ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 267
                                               

Mas Joals (Riudellots de la Selva)

Es tracta dun conjunt dedificacions de diverses èpoques sobreposades que fan difícil la seva descripció. La que sembla la casa principal és coberta a dues vessants, i les obertures són envoltades amb pedra monolítica, algunes amb impostes i la ma ...

                                               

Mas Morell (Riudellots de la Selva)

És un mas senzill de dos pisos, vessants a laterals i cornisa catalana. La façana principal presenta un portal rectangular amb llinda monolítica molt erosionada. La finestra central és de llinda monolítica amb motiu vegetal inscrit en un triangle ...

                                               

Mas Prats

El Mas Prats està situat al cim dun turó en una zona actualment destinada a naus industrials. És una edifici de dues plantes i golfes amb vessant a laterals que ha sofert moltes modificacions. La façana principal, orientada en direcció sud, té po ...

                                               

Mas Provençal

Es tracta duna casa de dues plantes amb vessants a laterals. Està totalment reformada i només manté lestructura original, els elements de pedra de la façana no són els originals i els murs han estat arrebossats sense pintar. Les obertures són rec ...

                                               

Mas Rufí

És tracta dun mas que ha sofert una restauració recent que ha canviat força la seva fesonomia exterior. Originalment era una construcció de tres crugies, dues plantes i vessants a laterals, amb un porxo adossat al costat esquerre i un cos afegit ...

                                               

Mas Serra (Riudellots de la Selva)

Mas Serra és una masia al Veïnat de lEstació de Riudellots de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Masia de tres naus, dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa plana. El portal és darc de mig punt ...

                                               

Mas Vidal

Can Vidal ha sofert diferents restauracions al llarg dels anys, tot i que sha mantingut lestructura i els elements originals. Ledifici és de dues plantes i golfes amb vessants a laterals i cornisa catalana. El portal és quadrangular amb llinda mo ...

                                               

Mas Vilar (Riudellots de la Selva)

El mas Vilar està situat dins dun tancat amb reixa metàl lica sobre un promontori en làrea del polígon industrial de Riudellots, molt a prop de la via del tren. És un edifici de tipus basilical de tres plantes amb el parament arrebossat i pintat ...

                                               

Ca lAlbert (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. La masia, consta de planta baixa i pis, i es troba en un terreny desnivellat. Té la coberta a doble vessant desigual. Annex hi ha una edificació que es fa se ...

                                               

Ca lAlomar

Masia aïllada, situada al barri de Gaserans, dins el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici consta de planta baixa i pis, i està cobert per un teulat desigual a doble vessant, desaiguat als laterals. la façana principal, la planta b ...

                                               

Ca lIglésies

Masia de grans dimensions, situada dins el petit nucli urbà de Sant Feliu de Buixalleu. La masia, de planta baixa i dos pisos, està coberta per una teulada a doble vessant, desaiguada als laterals, amb el ràfec simple. la planta baixa, trobem due ...

                                               

Ca nHorta (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada molt a prop de la carretera i orientada al sud, al nucli de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici va ser edificat en diverses etapes. El cos central consta de planta baixa, pis i golfes, i està cobert per una teulada a doble ve ...

                                               

Cal Ferrer Lluís

Casa aïllada, situada a lentrada de Gaserans. De planta baixa i pis, ha estat objecte duna gran i recent reforma, com indica la seva façana principal, on hi ha una marca dun afegit. El ràfec de la teulada és triple i la coberta és a doble vessant ...

                                               

Can Boter (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada a Grions, i orientada al sud. Consta de planta baixa i pis, i està coberta per un teulat desigual a doble vessant. la planta baixa hi ha la porta dentrada, protegida per un porxo cobert amb teula àrab, amb una finestra a ca ...

                                               

Can Bres

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, la Serra de Can Rumbo, al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Edifici de planta baixa i pis, amb teulada a doble vessant desaiguada pels laterals i un ràfec doble. la façana principal, la planta ...

                                               

Can Bruguera (Sant Feliu de Buixalleu)

Edificació aïllada composta per dos habitatges masia i corts orientades a sud- est i a nord- est, i situades al nucli de Grions. Ledifici principal té planta baixa i pis, i està cobert per un teulat a una vessant, desaiguat al lateral esquerre. L ...

