ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 277
                                               

Ca lAlrani

És una masia de planta rectangular, orientada a migdia. Barri tancat que encercla la façana principal. la cara Est shi ha afegit una nova edificació, damunt la porta daccés al barri. la cara Nord hi ha adossada una altra masia que aprofita un tro ...

                                               

Can Camp (les Franqueses del Vallès)

Can Camp és un edifici del municipi de les Franqueses del Vallès que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Cot (les Franqueses del Vallès)

Edifici aïllat destructura complexa. La casa es troba unida a una nova edificació. Forma un barri tancat davant la façana. Està coberta a dues vessants desiguals. la façana hi ha una porta dovellada darc de mig punt i al seu damunt una finestra a ...

                                               

Can Guilla

És un edifici aïllat destructura complexa. Davant de la casa es forma un barri tancat amb dos grans portal allindanats. El cos principal consta de planta baixa, pis i golfes, i té una coberta composta. Ledifici del costat consta de planta baixa i ...

                                               

Can Llampallas

Can Llampallas és una masia del municipi de les Franqueses del Vallès inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Margens

Es tracta duna masia formada per dues cases. La més nova situada la dreta i més endavant que laltra, suneix per un dels costats. Ambdues tenen la façana orientada a migdia. La més antiga està envoltada dun barri tancat amb dos portals daccés, en ...

                                               

Can Marí

És un edifici aïllat de planta rectangular cobert a doble vessant. Consta de tres crugies paral leles, planta baixa, pis i golfes la crugia central. La façana està orientada a migdia, en el centre hi ha el portal dovellat darc de mig punt, flanqu ...

                                               

Can Ramis (les Franqueses del Vallès)

Masia de planta rectangular, orientada cara a migdia. El carener és paral lel la façana, coberta a doble vessant. En el centre de la façana hi ha un portal adovellat darc de mig punt, al seu damunt una obertura despitllera i una finestra darc con ...

                                               

Can Riera (les Franqueses del Vallès)

Masia de petites dimensions, de planta rectangular. La façana principal està orientada a migdia. Consta de tres crugies paral leles i dos pisos dalçada. La teulada està coberta a doble vessant. Ha estat reformada. Està arrebossada i té còdols de ...

                                               

Can Rovira del Villar

Can Rovira del Villar és una obra del municipi de les Franqueses del Vallès inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Suquet

Edifici aïllat de planta rectangular. La casa consta de tres crugies paral leles i tres pisos dalçada. la façana, orientada a migdia, hi ha un portal dovellat darc de mig punt i al seu damunt dos balcons sobreposats que marquen leix de simetria. ...

                                               

Can Tarafa

Masia de planta complexa, amb diferents cossos afegits i diverses reformes difícils de datar. Orientada cara a migdia, el carener és paral lel la façana. Gran portal de mig punt adovellat, descentrat. Té tres pisos dalçada en el pis principal i l ...

                                               

Can Viure

Es tracta duna masia destructura basilical fruit duna restauració de lany 1866 datat la façana, anteriorment estava coberta a dues vessants. Constava de planta baixa i pis, es va aixecar la crugia central un pis més. Està formada per tres crugies ...

                                               

Ca nIlla (la Garriga)

Edifici aïllat i integrat per tres cossos i una torreta. Ledifici saixeca davant un gran jardí. Cadascun dels cossos consta de planta baixa i pis. Les cobertes són a dos vessants. En el cos central hi ha una gran balconada que alhora conforma un ...

                                               

Ca nOliveró (la Garriga)

És una masia aïllada duna sola nau i de planta rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes. Les façanes, de pedra, estan recobertes amb arrebossat de guix. El portal dentrada és de pedra amb arc de mig punt adovellat. Les obertures de la pl ...

                                               

Can Perera de Pimar

Masia de carener perpendicular la façana, de planta basilical i doble ràfec. Consta de planta baixa, pis i golfes. Els murs són de paredat i estan sense arrebossar. Les obertures i les pedres cantoneres estan fetes amb carreus regulars. La porta ...

                                               

Can Poi del Bosc 15

Masia interessant pel tractament unitari amb riquesa material i artística. Té la tradicional estructura de la masia, façana apuntada per teulada a dues vessants. Davant la façana hi ha un ampli pati tancat. la façana principal hi ha tres finestre ...

