ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 243
                                               

El Francàs (Sora)

Casa de planta rectangular amb teulada de teula àrab i a dues vessants. Està orientada amb la façana principal al sud, en la qual hi podem veure la porta principal i una galeria al primer pis. Consta de planta baixa i un pis. Els materials constr ...

                                               

El Prat de ses Codines

Masia situada entre el Serrat Alt i el Mas Escodines, la primera del terme municipal pel sector est. És un edifici allargat i irregular amb teulada a dues vessants, desaigua la façana principal i orientada a migdia. El material emprat en la const ...

                                               

El Puig (Sora)

Construïda amb murs de pedres de diferents mides, tallades irregularment i subjectades amb morter, la casa està formada per dos cossos dhabitatge posat en L i construccions annexes que sutilitzen de corts o pallers. El nucli principal dhabitatge ...

                                               

LEspadaler (Sora)

El conjunt arquitectònic està format per diverses estructures que encara avui conservem les funcions dhabitatge, pallissa, i corts i que tanquen un espai a lesquerra de la casa pròpiament dita. La casa, construïda amb diferents fases, presenta un ...

                                               

La Mata (Sora)

Casa construïda a partir dun cos de planta rectangular amb els murs de pedres irregulars i morter. El teulat és a doble vessant i a ponent de la qual hi ha adossat un cos de dos porxos superposats. Al voltant de la casa encara es conserven algune ...

                                               

La Plaça (Sora)

Casa de planta rectangular construïda de pedra i morter la que se li han anat adossant construccions annexes que fan de corts o de pallers donant un conjunt més complex. La coberta és de teules a doble vessant i per la part exterior ledifici ha e ...

                                               

La Posa (Sora)

Casa de planta rectangular amb pedres petites i poc morter als murs i teules a doble vessant. La construcció dels murs denoten diferents etapes dampliació. Actualment la casa està envoltada de construccions annexes que shavien usat de pallisses o ...

                                               

La Sala (Sora)

Masia situada en una elevació esplanada. És un edifici de mitjanes dimensions amb teulada a dues vessants i orientada a lest. Ledifici original ha quedat relegat per la construcció davant la façana principal duna galeria que també té funcions de ...

                                               

La Vinyola (Sora)

Casa de planta rectangular construïda amb carreus irregulars plans a lexterior i força morter. Les portes i finestres no tenen cap mena de marc. La teulada, de teula, és de doble vessant. Actualment està habitada i es conserva en bon estat. Tot i ...

                                               

Les Cases (Sora)

Masia de considerables dimensions situada en una coma. Està coberta per una teulada a dues vessants i orientada vers el sud. Hi ha una lliça que dóna pas la part del davant. La façana principal té un afegit formant una eixida si bé es conserva un ...

                                               

Les Codines (Sora)

Antiga masia integrada per tres cossos construïts a partir del principal. Amb la façana principal al nord, té la porta daccés avui dia privada per un mur que dóna a un petit pati. Els tres cossos, de planta quadrangular, tenen coberta de teula a ...

                                               

Mas dAmunt (Sora)

Casa de planta rectangular construïda amb murs de pedres irregulars i poc morter. Exteriorment està parcialment arrebossada. El mur demostra diferents etapes constructives sobretot la façana on es veu clarament una ampliació la dreta de la porta ...

                                               

Mas Sant Pere al Puig

Casa de planta rectangular molt allargada construïda amb murs de pedres irregulars i molt de morter. Lestructura dels murs de la casa són molts semblants als de les esglésies de Sant Pere el Puig, de la qual pren el nom i nés veïna. La casa fou c ...

                                               

Pla Morell (Sora)

Construcció molt reformada i sobretot reconstruïda per ser utilitzada com a residència destiueig. Construïda amb pedres irregulars, avui reforçades amb ciment, conserva el cos central de lhabitatge de planta rectangular i teulat a doble vessant. ...

                                               

Portell Estret (Sora)

Partint dun cos de planta rectangular que originàriament era lúnica construcció, amb coberta de teules a doble vessant, la casa sha engrandit en dos sentits diferents. Per la banda de ponent, una construcció de planta rectangular, dos pisos, i te ...