                                               

Can Buixalleu

Antiga masia, orientada al sud-est, situada al nucli de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici principal, ha anat creixent a partir daltres cossos annexes, segons les necessitats del moment. Lhabitatge principal, consta de planta baixa, pis i golfes. ...

                                               

Can Capità (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada al barri de Gaserans, la Serra de Can Rumbo, dins el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, consta de planta baixa i pis, i té un garatge annex al costat esquerre. La teulada és a doble vessant desigual. la f ...

                                               

Can Cerdanya

Can Cerdanya de Grions és una masia de Sant Feliu de Buixalleu inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. No sha de confondre amb Can Cerdanya de Belluga.

                                               

Can Cotarrossa

Masia aïllada, orientada al sud- est i situada al nucli de Grions. Ledifici està conformat per planta baixa i pis cobert per un teulat a doble vessant, i annexa hi ha una antiga pallissa amb coberta a una vessant. la planta baixa hi ha la porta d ...

                                               

Can Crous

Masia aïllada, orientada al sud, situada al barri de Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. Consta de planta baixa i pis, i té la coberta a doble vessant amb el ràfec doble. la planta baixa, hi ha la porta dentrada amb impostes, i ...

                                               

Can Domènec (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada al barri de Grions, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici consta dun cos principal de planta baixa i dos pisos, i un cos lateral de planta baixa i pis. El cos principal està cobert per un teulat desigual a d ...

                                               

Can Draper (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada al nucli de Gaserans. Està formada per planta baixa i pis, hi ha diverses construccions annexes. Coberta a doble vessant amb teula àrab. Totes les obertures són en arc de llinda, excepte una destil gòtic en arc conopial amb ...

                                               

Can Fontseca

Masia aïllada, situada al municipi de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, de planta baixa i dos pisos, està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada als laterals. la planta baixa, hi ha la porta daccés en arc de mig punt, format per dovel ...

                                               

Can Fora Vila

Edifici aïllat, situat en un terreny alçat, protegit per una paret coronada per una balaustrada en pedra, orientat al sud-oest, situat al nucli de Sant Feliu de Buixalleu, molt pròxim a lermita de Sant Romà. Ledifici principal, consta de planta b ...

                                               

Can Garduix

Masia aïllada, orientada al sud-est, situada al nucli de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, consta dun cos central de planta basilical, més elevat que els dos cossos que té annexes a cada costat. Aquest cos consta de planta baixa, pis i golfes. L ...

                                               

Can Gibernat

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, en el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici consta de planta baixa i pis i teulada a doble vessant, amb el ràfec simple. la planta baixa, hi ha la porta dendrada amb dovelles, i una fines ...

                                               

Can Joan (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia orientada al sud-est gairebé en ruïna. Forma part dun conjunt cobert a dues vessants i dividit en dos habitatges, cadascú dun propietari diferent. Can Joan és la més antiga i té com a element interessant una senzilla, però bonica, finestra ...

                                               

Can Mas (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada a Sant Feliu de Buixalleu, molt a prop de lermita de Sant Romà. Ledifici, de planta baixa i pis, està cobert per una teulada amb teula àrab. la planta baixa, la porta dentrada en arc de mig punt format per dovelles de pedra ...

                                               

Can Miquel (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada situada a Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici principal, consta de planta baixa i pis, i dos cossos annexes a cada un dels laterals. La teulada és a doble vessant en el cos principal, i a una vessant a ca ...

                                               

Can Molins (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada al nucli de Gaserans. Ledifici està estructurat per un cos principal i un cos posterior. Coberta desigual a doble vessant al cos principal, amb ràfec amb una filera de teula girada. La coberta del cos posterior, és a doble ...

                                               

Can Moner (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada situada al nucli de Grions, en un petit terreny elevat, al costat de la ctra. Hostalric- Arbúcies. Consta de planta baixa i dos pisos, i està coronada la part superior per una petita edificació. El cos principal té una coberta a una ...

                                               

Can Montal

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, dins el municipi de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, consta de planta baixa i pis, i està cobert per una teulada a doble vessant. Als laterals té construccions annexes. la planta baixa, la porta dentr ...

                                               

Can Nan de les Campanes

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, en el municipi de Sant Feliu de buixalleu. Ledifici, presenta una estructura en forma de ela, i consta de planta baixa i pis. Una teulada a doble vessant cobreix ledifici, excepte en una part de lestruc ...