                                               

Can Rosselló dAmunt

És una masia aïllada de planta baixa, pis i golfes. La façana és de pedra i està recoberta amb arrebossat de ciment. La casa saixeca davant un gran pati limitat per un mur de pedra perimetral. El portal dentrada és de pedra i darc de mig punt ado ...

                                               

Can Terrés

És un conjunt dedificacions al voltant dun gran pati rectangular, flanquejat al nord per la masia, a ponent per un noble pis amb arcs de mig punt i al sud per la capella de Santa Maria del Camí. La masia consta de planta baixa, pis i golfa. La co ...

                                               

Can Torra de la Riba

És una edificació amb tipologia de masia aïllada. Consta de planta baixa i pis. La façana és de pedra. La casa saixeca davant un pati. El conjunt està integrat per dos cossos: el principal, de planta rectangular i composició simètrica, i un later ...

                                               

Can Vilanova

És una masia aïllada amb un pati al davant de reduïdes dimensions. El conjunt està integrat per un cos central, el cos principal i per un cos lateral. El cos central és de planta rectangular. Consta de planta baixa i pis. Les façanes són de pedra ...

                                               

Casa Dolors Rates

La Casa Dolors Rates, vídua Vega o Germanes Hospitalàries, és un edifici del municipi de la Garriga que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Domingo Pujadas

La Casa Domingo Pujadas és un edifici de la Ronda del Carril de la Garriga inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És lobra més interessant de Planas Calvet juntament amb la casa Santamaria. Correspon a letapa més propera a ...

                                               

Casa Emili Sala Cortès

La Casa Emili Sala Cortès és un edifici de la Ronda del Carril del municipi de la Garriga inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Joan Calls

És un edifici civil, un habitatge unifamiliar entre parets mitgeres. Consta de planta baixa i pis. Assentada damunt un sòcol de maçoneria concertada rematat per una faixa de rajoles de color vermell disposades com un tauler descacs; aquest elemen ...

                                               

Casa Joan Grau i Ponsoda

La Casa Joan Grau i Ponsoda és un edifici del municipi de la Garriga inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Josefa Solo Blanch

La Casa Josefa Solo Blanch o Vil la Maria és un edifici de la Ronda del Carril de la Garriga inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Josep Sunyol

La Casa Josep Sunyol és un edifici de la Ronda del Carril de la Garriga que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Màxim exponent de larquitectura historicista pel volum i la riquesa de materials tant a les parets exte ...

                                               

Casa Mercè Pasqual

És un edifici destinat a habitatge unifamiliar aïllat, adossat per una petita superfície la paret mitgera. Consta de planta baixa, pis i golfa. Sòcol estucat en forma de carreus. A les cantonades hi ha daus alternats amb motius florals. Les obert ...

                                               

Casa Mercè Pla Masgrau

És un habitatge unifamiliar aïllat amb paret mitgera al nord. Consta de planta soterrani, planta baixa i golfes. Consta dobertures encerclades, llinda amb arc de frontó i encerclat rectangular. Té coberta a dues vessants. Hi ha detalls moderniste ...

                                               

Casa Ramon Reig i Argelagós

Casa unifamiliar entre mitgeres que consta de planta baixa, planta pis i golfes. La composició de façana és a base de tres eixos verticals. Totes les obertures són de llinda plana i incorporen una motllura darc rebaixat excepte les de les golfes ...

                                               

Casa Vicenç Llorca

La Casa Vicenç Llorca és un antic edifici del municipi de la Garriga que formava part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt de Can Durall

El Conjunt de Can Durall és una obra modernista de la Garriga protegida com a Bé Cultural dInterès Local. És un petit conjunt format per ledificació principal, lhabitatge del jardiner i un interessant jardí amb arbres dinterès i elements ornament ...

                                               

Portalada, tanca i jardí de Vil·la Martin

La portalada està formada per dues pilars de maó de secció quadrada acabades en pinacles, gallons esfèrics i fletxa. La coronament piramidal està recobert amb rajoles de llàgrima de colors. Al capdamunt de la pilar hi ha una sanefa decorada amb r ...

