ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 242
                                               

El Vilà (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb la façana orientada a migdia. Presenta un bonic portal dovellat, les dovelles són de pedra rogenca. A nivell del primer pis hi ha un balcó que correspon segurament a lantiga ...

                                               

La Riera (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Edifici civil. Masia de planta rectangular amb la façana orientada a migdia. Es troba construïda damunt la pedra i consta de planta baixa i dos pisos. A nivell del primer pis hi ha boniques finestres de tipus goticitzant i conopial i la part supe ...

                                               

La Vila (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a quatre vessants. La façana és orientada a migdia i té un portal dovellat, un xic mutilat per la construcció recent duna balconada al damunt. la part de ponent i formant angle recte amb el cos de l ...

                                               

Mas Ventallola

Edifici civil. Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a llevant. El portal és darc deprimit i consta de planta baixa i dos pisos. El mas és de grans dimensions i podem observar div ...

                                               

Masgem

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a llevant i amb un portal rectangular. la part de migdia té les finestres del primer pis molt decorades i la part baixa shi annexiona ...

                                               

Pla del Mig

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb un portal dovellat orientat a llevant. Shi uneix un cos perpendicular cobert a una única vessant, del qual parteixen dos arcs de grosses dovelles construïts amb pedra rogenca que suneixen a ...

                                               

Torrents (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Edifici civil. Masia destructura un xic confosa degut a les dependències que sannexionaren la planta quadrada amb espieres original. Les darreres reformes de la casa han descobert uns arcs de mig punt. Salçà un pis damunt la vessant esquerra la p ...

                                               

Can Ferrers Nou

Casa pairal de planta quadrada amb teulada a quatre vessants. Té dos pisos i unes golfes. La façana principal és a llevant, en trobem la porta daccés amb la llinda 1867. La planta baixa, abans destinada a cavalleries i estables, ha estat transfor ...

                                               

Can Ferrers Vell

Construcció de planta rectangular, de teulada de dues vessants, una planta, pis i golfes. Al cos original hi han estat afegits en successives etapes altres cossos, concretament la cara nord i a ponent. Per bé que actualment aquest edifici és util ...

                                               

Can Fortià

Casa de planta quadrangular amb teulada de teula àrab de quatre vessants, planta i un sol pis. Té la façana principal al sud, on hi veiem una galeria a lalçada del pis. la construcció original shi han afegit dos cossos els darrers anys, un la par ...

                                               

Clarella

Clarella és una masia a mig camí dels nuclis de Vidrà i Santa Maria de Besora. Gran casal de muntanya bastit al segle xviii, de planta quadrada i cobert a quatre vessants amb llanterna central. la façana de ponent té un cos afegit, amb galeria da ...

                                               

El Mir

Masia de proporcions considerables, de planta quadrangular amb coberta de dues vessants. Té la façana principal orientada cap al sud, al davant duna era. Al cos principal hi ha estat afegits un petit cobert a llevant i una casa orientada cap a Su ...

                                               

El Noguer (Santa Maria de Besora)

Casa de planta quadrada i teulada de teula àrab a dues vessants. Té la façana principal orientada al sud, on es troba la porta daccés i una galeria al pis superior. La restauració realitzada als anys seixanta-setanta ha afectat la seva estructura ...

                                               

El Pla (Santa Maria de Besora)

Masia construïda a partir dun cos central, ampliat amb tres volums més la dreta. Tots els cossos, que formen una unitat, consten de planta baixa, un pis i golfes. La façana principal és al sud, davant té una gran era de cairons delimitada per un ...

                                               

El Serrat (Santa Maria de Besora)

Casa de planta rectangular amb la façana principal orientada a ponent. Consta de planta baixa i un pis. La teulada és de dues vessants. Saccedeix al seu interior a través dun portal darcada de mig punt que està situat a lextrem de ponent de la fa ...

                                               

El Xicoi

Casa pairal de planta rectangular, dos pisos i golfes i teulada a dues vessants, de teula àrab. Al cos original shi ha afegit, en el decurs dels anys, un total de cinc cossos destinats a les feines pròpies duna explotació agrària. Saccedeix la ca ...

                                               

Mas el Prat de Besora

Situada als voltants de lesglesiola romànica de Sant Salvador del Prat, el Prat de Besora és una masia de proporcions considerables, els murs de la qual ens mostren les diverses fases del seu creixement. Al cos cúbic originari shi afegí la part d ...

                                               

El Cendra

Casa de mitjanes proporcions, resguardada en un turó. Es poden observar dos edificis amb diferent disposició pel que fa al desaigua de la teulada, el principal desaigua al lateral; afegit a aquest edifici en trobem un altre que forma una galeria ...