                                               

Sant Joan (Sora)

Edifici civil de mitjanes dimensions amb teulada a dues vessants i orientat a ponent. Destaca la façana principal una galeria darcs rebaixats on hi ha la data de 1792 i constituiria una segona fase de construcció. Ledifici originari amb un portal ...

                                               

Sant Pere al Pla

La masia que actualment correspon a Sant Pere al Pla és una construcció de nova factura. Aquesta és de planta rectangular i teulat a doble vessant. Linterès daquesta rau en la conservació del topònim de lantiga sufragània de Sant Pere de Sora que ...

                                               

Solallong

Casa de planta rectangular construïda amb pedres irregulars, totxo i morter i actualment està parcialment arrebossada. El teulat és a doble vessant. Adossada la casa es conserven diverses construccions que encara sutilitzen pel bestiar i que done ...

                                               

Tarradelles de Dalt i Tarradelles de Baix

Tarradelles de Dalt i Tarradelles de Baix és un conjunt de masies de Sora que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Vilademunt (Sora)

Casa de planta rectangular amb diverses construccions annexes que shan utilitzat per pallisses i corts. Construïda amb petits carreus irregulars i paraments de fang. Les portes i finestres tenen llinda de pedra duna sola peça. La llinda de la por ...

                                               

Viladevall (Sora)

Viladevall és un dels antics masos medievals de Sora. La seva llarga història ha fet de lactual casa pairal un complex conjunt arquitectònic amb restes de diverses construccions. El cos de la casa està formada partint duna planta rectangular sobr ...

                                               

Bellpuig (Taradell)

Masia de planta rectangular, cobert a dues aigües i el carener perpendicular la façana, la qual està orientada a migdia. la part de la façana presenta un cos adossat de galeries i habitacions, amb planta baixa i primer pis i cobert a una sola ves ...

                                               

Can Fuma

Masia de planta rectangular 10x15, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana presenta un cos que sobresurt més respecte la resta del mur on hi ha un por ...

                                               

Can Moltures (Taradell)

Masia situada en un petit pla prop de la carretera, entre dos riu. És de planta rectangular 8x11, coberta a dos vessants amb el carener perpendicular la façana. Consta de planta baixa i primer pis, amb un portal darc rebaixat, amb una finestra de ...

                                               

Can Quel Tropes

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. La vessant dreta més amplia que lesquerre i el teulat té poc voladís. Consta de planta baixa i primer pis, però la part de llevant dóna la s ...

                                               

Can Sala (Taradell)

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a quatre vessants, es troba adossada a un terraplè de la carretera, a llevant consta de PB i dos pisos i a ponent només té la PB i el 1er. p. La façana es troba orientada al SO presenta un portal da ...

                                               

Can Talaia (Taradell)

Edifici civil. Masia de planta quadrada 10x10, coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana situada a ponent. la part S i O hi ah dues construccions noves una de PB. 1er. i golfes i laltra de planta i dos pisos. La façana presenta u ...

                                               

Can Vila-rasa

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, situada a ponent. Consta de planta baixa i primer pis. La casa presenta una annexió la part sud, la qual es de més alçada que la resta de ledifici i presenta ...

                                               

Can Vilardell (Taradell)

Masia de planta rectangular 8x12, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana presenta dos cossos coberts a una sola vessant i un mur amb un portal que ta ...

                                               

Casablanca (Taradell)

Edifici civil. Masia de planta basilical que consta de PB, 1er p. i golfes al cos central. La façana, orientada a migdia presenta un portal rectangular i sis finestres amb ampit distribuïdes simètricament. A llevant sobre una finestra la planta i ...

                                               

El Bou (Taradell)

De planta rectangular 4 x 5 m, cobert a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana situada a llevant, on hi ha lúnica obertura, un portal rectangular amb una porteta a sota. Linterior és enrajolat amb grans toves, formant un dipòsit, q ...

                                               

El Colomer (Taradell)

Masia de planta quadrada, coberta a quatre vessants. La façana és orientada a migdia i presenta un portal adovellat, al centre del qual hi ha lescut de la casa amb el nom "Colomer Llopart". la part dreta del portal shi conserven els típics graons ...

                                               

El Generó

Masia de planta rectangular 9x16, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia i consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular i la meitat esquerre del mur shi adossa un c ...