                                               

Torre Enriqueta i portalada

Edificació aïllada de grans dimensions envoltada de jardí. De planta rectangular, consta de planta baixa i dues plantes pis. Està estructurada en dos cossos i un cos adossat a manera de torrassa amb coberta esglaonada de trencadís; la resta de la ...

                                               

Vil·la Adauta

Habitatge unifamiliar aïllat de composició simètrica, consta de planta baixa i dos pisos. Parets estucades i obertures encerclades amb vessant daigua. la planta baixa les finestres laterals estan partides per una pilastra. Les impostes ceràmiques ...

                                               

Vil·la Conxa

És un habitatge unifamiliar aïllat de composició simètrica i consta de planta baixa i pis. Les parets estan estucades. Les obertures són encerclades amb vessants daigua. Ledifici està coronat per un ràfec denticulat i en el fris hi ha els respira ...

                                               

Ajuntament de Granollers

Ajuntament de Granollers és un edifici del municipi de Granollers protegit com a bé cultural dinterès local. És obra de larquitecte Simó Cordomí i Carrera.

                                               

Can Deu (Granollers)

Es tracta dun edifici de notables dimensions amb tres façanes i una mitgera. Limmoble té laspecte duna gran caixa que ve reforçat per la disposició de la façana en la qual es repeteix sempre un mateix mòdul vertical. Es distingeixen tres franges ...

                                               

Can Medalla

Es tracta duna casa entre mitgeres amb una destacada portalada dovellada i una finestra que són els dos elements protegits dins el catàleg patrimonial. La finestra és destil renaixentista emmarcada de carreus treballats i amb un frontó doble on s ...

                                               

Can Paula Pinyol

Can Paula Pinyol és un edifici amb façana la cèntrica Plaça de la Corona de la ciutat de Granollers protegida com a bé cultural dinterès local. Edifici entre mitgeres, té un soterrani, una planta baixa i dos pisos. La seva façana es compon simètr ...

                                               

Can Pere Pineda

Es tracta dun edifici entre parets mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes amb façana de composició simètrica. Als dos pisos hi ha balconeres corregudes sostingudes per permòdols. Les golfes sobren en arqueria. Els elements formals li donen ...

                                               

Can Revento

Casa unifamiliar entre parets mitgeres, amb una planta baixa i dos pisos, la seva façana està arrebossada. El portal està conformat per un arc pla i una llinda duna peça, així com a les finestres.

                                               

Can Roura

Edifici entre parets mitgeres, que consta duna planta baixa i de dos pisos, amb coberta de teula àrab a dos vessants. La façana queda coronada per una arqueria i barbacana. Ledifici alterna elements historicistes llindars i portalada amb altres e ...

                                               

Casa a la plaça Porxada, 20 (Granollers)

Es tracta dun edifici de tres façanes que consta de planta baixa, pis i golfa, amb coberta a dues vessants. Adossada la façana migdia hi ha una font pública. Una finestra coronella la mateixa façana primer pis. La esmentada façana es troba arrebo ...

                                               

Casa al carrer Barcelona, 28 (Granollers)

Casa entre mitgera amb dues façanes, una que dóna al carrer Barcelona i laltra al carrer Museum. Té tres plantes i la coberta a dues vessants amb capcer al carrer Museum. Amb façanes planes, la principal és de composició simètrica descentrada; ca ...

                                               

Casa al carrer Barcelona, 30 (Granollers)

La Casa al carrer Barcelona, 30 és una obra renaixentista de Granollers inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Francesc Mas

És un edifici de parets mitgeres, que té planta baixa i dos pisos. Façana plana arrebossada; portal dentrada amb arc de mig punt de grans dovelles, balcó amb arc pla i llinda duna sola peça al primer pis. Al segon, hi ha una finestra darc pla amb ...

                                               

Casa Jaume Bultà

És un habitatge entre mitgeres de planta baixa i pis, acabat en una balustrada de pedra. La façana és de composició simètrica llevat de la petita porta daccés. la planta baixa les obertures són el líptiques amb dovelles a saltacavall hi trobem un ...

                                               

Casa Joan March

La Casa Joan March és un edifici al nucli antic de Granollers, protegit com a bé cultural dinterès local, que quedava inclòs en el recinte emmurallat de la ciutat medieval. Situat la part posterior de la Porxada, forma part de la xarxa dedificis ...