgrafiats, de tipus geomètric. Aquella té una gran porta amb arc escarser emmarcat en pedra i una finestra enreixada a cada costat. El primer ...

                                               

Can Madurell

Mansió senyorial envoltada de jardí. La seva estructura és de planta, pis i golfes, amb teulada a dos aigües perpendiculars la façana. Al mig de la teulada sobresurt un cos amb coberta a quatre aigües. El plantejament de la casa és molt senzill d ...

                                               

Can Planes (Molins de Rei)

Can Planes és un mas al municipi de Molins de Rei catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquest mas deu la seva vida a lèpoca feudal, ja que en la Reconquesta, per tal de conrear les terres recuperades, que passaven per ...

                                               

Can Rabella

Masia de planta i pis, tancada per un barri. La planta baixa, amb portal adovellat, té una finestra a cada costat. Al pis es poden observar un balcó i dues finestres emmarcades amb pedra. Al mig de la façana hi ha un rellotge de sol i un nínxol a ...

                                               

Can Roca (Molins de Rei)

És una casa pairal amb façana tancada per un barri, única resta de la construcció original. Lestructura és de planta baixa i dos pisos formant 3 cossos verticals els quals acaben, la part superior, en forma a darc de mig punt. La part central té ...

                                               

Can Tintorer (Molins de Rei)

Aquesta masia, tancada per un pati on hi ha un gran jardí, ha estat molt reformada. De planta rectangular, està formada per planta i pis i sorienta cap a migdia. La planta baixa, la que sha afegit un cos de vidre, consta de porta adovellada amb a ...

                                               

Casa Tarragó (Molins de Rei)

Habitatge cantoner unifamiliar, la planta baixa del qual es reconvertí en establiment comercial. Per les seves característiques decoratives se situa dins lestil modernista, amb un acurat treball de façanes, balcons, finestres, torreta cònica, dec ...

                                               

Escola el Palau (Molins de Rei)

Edifici de caràcter públic que forma part de la urbanització que des dels anys vint del segle passat sefectuà en aquesta zona i que eixamplava els límits de la vila en direcció al riu. Es tracta dun edifici funcional que reinterpreta lordre, la s ...

                                               

Estació de Molins de Rei

Molins de Rei és una estació de ferrocarril propietat dadif situada la població de Molins de Rei la comarca del Baix Llobregat. Lestació es troba la línia Barcelona-Martorell-Vilafranca-Tarragona per on circulen trens de la línia R1 i R4 de Rodal ...

                                               

Foment Cultural i Artístic (Molins de Rei)

Edifici històric de Molins de Rei, dús social que va ser construït lany 1921 després de la creació de lentitat, lany 1920, amb motiu de la fusió de diverses associacions per la voluntat dun sector de la societat de la vila de disposar dun local o ...

                                               

Fàbrica Ferrer i Mora

La Fàbrica Ferrer i Mora, anomenada també Edifici el Molí o senzillament El Molí, va ser una fàbrica de Molins de Rei, de El Baix Llobregat, que es dedicava la indústria tèxtil de cotó. Ledifici està inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectòn ...