ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 266
                                               

Mas Gavina

mmoble molt irregular; consta de planta baixa i primer pis. Cap de les obertures compreses en els dos pisos, segueix lesquema prototípic tantes vegades vist i repetit en múltiples exemplars de: llinda monolítica, conformant un arc pla, muntants d ...

                                               

Mas Reixach (Maçanet de la Selva)

Masia que consta de dues plantes. En la planta baixa, trobem tres obertures, dentre les quals destaca sobretot el gran portal central de mig punt, amb dovel les de grans dimensions i un escut en la clau central, en forma de baix relleu, amb la da ...

                                               

Palau de Foixà

Palau de Foixà és un antic habitatge gòtic, actualment un restaurant, de Maçanet de la Selva inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Balliu

Can Balliu és un edifici de quatre plantes del municipi de Blanes inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Situada al número 15, de ledifici original, de principis del segle xvii, es conserven les tres plantes inferiors. De ...

                                               

Can Ferrer del Puig

És una antiga masia amb diverses estances per a masovers i propietaris. És un edifici de planta rectangular de dues plantes amb altres cases adossades aïllat dalt un turó sobre el riu Valldeburg. Els elements més interessants de la façana són la ...

                                               

Can Rogelio Puig

Ens trobem davant dun edifici que conflueix en tres carrers: façana principal al carrer de lEsperança, part longitudinal al passatge Bonaventura Puig i la segona façana al passeig de Mar. Es tracta dun edifici de dos pisos, estructurat en tres ca ...

                                               

El Convent (Blanes)

Es tracta duna construcció ubicada en una posició bastant insòlita, i poc usual, com és al cim dun promontori annex al mar, concretament la punta de Santa Anna, sota del turó de Sant Joan, trobem una magnífica residència voltada de pins i penjada ...

                                               

Escola Municipal Joaquim Ruyra

Es tracta dun conjunt dedificis modificats i ampliats successivament sobre el projecte de Folguera. Malgrat les reformes, la planta baixa encara conserva lestructura original. Aquesta era formada per dos cossos o pavellons, un duna planta i un al ...

                                               

Font de la Mina Cristal·lina

Font amb decoració de templet, panell de ceràmica figurat i pica de pedra. La font està situada entre dos habitatges i a sobre hi ha un dipòsit de la mateixa amplada i duns vuit metres dalt que labasteix. La decoració ceràmica conté una llegenda ...

                                               

Mas Bassó

Es tracta dun immoble que segueix fil per randa, lestructura prototípica o el patró característic constructiu de les masies daquesta contrada, és a dir: casa de dues plantes, i vessants a lateral. En la planta baixa, trobem un portal primitiu de ...

                                               

Mas Martí (Blanes)

Es tracta dun immoble que consta de dues plantes i vessants a laterals. La planta baixa, conté quatre obertures, dues portes i dues finestres. Les quatre obertures són molt simples i, a diferència de les altres masies que contenen unes finestres ...

                                               

Mas Montells

Es tracta duna masia de dues plantes i vessants a dues aigües o a laterals. Repeteix lesquema compositiu de dues plantes ja vist repetidament, amb el portal de llinda, i les dues obertures rectangulars a banda i banda respectivament en la planta ...

                                               

Sant Francesc de Blanes

Es tracta edifici de planta rectangular, orientat a ponent, de nau única i absis quadrat. Té la coberta exterior a dues aigües i un campanar despadanya sobre la porta dentrada. El sostre interior també és a dues aigües, de fusta. La façana està f ...

                                               

Valldolig

Es tracta dun immoble de dos pisos; en la planta baixa, shi ubiquen tres obertures, com són el portal adovellat i dues finestres rectangulars de dimensions petites, una a cada banda respectivament. Pel que fa al primer pis, hi ha tres obertures i ...

                                               

Ca lAgustí (Riudarenes)

Edifici de dues plantes i teulada a dues vessants amb caiguda la façana. Es tracta dun conjunt arquitectònic complex, ja que ha sofert diverses ampliacions laterals: podem distingir fins a cinc cossos diferents, els tres primers segueixen la líni ...

                                               

Ca lEspriu

Edicifi de dues plantes, teulada a dues vessants amb caiguda la façana i cornisa catalana. la planta baixa, la porta, de fusta moderna, és rectangular amb una biga de fusta com a llinda, les finestres són també rectangulars envoltades de pedra i ...

                                               

Ca lOller (Riudarenes)

És un edifici del tipus basilical amb dues plantes i golfes. El portal és adovellat i les dues finestres de la part superior de la façana, estan lleugerament desplaçades de leix del carener de la teulada. El parament de maçoneria està arrebossat ...

