ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 241
                                               

Puiggrony

Edifici civil. Masia que consta de dos cossos rectangulars, un dels quals és cobert a dues vessants, amb el carener la façana, orientada a llevant amb la llinda rectangular, al damunt hi ha un balcó. la part esquerre i formant angle recte amb la ...

                                               

La Rierola (Sant Pere de Torelló)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i orientada a migdia. La vessant dreta més prolongada que lesquerra i ubica unes galeries obertes a nivell de primer pis, per sota dels quals saccedeix al portal forà de la masia, ...

                                               

Roger (Sant Pere de Torelló)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants. El portal dentrada, de petites dimensions i amb llinda amb decoració conopial, està orientat a llevant. El carener és paral lel a aquest mur. Adossat al cos de ledificació i form ...

                                               

Serrat de Nespla

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia. Presenta un gran portal dovellat amb decoracions la dovella central. Les finestres del primer pis presenten motllures gotic ...

                                               

Targarona

És una masia de grans dimensions, de planta rectangular i coberta a quatre vessants. La façana és orientada a migdia i presenta un portal de forma rectangular a lextrem dret, damunt el qual hi ha un mosaic amb la figura de Sant Miquel arcàngel. A ...

                                               

Torrent Generos

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, a ponent. El portal és rectangular. Consta de planta baixa, pis i golfes. la part de migdia i abrigats sota la teulada del cos principal sobr ...

                                               

Torrents (Sant Pere de Torelló)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants. El portal dentrada és de forma rectangular i es troba orientat a migdia. A lextrem esquerre de ledificació i de cara a ponent sobren unes galeries a nivell del segons pis, les ...

                                               

Trotacans

Trotacans és un mas situat en direcció sud-est del nucli de Sant Pere deTorelló, a prop del terme municipal de lEsquirol. La casa, que està restaurada, presenta planta rectangular amb un afegit la façana nord garatge-magatzem. És formada per plan ...

                                               

Vila-rasa (Sant Pere de Torelló)

Linterior de la casa consta dun gran menjador amb la seva corresponent llar de foc, dues habitacions a més de la de lamo amb un llit de més categoria que la resta i un altell ben condicionat on hi ha els dipòsits daigua. Encara es conserva el for ...

                                               

La Vinya (Sant Quirze de Besora)

Mas de planta quadrada amb un cos afegit a llevant. Té un pis i golfes i és cobert per una teulada de dues vessants de teula àrab. La casa és orientada al sud i precedida per una petita era delimitada per un cobert a llevant i pel pendent de la m ...

                                               

Masia les Comes (Sant Quirze de Besora)

Casa pairal de grans dimensions, de planta quadrangular orientada a sud. Presenta dos cossos afegits la part de llevant. Consta de planta baixa i dos pisos. La seva edificació damunt la roca en un desnivell ha provocat que des de ponent es pugui ...

                                               

Ca lEscloper (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta rectangular amb el carener de nord a sud, per bé que la teulada es troba enderrocada. La façana, situada a migdia, presenta un portal rectangular amb la llinda i la porta de roure, els brancals són de pedra i la part baixa hi ha u ...

                                               

Can Bojons de Dalt

Masia amb la façana orientada a migdia. El mas consta duna torre de planta quadrada de tres pisos, coberta a quatre vessants i amb un penell al damunt. Adossat la torre hi ha un cos cobert a una única vessant i amb un portal de grosses dovelles s ...

                                               

Can Crivillers (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants, amb la vessant oest més alta i prolongada que lest. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana, a loest, presenta dos portals rectangulars, dues finestres que corresponen directamen ...

                                               

Can Puig (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta quadrada. És coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana la qual es troba orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular amb llinda de fusta datada, i shi dist ...

                                               

Can Rifà

Masia de planta rectangular, assentada sobre el desnivell del terreny S/N i presenta quatre cossos de diferent alçada amb cobertes independents a dues vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. Els careners són paral lels la façana orientada a ...

                                               

Can Torres (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana principal situada a lest. Aquest sector presenta dos portals la planta i dues finestres al primer amb un balcó al centre. la part esquerra shi annexiona u ...