                                               

El Muntanyà

Gran casal orientat cap al sud. La teulada és a dues vessants amb desaigua cap a les façanes laterals. De la façana principal, destaca una gran balconada de ferro colat de construcció posterior, ja que abans sembla que hi havia tres balcons de fe ...

                                               

El Prat (Seva)

Gran casal al que saccedeix mitjançant una llissa amb data 1803. Ledifici antic de planta quadrangular, té una portalada adovellada, i en la dovella central, la data 1646. Anteriorment, només constava dun pis, i actualment de dos. A linterior hi ...

                                               

El Riquer

Gran Casal. Ledificació està formada per dos edificis als que sentra per una llissa a un pati interior. Ledifici principal té teulada a dues vessants, la planta baixa una portalada adovellada amb tres delles la dovella central i en el primer pis ...

                                               

LAlbereda (Seva)

LAlbereda és una masia a poc menys dun km al SW del nucli de Seva. Segons la història oral, el nom Albereda ve donat per la quantitat dàlbers que hi havia als voltants de la casa. LAlbereda la trobem esmentada al Cens General de Catalunya del 162 ...

                                               

Masoveria de Sobrevia

Edifici principal de mitjanes proporcions, però amb diversos edificis auxiliars que donen al conjunt un aspecte rectangular. L entrada és rectangular de pedra treballada i acabada en una llinda amb data 1779. Totes les finestres són de pedra treb ...

                                               

Pitbatlle

Edifici de mitjanes proporcions amb teulada a dues vessants que desaigua la façana principal. En la balconada de la façana lateral hi ha una llinda amb data 1784. la façana principal hi ha una portalada adovellada i en la dovella central un escud ...

                                               

Serrabardina

Gran casal. Portada principal adovellada amb un escudet llis la dovella principal amb data 1600. La teulada és a dues vessants. Totes les finestres són de pedra treballada. Davant la casa trobem dues llisses i a lentrada duna delles la data 1689 ...

                                               

Terrers (Seva)

Terrers és una masia a mig camí entre els nuclis de Viladrau i Seva. Formava part de les Quadres de la Batllia de Terrassola, fou cremada pels carlins. La casa Tarrers consta en el Cens General de Catalunya del 1626 i en el nomenclàtor de la prov ...

                                               

Aumatell

Edifici civil orientat a migdia i situat a mà esquerra de la riera del Sorreig. L accés la masia és pel cantó nord passant per un pati interior. Gran Casal que havia tingut un ús primordialment agrícola. S hi observen moltes reformes i diferents ...

                                               

Beulovi

Edifici civil situat al cim de la carena de Beulovi i orientat a l oest. És un conjunt de diferents edificacions envoltant el cos central. Les teulades són de dues vessants. L entrada està constituïda per una lliça amb una petita teulada que dese ...

                                               

Can Jepet

Edifici civil situat la carena de la Serra de Sobremunt a més de 900 metres d altitud. Format per dos cossos enganxats l un amb l altre i orientats a migdia. El més antic- casa dels masovers- amb teulades de dues vessants, té les parets de pedra ...

                                               

Conjunta (Sobremunt)

Edifici civil situat al cantó solegi de la serra de Sobremunt. Casa orientada a l est i amb teulada de dues vessants. Està feta de pedra i formada per tres cossos. Al central i més antic, s hi troba un portal adovellat; a l entrada principal de l ...

                                               

Cuspineda

Edifici civil orientat a migdia amb teulada de dues vessants. la façana sud i principal de la casa, i a dalt de l entrada original, s hi observa una gran arcada feta de pedra sobreposada i de mitja circumferència. Actualment s hi accedeix pel can ...

                                               

Guiteres

Edifici civil orientat a migdia amb teulada de dues vessants. Situada en un solegi a mà esquerra de la riera del Sorreig. Té les cantoneres de pedra i en la llinda duna finestra de la façana principal, hi ha gravada la data de 1753. Al cantó esqu ...

                                               

La Masia (Sobremunt)

Edifici civil orientat al sud amb teulada a dues vessants i oberta al vents a sud i ponent. S hi poden observar dos cossos principals: el de mà esquerra és de petites proporcions i correspondria al més antic; l altra més modern any 1920, té les c ...

                                               

Les Fosses (Sobremunt)

Edifici civil orientat a ponent amb teulada als quatre vents. la façana principal, hi té un gran portal adovellat, damunt del qual, hi ha una finestra de pedra treballada. la llinda s hi llegeix: JAUME FOSES - 1624. Les cantoneres són de pedra i ...