                                               

Cal Vicari

És una senzilla construcció de planta rectangular, dos pisos i golfes, amb teulada a dues vessants amb caiguada la façana. El portal és rectangular amb llinda monolítica que porta inscrita la data de 1790. Les finestres del primer pis tenen llind ...

                                               

Can Barretó Nou

Edifici destructura basilical de dues plantes i golfes amb coberta de dues vessants i cornisa catalana. Al costat dret sha allargat amb un cos afegit posteriorment. El portal és rectangular amb llinda monolítica amb la inscripció" Joan Caballe 18 ...

                                               

Can Barretó Vell

Edifici de planta i pis amb teulada a dues vessants amb caiguda lateral i cornisa catalana. El portal és rectangular amb la llinda i brancals de pedra i, la part superior, hi ha una finestra emmarcada amb pedra i ampit motllurat i un rellotge de ...

                                               

Can Caldes

Edifici de tres plantes i coberta a dues aigües. La part més antiga manté una porta impostada i al capdamunt una finestra de tres arquets amb larc conopial en relleu i ampit motllurat. Es tracta duna casa original del segle xvi però és evident qu ...

                                               

Can Calçada

Casa de dues plantes i vessants a laterals. Saccedeix la casa a través de diverses entrades, ja que shi han afegit cossos annexos i sha ampliat lestructura original, però la façana principal es conserva. La porta és adovellada seguint un arc de m ...

                                               

Can Cerdà (Riudarenes)

Construcció formada per dos edificis, el principal més endarrerit té dues plantes i coberta a dues vessants laterals. La porta és impostada amb llinda monolítica i les obertures són emmarcades amb pedra. Les dues obertures de la planta baixa esta ...

                                               

Can Colomer (Riudarenes)

Es tracta duna casa amb poques modificacions, de planta rectangular, teulada a dues vessants a laterals i cornisa catalna, de coberta amb ràfec de tres filades de rajoles, molt ben restaurada. La porta de la façana principal és amb arc de mig pun ...

                                               

Can Fané

Es tracta dun edifici de tipus basilical, de tres cossos amb el central més alt, amb coberta de teula àrab i cornisa catalana. El parament és de pedra vista i les finestres amb carreus ben escairats. La llinda de la porta principal porta la inscr ...

                                               

Can Ferragut

Edifici de dues plantes amb teulada a dues vessants laterals, essent més llarga la de la dreta. La porta principal és impostada i a sobre té una finestra amb tres arquets i relleus. La resta de finestres de ledifici original, tant de la façana pr ...

                                               

Can Maidó

Casa de planta rectangular de dos pisos, amb teulada de vessants a laterals i cornisa catalana. La porta és darc de mig punt adovellada. Destaca la finestra central, gòtica darc conopial amb tres arquets. Entre la finestra i la porta hi ha una es ...

                                               

Can Masferrer (Riudarenes)

Edifici de planta rectangular i amb un pis superior, teulada a doble vessant, teula àrab i cornisa catalana. El portal i finestres són quadrangulars amb brancals, llinda i ampit de pedra. La porta principal té la inscripció de "Pere Masferrer i l ...

                                               

Can Moragues (Riudarenes)

Edifici de dues plantes amb teulada a dues vessants laterals i cornisa catalana. La porta principal és impostada i les finestres emmarcades amb pedra i ampit motllurat. Destaca una de les finestres darc conopial i petites arquacions. la planta ba ...

                                               

Can Pastells

Es tracta dun edifici de dues plantes i teulada a dues aigües, de les quals el costat dret és a un nivell una mica més baix, no és simètrica. El portal, situat al centre, és adovellat i les finestres emmarcades amb pedra amb lampit motllurat. Les ...

                                               

Can Peix

Es tracta dun edifici de construcció senzilla, amb planta rectangular, un pis superior i unes golfes. El portal és adovellat amb pedra i format per un arc de mig punt i amb porta de fusta. La resta de finestres totes amb llinda, brancals i ampit ...

                                               

Can Ribes (Riudarenes)

Edifici de planta rectangular de dos pisos i de tres crugies amb coberta a dues vessants laterals. El portal és impostat amb llinda de pedra monolítica i les finestres també son de pedra, una delles darc conopial. A linterior hi ha una sala centr ...

                                               

Can Roquet (Riudarenes)

Edifici de planta quadrada amb un pis superior, teulada a dues vessants laterals, cornisa catalana i teula àrab. Té un portal quadrangular amb els brancals i les llindes de pedra, la llinda superior té inscripcions que no es llegeixen amb la data ...

                                               

Can Torrelles (Riudarenes)

És un edifici de planta rectangular, amb un pis superior i golfes. La teulada té dues vessants laterals amb teula àrab i cornisa catalana. Totes les obertures de la casa són quadrangulars amb llinda monolítica, i una de les finestres presenta una ...

