ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 247
                                               

Conjunt de cases de la ciutat (Vic)

Edifici de planta poligonal i cobert a diverses vessants com a resultat de les diferents etapes constructives. A lantic edifici de planta quadrada llotja shi van anar annexionat les cases veïnes. Les façanes de la pl. del Pes, orientades al nord, ...

                                               

Edifici dhabitatges a la plaça de la Pietat, 8 (Vic)

L Edifici dhabitatges la plaça de la Pietat, 8 és una obra amb elements eclèctics i barrocs de Vic protegida com a Bé Cultural dInterès Local.

                                               

Edifici dhabitatges a la plaça del Paradís, 4 (Vic)

Edifici entre mitgeres duna planta baixa i dos pisos. Lorganització de la façana es distribueix en tres eixos paral lels formats per tres obertures, una en cada pis, marcant la jerarquització dels pisos. la planta baixa sobren tres grans portals ...

                                               

Edifici dhabitatges a la rambla de les Davallades, 10 (Vic)

Edifici entre mitgeres, que consta duna planta baixa, dos pisos superiors i golfes. Les obertures es distribueixen simètricament en quatre eixos verticals i mantenen una gradació de proporcions de alçada. La planta baixa, tractada com a basament ...

                                               

Edifici dhabitatges a la rambla Hospital, 31 (Vic)

Edifici de planta baixa, tres pisos superior i golfes. La façana principal està dividida en cinc eixos verticals formats per les obertures de cada pis, distribuïdes en una composició simètrica i jerarquitzada. La planta baixa està tractada com a ...

                                               

Edifici dhabitatges al carrer dels Dolors, 7 (Vic)

Edifici entre mitgeres, fent cantonada, el qual consta duna planta baixa i tres pisos superiors. la planta baixa, el portal adovellat darc rebaixat està centralitzat i flanquejat per dues petites finestres de llinda plana. Les obertures dels dos ...

                                               

Edifici de la Llotja (Vic)

Si al costat de larc, shi obre un portal darc rebaixat. Damunt als arcs hi ha escuts de la ciutat. Al primer pis shi obren finestres rectangulars, també amb escuts i un ampli finestral gòtic amb calats i columnetes, el qual ostenta lescut de la c ...

                                               

El Blanch

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada vers migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes; adossat la part esquerra del mas hi ha un cos cobert a una vessant i amb u ...

                                               

El Bosc (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana és orientada a migdia, i al centre shi obre un portal darc deprimit. la part dreta, adossat al mas, hi ha un cos de galeries de pl ...

                                               

El Bruguer Nou

Edifici civil. Masia de planta quadrada, coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. El portal de la façana és de forma rectangular amb unes motllures la part interior de ...

                                               

El Franch (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants. La façana es troba orientada a llevant i consta de planta baixa i dos pisos. A nivell del primer pis hi ha una eixida, la part de baix de la qual serveix per a magatzem. Des de ...

                                               

El Graell (Vic)

Es tracta duna masia de planta rectangular amb planta baixa i dos pisos. La teulada és de teula àrab a dues aigües amb el carener perpendicular la façana. Destaca la presència duna galeria formada per tres arcs -el central és un arc rebaixat ment ...

                                               

El Mercer (Vic)

Masia de planta rectangular que consta de planta baixa, primer pis i golfes. És coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Presenta un portal dovellat al centre de ledificació. A nivell del primer pis sobr ...

                                               

El Molí Nou (Vic)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a llevant. El portal és de pedra picada, darc rebaixat i descentrat del cos de ledificació. la part de migdia i a nivell del segon ...

                                               

El Morgull

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a ponent. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. la part esquerra shi adossa a un cos obert a tres vessants. El portal és dar ...

                                               

Església de lHospital (Vic)

Edifici religiós de planta de creu grega amb una cúpula i cimbori ortogonal cobert amb forma piramidal, el qual sil lumina a partir de finestres. La façana presenta un capcer lobulat, resseguit amb pedra vista i amb pinacles coronats per esfera, ...

                                               

Església dels Dolors (Vic)

Església dèpoca barroca que fou construïda a començaments del segle xviii per larquitecte Josep Morató i Soler. Lesglésia, situada entre dos habitatges, consta duna sola nau. La seva façana principal presenta diverses finestres i una roseta sobre ...