                                               

El Gurri Xic

Masia construïda en un pendent, és de planta força irregular i consta de PB, 2p. i golfes la torre. A migdia presenta dos cossos un adossat a laltre i coberts a dues vessants i un pontet daccés la casa masover. A ponent entrada del Restaurant hi ...

                                               

El Molist (Taradell)

Masia de planta rectangular, coberta a dues aigües amb el carener perpendicular la façana, la qual està porticada la planta baixa amb grans pilars de pedra picada, als pisos superiors les galeries estan formades per arcades que decreixen seguint ...

                                               

El Presseguer (Taradell)

Masia situada a peu de camí entre la Llagostera i el Penedès, rebé el non del topònim del lloc, un petit serradet. Existia abans del 1325 i com la majoria de masies del sector NE de la població pertanyia la parròquia de Santa Eugènia de Berga tot ...

                                               

El Puig (Taradell)

Antiga casa forta de planta rectangular coberta de dues vessants amb el carener paral lel la façana situada a ponent, al voltant shi adossen cossos, també hi ha una lliça i un portal. la planta shi obre un portal adovellat amb un escut la dovella ...

                                               

El Pujol (Taradell)

Gran masia de planta quadrada 13x13. Coberta a quatre vessants. Conta de PB i dos pisos. La façana es troba orientada al migdia, presenta un gran portal adovellat i unes finestres amb forjats la planta, 4 finestres amb lampit motllurat i inflexió ...

                                               

El Reguer (Taradell)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. És assentada damunt la roca viva al vessant de ponent de la serra que dóna nom la casa. Consta de planta i dos pisos. El portal de la fa ...

                                               

El Reig (Taradell)

Edifici civil. Masia de planta rectangular 18x14 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia; consta de PB i 2 p. Està envoltada per un mur de tanca. A ponent sobren dues finestres la planta, 4 amb lampit motll ...

                                               

El Ricard (Taradell)

Masia de planta rectangular 14x18mts, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia i consta de planta baixa i dos pisos, amb diversos cossos adossats la façana que tanquen el barri, així com dues cabanes enllosa ...

                                               

El Vivet (Taradell)

Masia de planta rectangular 8x15, coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana la qual està situada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos, amb nombrosos afegitons al cos antic. La façana presenta un portal adovellat, amb una ...

                                               

Gasala

Masia de planta rectangular 18x10, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a ponent. Es troba assentada damunt la roca de gres vermell, al sud al sud dun serradet damunt el desnivell. La part S consta de PB i 1er. p ...

                                               

LEsquís

Edifici de planta quadrada 7 x 7 m amb un cos adossat a llevant i coberta a un sol vessant. Presenta un gran portal rectangular amb llinda de roure, al primer pis, la façana de tramuntana. A ponent només hi ha una finestreta. A llevant shi adossa ...

                                               

LHostalet del Bou

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana la qual sorienta a migdia. La casa està situada dalt dun collet prop del camí ral. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal adovel ...

                                               

La Casa Nova del Vivet

Masia de planta rectangular 17x4, coberta a tres vessants amb el carener paral lel la façana situada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular amb una llinda de pedra picada i una altra de totxo la pl ...

                                               

La Codina (Taradell)

Coll de pou de planta circular de 2.5 m dalçada, cobert a una sola vessant amb lloses de gres. La boca està encarada a tramuntana i formada per dues grans lloses, una per posar la galleda i laltra que li fa de davantal. la part contrària al porta ...

                                               

La Roca (Taradell)

Masia de planta rectangular assentada damunt un cingle de gresos. Per la part N saccedeix directament al primer pis. La façana, orientada a migdia, presenta un cos de porxos adossat i el portal primitiu, a linterior daquest, és rectangular i amb ...

                                               

La Roureda (Taradell)

Masia de planta basilical amb el carener perpendicular la façana situada al migdia. Consta de PB, 1er. p. i golfes, el portal té la llinda apuntada i dues finestres que la flanquegen. Al 1er. p. tres finestres, la central de pedra, gres verdós, a ...

                                               

La Serra (Taradell)

Masia de plata gairebé quadrada 14x15mts, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. La part anterior consta de planta i dos pisos i la posterior només dun pis. La façana presenta un cos de porxos cobert a tr ...