                                               

Mas Cavaller (Sobremunt)

És un edifici civil de petites dimensions orientat a migdia i amb teulada a dues vessants. la façana principal hi ha un portal i unes escales de pedra que condueixen a linterior de lhabitatge mitjançant un porxo. A mà dreta del portal shi troba u ...

                                               

Mas Grau (Sobremunt)

És un edifici civil orientat a migdia amb teulada de dues vessants. Està situada en una de les múltiples valls que origina la Serra de Sobremunt vers la riera del Sorreig. Shi accedeix per un portal darc rebaixat. Les finestres i cantoneres gaire ...

                                               

Portellet (Sobremunt)

Edifici civil amb teulada de dues vessants orientat a migdia. Gran casal. S hi accedeix per una lliça on s hi observa la inscripció: JOAN POTELLES - 1687. S hi observen diferents cossos. El més antic, de grans proporcions, té cantoneres, portals ...

                                               

Angelats (Sora)

El cos principal dhabitatge de la casa està format per un edifici de planta rectangular i teulat a doble vessant. Els murs estan fets de pedra irregulars i molt de morter. la part davantera de la casa shi va afegir un cos que sembla ampliar lhabi ...

                                               

Cal Bernardí

Casa petita de plana rectangular coberta en dos cossos a doble vessant, amb diferents construccions annexes adossades la casa i que en alguns casos lamplien. Construïda amb murs de pedra irregulars i morter, actualment es presenta totalment engui ...

                                               

Cal Flaquer (Sora)

Edifici civil de mitjanes dimensions, amb teulada a dues vessants, orientada a lest. La construcció és allargada i irregular. Es féu en dues etapes. A langle sud-est hi ha lentrada i una eixida en baranes de fusta i un pilar de pedra treballada. ...

                                               

Cal Jan (Sora)

Cal Jan és una casa de planta rectangular construïda amb murs irregulars i poc morter i el teulat a doble vessant. Parcialment arrebossada i parcialment cimentada, encara conserva les llindes de les portes i finestres. La llinda de la porta princ ...

                                               

Cal Met (Sora)

Casa de planta rectangular, de petites dimensions construïda amb murs de pedra i morter i recentment restaurada amb construccions de pedra i ciment i arrebossat. La primera construcció és datada en una de les llindes amb la inscripció: "1864. JOA ...

                                               

Cal Riera (Sora)

Casa de planta rectangular amb tres plantes construïda amb pedres i plaques de fang. El teulat a doble vessant ha estat totalment remodelat. Lexterior de la casa, per bé que conserva totes les estructures i les llindes descobertes, ha estat cimen ...

                                               

Can Bussoms

Bussoms és la casa que dóna nom la finca daquesta família, juntament amb la Mata i el Mas Rovira, fou una explotació agrícola de mitjans dels segle xx. La casa, avui deshabitada, està construïda amb murs de pedres irregulars subjectades amb morte ...

                                               

Can Coll (Sora)

El lloc actualment anomenat Can Coll correspon a un conjunt arquitectònic fruit de diverses èpoques i diverses funcions. Adossat a lestructura de lantiga casa, de planta rectangular i teulat a doble vessant, nhi trobem una altre de posterior tamb ...

                                               

Can Coromines (Sora)

Casal de notables dimensions amb teulada a quatre vents, cantoneres de pedra treballada amb orientació a lest. la façana principal en el portal dentrada, en la llinda hi ha inscrita la data de construcció 1738 i de reforma lany 1881. En una fines ...

                                               

Casaramona

Edifici civil orientat a llevant amb teulada a dues vessants. La part dreta de la façana principal hi ha una galeria orientada a migdia. Davant de la casa hi ha una gran era així com una cabana de grans dimensions que destaca per la seva harmonia ...

                                               

Coromines (Sora)

Casa de planta rectangular construïda amb pedres irregulars i morter. La teulada és a doble vessant i està formada per teules. la part esquerra de la façana hi ha adossat un porxo. Lestructura de la casa és similar a altres construccions de tipus ...

                                               

El Boixader (Sora)

El cos principal és de forma allargada amb teulada a dues vessants i desaigua la façana principal i orientació vers el sud-oest. Lentrada és un portal de forma rectangular amb pedra treballada i la llinda hi ha la data de 1803. la banda esquerra ...

                                               

El Camps (Sora)

Masia situada en unes feixes i prats del Serrat Alt. La casa està emplaçada seguint un petit desnivell i adossant-se al terreny. Es va enderrocar una part de la casa al construir-shi una granja i volgué aprofitar el terreny. A ledifici principal ...