                                               

Església dels Trinitaris (Vic)

Antiga església convertida en sala dactes. La façana es troba orientada al nord i presenta el capcer triangular que lateralment descriu formes sinuoses. El portal és rectangular, inscrit dins dun plafó de pedra, presenta forma gòtica i té esculpi ...

                                               

Fontarnau (Vic)

Edifici civil. Masia destructures un xic complexes, ja que, a partir de la primitiva casa coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, que presenta un bonic portal dovellat, shi han anat fent noves construccions i aprofitant e ...

                                               

Fontcoberta de Baix

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants amb la façana orientada a llevant, on hi ha un gros portal dovellat. És de planta baixa i dos pisos. Té alguns cossos annexionats destinats a dependències agrícoles. Lera és de ...

                                               

Gatillepa

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a quatre vessants i orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. El portal és darc rebaixat o convex, a nivell de primer pis shi obren balcons i al segon uns balconets més petits. Al mur ...

                                               

Habitatge al carrer del Remei, 28 (Vic)

Edifici civil. Casa dhabitatges i comerç que consta de planta baixa, dos pisos i terrat amb barana. la planta shi obren dos portals de diferent mida emmarcats amb pedra i damunt larc rebaixat hi consten les inicials del propietari i a laltre la d ...

                                               

Habitatge al carrer del Remei, 36

L Habitatge al carrer del Remei, 36 és una casa amb elements eclèctics de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Dr. Junyent, 6 (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos que consta de planta baixa i tres pisos. És de planta rectangular i a nivell de primer pis sobresurt una terrassa. la part de llevant de ledifici,a migdia, per la part que dona al carrer D. Junyent, shi obren cinc por ...

                                               

Habitatge al carrer Fusina, 13 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de planta baixa i tres pisos, coberta en teula aràbiga a dues vessants i amb el carener paral lel la façana. la planta hi ha dos portals, un de rectangular que dóna pas a lestabliment comercial i el d ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 29 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La planta no presenta cap ordre compositiu, els pisos tenen un eix de composició vertical centrat. Ledifici és cobert a dues vessants sense ràfec, ja que està coronat per una cornisa ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 3

Edifici civil. Casa entre mitgeres. Consta de planta baixa, entresòl i tres pisos. La façana presenta un eix de simetria central i és coronada per una cornisa destuc amb motius vegetals i una terrassa amb pilars de totxo i barana de ferro. La mid ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 37 (Vic)

Edifici civil. Casa que forma xamfrà amb el carrer Pla de Balenyà. La façana de Pla de Balenyà més prolongada que la del carrer de Gurb. Consta de planta baixa i tres pisos, les obertures dels quals disminueixen amb lalçada. Ledifici és cobert am ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 51 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres. Consta de planta baixa i tres pisos. La façana presenta un eix de simetria central. Presenta un portal rectangular central i dos laterals. Dos balcons a cada pis que disminueixen amb lalçada. Al centre del prim ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 75

Casa mitgera que consta de planta baixa i dos pisos, lalçada dels quals i les mides de les obertures disminueix amb lalçada. És de planta rectangular i coberta a dues vessants. Presenta un eix de composició vertical respecte a lobertura principal ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 85

Casa mitgera de planta baixa i dos pisos, lalçat dels quals, de la mateixa que les mides de les obertures, disminueix amb lalçada. És de planta rectangular i coberta a dues vessants. Presenta un eix principal de composició vertical. Els brancals ...

                                               

Habitatge al carrer Gurb, 9 (Vic)

Habitatge al carrer Gurb, 9 és una obra amb elements eclèctics i gòtics de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 23 (Vic)

L Habitatge al carrer Manlleu, 23 és una obra amb elements modernistes i barrocs de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 25 (Vic)

Edifici civil. Casa dhabitatges entre mitgeres que consta de planta baixa, tres pisos, terrat i coberta amb teula aràbiga a dues vessants. la planta shi obren dos portals, un de gran que correspon a lestabliment comercial i laltre més petit que c ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 31 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de PB, 3 pisos i terrat. La façana és recoberta per carreus de pedra picada i les obertures estan emmarcades amb el mateix material. Ala planta hi ha dois portals rectangulars amb les inscripcions: D V M ...