                                               

Casa de Dalt (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta quadrada, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana, situada a migdia, presenta dos portals rectangulars amb llinda de fusta la planta, dues finestres amb un rell ...

                                               

La Boixeda (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana priincipal. Cal remarcar que la façana té el portal adovellat amb la dovella central datada però il legible. Al damunt hi ha una finestra amb lampit decorat ...

                                               

La Fullaca (Sant Sadurní dOsormort)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. Presenta dos portals i una finestra, la centra es troba datada. Al primer pis sobren tres f ...

                                               

La Pedrija

La Pedrija és una masia prop del termenal entre Sant Julià de Vilatorta, Viladrau i Sant Sadurní dOsormort protegida com a Bé cultural dinterès local. El mas pertany la parròquia de Sant Sadurní dOsormort que en un principi fou terme de Sant Llor ...

                                               

Les Planes (Sant Sadurní dOsormort)

les Planes és un mas al terme de Sant Sadurní dOsormort protegida com a bé cultural dinterès local. Antiga masia situada en el camí de Crivillers al pont de Malafogassa, la riba esquerra de la Riera Major, prop del terme municipal de Vilanova de ...

                                               

Mas Collsameda

Masia de planta rectangular assentada sobre el desnivell del terreny. És coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana situada la banda de tramuntana, on accedeix a través dun portal rectangular, directament al primer pis. La banda d ...

                                               

Mas Romegats

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a ponent. Consta de planta baixa i golfes. La façana presenta un portal rectangular i finestres laterals emmarcats per totxo i dues obertures a l ...

                                               

Mas Torrents del Prat

Masia de planta rectangular coberta a dues aigües amb la façana orientada a ponent i el portal format per grosses dovelles. El carener és perpendicular la façana. la part de migdia hi ha un cos de galeries adossat i formant angle recte amb ledifi ...

                                               

Verneda de Sant Ponç

Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants i amb una llanterna la art central de ledifici. La façana té un portal darc rebaixat i pedra rogenca. La casa consta de planta baixa i dos pisos. la part esquerra i formant angle recta shi ado ...

                                               

Vila del Prat

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i construïda damunt la roca. La façana, perpendicular al carener, és orientada a llevant i presenta un portal adovellat amb un escut heràldic al damunt. la planta baixa hi ha la cuina amb bonics ...

                                               

Cal Mal Ric

Edifici civil. Masia construïda damunt la pedra i situada a pocs metres del mas Grau. La casa és de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a ponent. Presenta un portal descentrat. Consta de ...

                                               

El Galliner

Masia formada per un cos central de dos pisos al qual se li van adossar un cos de planta rectangular, més baix, cobert a una sola vessant i un porxo 1640. Destaquem les obertures de la façana principal: dues galeries, una a cada pis, amb una fine ...

                                               

Joanet de Pujols

És una masia formada per un cos principal de planta rectangular, cobert a dues vessants i amb obertures rectes, balcons la façana principal i finestres a les laterals. Destaquen dos ulls de bou i tres finestrals darc de mig punt sota teulada i la ...

                                               

Jolis

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia. El portal és rectangular i té una biga de roure per llinda. la part dreta sobresurt un cos rectangular adossat la casa que ...

                                               

Mas Camps (Sant Vicenç de Torelló)

Edifici civil. Masia amb la façana orientada a migdia. Lestructura de la casa és bàsicament una torre coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana. Consta de planta baixa i dos pisos. Adossat a aquest cos nhi ha un altre de plan ...

                                               

Masgrau (Sant Vicenç de Torelló)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia. Presenta un portal rectangular amb llinda datada. Consta de planta baixa, pis i golfes. la part dreta i dins el cos de ledi ...

                                               

Novelles (Sant Vicenç de Torelló)

Casa que consta de masoveria, de la qual destaca una porta darc de mig punt, i la casa dels amos, més gran i adossada la masoveria. Destaquen les obertures de mig punt, formant porxos, la masoveria i al lateral de la casa gran, i el terrat del pr ...