                                               

Can Noalart

Masia aïllada, situada a Grions Torrent Noalart. La construcció consta de diversos cossos i annexes, que li donen un volum especial la masia. El cos originari consta de planta baixa, pis i golfes i està cobert per un teulat desigual a doble vessa ...

                                               

Can Pagès (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, orientada al sud- est, situada a Sant Feliu de Buixalleu. Edifici de planta baixa i pis, amb coberta a doble vessant. Porta dentrada en arc de mig punt format per dovelles i brancals de carreus de pedra. la dreta hi ha dues finestr ...

                                               

Can Palomer (Sant Feliu de Buixalleu)

Edifici aïllat i orientat al sud, situat a Gaserans. Edifici de planta baixa i pis, cobert per una teulada a doble vessant, amb una galeria adossada al costat dret. la planta baixa hi ha la porta dentrada en arc de mig punt, dovelles i carreus de ...

                                               

Can Pla dAvall

Masia aïllada, situada al nucli de Gaserans. Originàriament la masia constava duna senzila estructura, que més tard samplià adquirint una planta basilical, amb el cos central sobre alçat cobert per una teulada a doble vessant. Posteriorment es mo ...

                                               

Can Pladamunt

Masia aïllada situada dins el nucli de Gaserans. Ledifici conservat, consta dun cos principal, de planta baixa i pis, amb teulat a doble vessant desaiguat als laterals. Destaca una edificació annexa al costat dret, de planta baixa i pis, i teulad ...

                                               

Can Pons (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada a Sant Feliu de Buixalleu. Construcció conformada per diferents cossos. El cos central té planta baixa i pis i està cobert per un teulat a doble vessant. Es veu clarament que la construcció fou ampliada posteriorment. la pl ...

                                               

Can Pons-Xic

Edifici aïllat situat als afores del nucli urbà de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, de planta baixa i pis, està format per dos cossos rectangulars, lleugerament angulars, contraposats, amb la teulada a una vessant amb el ràfec de quatre fileres ...

                                               

Can Puigmarí

Masia aïllada, orientada al sud, situada al nucli de Grions. Ledifici, de planta baixa pis i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant, desaiguada als laterals amb el ràfec de tres fileres. la façana principal, trobem la porta daccés en ...

                                               

Can Ramió

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici consta de planta baixa i pis, amb un teulat a doble vessant, desaiguat als laterals. A més, té algunes edificacions annexes. la façana principal, ...

                                               

Can Rectoria

Masia aïllada situada al nucli de Gaserans. El cos principal de ledifici, consta de planta baixa, pis i golfes, i està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada a les façanes principal i posterior. Adossat a aquest, un cos que consta de p ...

                                               

Can Roca (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada situada al barri de Gaserans, dintre de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici consta de tres estructures ben diferenciades. Consta de planta baixa i pis, excepte en el cos que era utilitzat com a garatge. La coberta de cada cos, és a un ...

                                               

Can Roquet (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, orientada al sud i situada al nucli de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici té planta baixa i pis, i està cobert per un teulat a doble vessant. Adossat al cantó esquerre hi ha un edifici amb planta baixa i pis, amb teulat a doble vess ...

                                               

Can Rumbo

Masia aïllada orientada al sud-est, lleugerament decantada ja que no té fonaments, i la topografia del terreny lha anat moguent situada al nucli de Gaserans. Ledifici, de planta baixa i pis, està cobert per una teulada a doble vessant amb el ràfe ...

                                               

Can Sant Jaume

Masia situada al terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu, que actualment es troba amenaçada pel pas del TGV la via del tren passa a pocs metres i això pot fer que mai més sigui habitada. Ledifici, de planta baixa i pis, està cobert per una teu ...

                                               

Can Tusell (Sant Feliu de Buixalleu)

Antiga masia, de la qual només en queda la façana, que està situada al barri de Gaserans, dins el terme municipal de Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici principal constava de planta baixa i pis, i la coberta era a doble vessant. A lesquerra, hi ha ...

                                               

Can Vilar (Sant Feliu de Buixalleu)

Masia aïllada, situada a Sant Feliu de Buixalleu. Ledifici, de planta baixa, pis i golfes, està cobert per una teulada a doble vessant desaiguada a les façanes principal i posterior. la façana principal, hi ha una porta dentrada en arc de mig pun ...