                                               

Habitatge al carrer Manlleu, 61

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de PB i tres pisos, coberta a dues vessants amb teula aràbiga. la planta shi obren dos portals formant arcs escarsers de dovelles, un de més ampli que laltre, lestret és allindat i té una bonica reixa de ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 10 (Vic)

Habitatge al carrer Sant Francesc, 10 és una casa amb elements eclèctics de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 114 (Vic)

Edificis civils. Tres cases entre mitgeres de les quals la central es troba molt deteriorada i les fels extrems estan reformades. Consten de planta baixa i dos pisos. Els pisos disminueixen la mida de les obertures amb lalçada. la planta sobren p ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 63

Edifici civil. Casa dhabitatges que consta de planta baixa i dos pisos. la planta hi ha dos portals dalçada diversa, un dells amb llinda de pedra datada. Al primer hi ha dues finestres rectangulars, apaïsades, amb els ampits motllurats de pedra i ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Francesc, 71 (Vic)

L Habitatge al carrer Sant Francesc, 71 és una casa amb elements eclèctics de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Sant Pere, 22

L Habitatge al carrer Sant Pere, 22 és una casa amb elements eclèctics de Vic inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Sant Pere, 40-42 (Vic)

És un edifici civil, una casa entre mitgeres que consta de planta baixa i tres pisos. la planta baixa shi obren dos portals grans i un de petit, a jutjar per larquitectura, aquests portals eren emmarcats per uns grans arcs rebaixats que englobave ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Pere, 47 (Vic)

Casa mitgera de planta baixa i tres pisos, coberta amb teula àrab i a dues vessants. La planta baixa és recoberta per carreus de pedra i la resta de ledifici que és arrebossat només són de pedra les llindes i els brancals. la planta shi obren dos ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Pere, 91 (Vic)

Casa mitgera amb planta baixa i dos pisos, coberta a dues vessants. És de dos trams i a jutjar per larquitectura la planta fou dividida en dos habitatges, ja que de cada un dels portals arrenca un escala. Els portals de la planta són darc rebaixa ...

                                               

Habitatge al carrer Torras i Bages, 14 (Vic)

Casa mitgera, dun sol tram, presenta soterrani, planta baixa i dos pisos. És coberta a dues vessant amb el carener paral lel la façana i amb capcer corbat, amb tres òculs calats i acabat amb una cornisa. Els portals i finestres són darc rebaixat ...

                                               

Habitatge al carrer Torras i Bages, 16 (Vic)

Casa de pisos, entre mitgeres, dun sol tram i consta de planta baixa i dos pisos. El capcer presenta unes volutes de pedra típiques de les façanes barroques i que es repeteixen, com veiem en el modernisme. El portal dentrada és darc rebaixat, el ...

                                               

Habitatge al Passeig, 17 (Vic)

Edifici civil. Casa entre mitgeres que consta de PB, tres pisos i terrassa. La PB ha estat molt reformada perquè està destinada a establiment comercial, però els pisos superiors conserven la seva estructura antiga. Lalçada dels pisos decreix del ...

                                               

Habitatge al Passeig, 3 (Vic)

Edifici civil. Casa de pisos, entre mitgeres, que consta de PB i tres pisos, àtic i terrassa davant daquest. La PB presenta un portal rectangular, el 1er un balcó amb dos portals i els dos següents un balcó i una finestra. La terrassa es sostingu ...

                                               

Habitatge Jaume Illa

Edifici civil. Casa entre mitgera. Consta de PB, dos pisos i golfes. coberta a dues vessants amb teula aràbiga. la planta shi obre un petit portal i dues finestres apaïsades, el portal és emmarcat per lloses de pedra i presenta boniques decoracio ...

                                               

Habitatges al carrer del Remei, 15-17 (Vic)

Edificis civils. Dues cases entre mitgeres que guarden la mateixa simetria a partir dun eix vertical. Consta de planta baixa i dos pisos. A la, planta shi obren dos portals, amb dovelles i arcs rebaixats. Als costats externs dels portals shi obre ...