                                               

Vilardell (Sant Vicenç de Torelló)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la part de migdia. La casa és construïda aprofitant el desnivell del terreny. A tramuntana consta de planta baixa i dos pisos i el portal és darc re ...

                                               

Villar

Edifici civil. Masia damunt dun turó de margues. Consta de diversos trams constructius. la part dreta hi ha un cos de planta rectangular cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia i amb un portal dovellat. ...

                                               

Viver (Sant Vicenç de Torelló)

És un edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants. El portal, dovellat, es troba orientat a migdia, la llinda del balcó damunt del portal de migdia és decorada, així com la de la finestra del segon pis. Al davant del port ...

                                               

El Clos (Santa Cecília de Voltregà)

El mas del Clos està situat al nord-oest del nucli de Santa Cecília de Voltregà. Es tracta duna masia formada per tres cossos. El cos principal i de dimensions majors és de planta rectangular i està orientat est-oest. A banda i banda de la façana ...

                                               

El Guiu (Santa Cecília de Voltregà)

Masia destructura clàssica, amb planta baixa i un sol pis, coberta a doble vessant. la façana principal sobre una porta semicircular de dovelles de pedra i dues finestres a banda i banda. Al primer pis hi ha una galeria o porxo amb una barana de ...

                                               

El Prat Gros (Santa Cecília de Voltregà)

La masia del Prat Gros està situada al sud-est del nucli de Santa Cecília de Voltregà. Es tracta duna masia de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab amb carener perpendicular la façana. Sobserva una construcció auxiliar ...

                                               

El Verdaguer (Santa Cecília de Voltregà)

La masia del Verdaguer està situada al sud-est del nucli de Santa Cecília de Voltregà. Es tracta dun mas format per dos cossos de planta rectangular units per un dels costats. El cos situat a lextrem nord té coberta de doble vessant de teula àrab ...

                                               

Les Codines (Santa Cecília de Voltregà)

Masia destructura clàssica, construïda segons el sistema de crugies, fàcilment variables. Conserva de la primitiva estructura lera, amb una gran entrada que envolta la part posterior de la casa, i una gran galeria al primer pis que dóna la sala p ...

                                               

Maials (Santa Cecília de Voltregà)

Casa dun sol cos inicial, coberta a doble vessant, amb planta baixa i un pis. la planta hi ha la cuina i els serveis, al primer pis la sala i les habitacions al voltant. Té un gran terrat la part de davant de la casa, amb una barana de ferro. Est ...

                                               

Mas Gallissans

És una masia de planta quadrada coberta a quatre vessants. La façana, orientada a ponent, està molt reformada però conserva la lliça que tanca els mas, per un cantó amb la capella de Sant Josep, i per laltre amb els corrals. A tramuntana hi ha un ...

                                               

Masoveria de Serramitjana

La Masoveria de Serramitjana està situada a loest del nucli de Santa Cecília de Voltregà. Es tracta dun mas format per tres cossos de planta rectangular, un cos principal i dos auxiliars. Els dos cossos auxiliars estan adossats al principal pels ...

                                               

Puigví

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana. Ledifici consta de tres pisos. La façana és orientada a migdia i té un cos de porxos adossat orientat a llevant. Es conserven les baranes de fu ...

                                               

Salavert

Casa dun sol cos i de planta quadrada, amb dos pisos i planta baixa, amb obertures darc de mig punt amb dovelles de pedra a lentrada i coberta a doble vessant.

                                               

Serramitjana (Santa Cecília de Voltregà)

El mas Serramitja està situat a loest del nucli de Santa Cecília de Voltregà. Consta dun cos principal de planta rectangular amb coberta de dos aiguavessos de teula àrab amb carener perpendicular la façana. Aquest cos principal te adossat, a band ...

                                               

Codina (Santa Eulàlia de Riuprimer)

És una masia de planta rectangular amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia i amb un bonic portal dovellat. la part esquerra de la façana shi annexiona un cos que forma angle recte amb el mas, el qual ha estat convertit en habitatge ...

                                               

El Mitjà (Santa Eulàlia de Riuprimer)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. la part dreta shi adossa un cos rectangular que té la planta baixa les dependències agrícoles i al pis superior unes ...