                                               

Can Torrelles de lEsparra

Casa de dues plantes, amb teulada de doble vessant, teula àrab i cornisa catalana. Es tracta dun mas amb doble entrada, una al mur lateral, amb porta adovellada i arc de mig punt, i laltra la façana principal, també adovellada i arc de mig punt. ...

                                               

Can Xifra (Riudarenes)

Conjunt dedificacions de diferents èpoques. Ledifici principal és de planta rectangular, dos pisos i teulada a dues vessants a laterals. La porta és de mig punt amb grans dovelles i les finestres són quadrangulars amb llinda monolítica i ampit mo ...

                                               

Els Bualous

Edifici de planta rectangular, i pis superior. La teulada a dues vessants laterals amb teula àrab i coberta sense ràfec. Safegeixen altres edificacions la part posterior i al costat. La façana principal però, té un portal amb arc rebaixat, carpan ...

                                               

Ca lArbosser

Ca lArbosser és una bonica construcció de dues plantes i golfes, amb vessants a laterals i cornisa catalana duna sola filada. La façana principal presenta un portal darc de mig punt de grans dovelles i tres finestres rectangulars destil renaixent ...

                                               

Cal Ros (Riudellots de la Selva)

Està situada dins una finca envoltada per un mur de pedra i al davant té un gran jardí i una avinguda de plàtans. Es tracta duna masia pairal fortificada del segle xvii però sha anat reformant al llarg dels segles XIX i XX. la façana principal, l ...

                                               

Can Bellaguarda

Està situat al sector de ponent, prop del nucli urbà. És un edifici de tres naus, dues plantes i vessant a laterals amb cornisa catalana. El portal és adovellat darc carpanell i dues de les obertures del primer pis són de llinda monolítica amb ar ...

                                               

Can Bohils

Es tracta dun edifici de tres naus, dues plantes i golfes, amb la teulada a dues vessants a laterals amb cornisa catalana. El portal principal és rectangular i presenta una llinda de pedra amb dos anys inscrits, 1601 i 1649, i el text" Antic Manr ...

                                               

Can Calderó Nou

És una masia amb un marcat caràcter senyorial de planta quadrada, de 20 per 20 metres, amb una composició perfectament simètrica. Consta de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues vessants amb caiguda la façana i torreta quadrada al capdamunt ...

                                               

Can Calderó Vell

Està situada entre camps de fruiters dins dun tancat de reixa metàl lica. És un edifici de planta rectangular i tres pisos amb vessant a façana del que es distingeixen diverses fases de construcció. La construcció primitiva era de tres naus amb v ...

                                               

Can Masgrau (Riudellots de la Selva)

Can Masgrau es troba prop de la urbanització Mas Joals, al nord del nucli urbà, prop del cementiri. Es veu des de la carretera que porta al polígon industrial. Es tracta duna masia fortificada de dues plantes amb vessants a laterals i cornisa cat ...

                                               

Can Mestres (Riudellots de la Selva)

Ledifici és de tres naus, dues plantes i coberta de vessants a laterals amb cornisa catalana duna filada. La porta principal és darc de mig punt adovellada. Al primer pis, les dues finestres laterals són amb impostes i llinda decorada amb motiu f ...

                                               

Can Morat

Ledifici és de tres naus, dues plantes, vessant a laterals i cornisa catalana simple. El portal és adovellat i al costat esquerre hi ha una finestra emmarcada amb pedra amb la llinda decorada amb un element floral inscrit en un triangle, igual qu ...

                                               

Can Pla (Riudellots de la Selva)

Edifici de quatre naus, dues plantes i golfes, amb vessant a laterals. El portal és de pedra rectangular i la llinda presenta un motiu floral en relleu inscrit en un triangle, així com els forats que servien per sostenir un petit porxo. Totes les ...

                                               

Can Riurola

Es tracta dun edifici totalment reformat, de tres plantes, coberta amb doble vessant i caiguda la façana. Hi ha diversos cossos adossats al cos principal, tant pels laterals com per la part posterior. La façana principal té la porta adovellada da ...

                                               

Can Seguer (Riudellots de la Selva)

Es traca dun edifici de tres naus, dues plantes, vessants a laterals i cornisa catalana, que actualment es troba en estat dabandonament. El portal és adovellat darc de mig punt i la clau i les dues contraclaus han sofert un desplaçament vertical. ...

                                               

Mas Agnès

Mas Agnès, conegut també com a Mas Anes, es troba molt a prop de la via del tren, al nord-est del nucli de Riudellots de la Selva, i gairebé al límit del terme municipal. És un edifici de dues plantes, vessants a laterals i cornisa catalana amb r ...