ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 239
                                               

Cal Soci

Edifici de dos pisos i golfes, de planta rectangular i coberta a doble vessant distribuïda en tres teulades, la del mig que cobreix les golfes és a doble vessants i les dues laterals, una mica més baixes prolonguen els baixants de la central dona ...

                                               

Cal Terri

Construcció de planta rectangular amb la teulada a doble vessant i consta de planta baixa, un pis i golfes. Els murs són de pedra actualment reforçada amb ciment i shan construït diversos annexes adossats la casa. El teulat sha fet nou i sha canv ...

                                               

Can Carbó (Perafita)

Edifici format bàsicament per una construcció de planta rectangular, amb teulat a doble vessant amb el carener perpendicular la façana, que dóna la plaça de lesglésia. Shi han adossat altres construccions que havien estats dependències agrícoles ...

                                               

Can Novelliques

Edifici de tres pisos, de planta rectangular i teulat a doble vessant construït en diferents etapes. La primera correspon la part central i lesquerra de la façana amb dues obertures a cada pis amb llindes de pedra la planta i al primer pis i llin ...

                                               

Casa de les Monges (Perafita)

Casa de considerables dimensions format per dos cossos, un amb teulada a dues aigües i el carener paral lel la façana principal i laltra adossat a aquest però amb una orientació diferent i forma allargada. la façana principal hi ha dues entrades: ...

                                               

Cruells (Perafita)

Edifici allargat de grans dimensions amb teulada a dues vessants i desaigua la façana principal. Es poden diferenciar dos cossos. El més gran té petites finestres allindades i en una delles hi ha la data 1754. El cos més petit està adossat la faç ...

                                               

Hostal Nou (Perafita)

Edifici de planta rectangular format per diversos cossos. La part més antiga de la casa és la que correspon la part dreta de lactual façana principal. Aquesta part presenta tres pisos de planta rectangular i teulat a doble vessant amb la façana o ...

                                               

La Riera (Perafita)

La Riera és un mas a poc més de mig km al sud del nucli de Perafita. Edifici orientat a migdia, la casa està dividida en dues parts, una destinada a habitatge i laltra és un antic corral. El material emprat és pedra sorrenca. En el corral shi pod ...

                                               

La Serra (Perafita)

la Serra és una mas a mig camí de les poblacions de Perafita i Sant Boi de Lluçanès inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Les Heures (Perafita)

Masia orientada a migdia amb teulada a dos vessants. la part esquerre hi ha un edifici que conforma una petita lliça que comunica la façana principal. A linterior hi ha una àmplia sala data del 1787. Adossada al mur de darrere del mas hi ha una c ...

                                               

Mas Busquets (Perafita)

Edifici oriental a migdia. la façana principal hi ha un portal adovellat datat el 1700 i també daquesta mateixa data hi ha un rellotge de sol ben conservat. la finestra hi ha una llinda amb la data 1700 i el nom de Jaume Mascarell Bosoxes. Al 175 ...

                                               

Mas Paiàs

Construcció de planta rectangular i teulat a doble vessant. la casa se li han anat afegint diverses construccions annexes o dampliació dhabitatge arribant a donar un edifici més complex. La part central de ledifici té dos pisos i golfes. Lordenac ...

                                               

Mas Teulats

Edifici format per diverses construccions de planta rectangular que, adaptant-se al terreny, estan edificades en nivells diferents. La complexa estructura dels edificis, cada un amb la seva pròpia teulada, està centrada per la part més antiga de ...

                                               

Masia la Roca (Perafita)

Edifici orientat vers a migdia amb teulada a dues vessants; les cantoneres estan fetes amb pedra treballada. En el cos principal hi ha una llinda datada al 1756. Hi ha un cos annex de dos pisos amb una galeria de tres arcades a cada pis; aquest c ...

                                               

Casanova de Mondois

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular amb llinda de fusta i quatre finestres que es distribueixen entr ...

                                               

El Bellonc

el Bellonc és un mas al terme de Rupit i Pruit inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquesta masia és un dels antics hostals que es conserven a peu de carretera, antic camí de Vic a Olot. És de pedra blavosa als escaires ...

                                               

El Bosc (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i pis. Presenta un gros portal adovellat la planta i tres finestres amb les espieres tapiades a nivell del primer ...

                                               

El Casal (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana de ponent. Consta de planta baixa i primer pis. El portal de la façana es troba descentrat del cos de ledificació vers lesquerre és de forma rectangular i ...

                                               

El Casot (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular assentada sobre el desnivell del terreny. Presenta dos cossos, un de més alçada que laltre. Ambdós estan coberts a dues vessants i amb el carener paral lel la façana la qual es troba orientada a ponent. la banda de tra ...

                                               

El Coll (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes, i té la cabana adossada. La façana presenta el portal darc de mig punt format per grosses ...

                                               

El Collell (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a sud-oest. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal centrat i amb motllures, de forma rectangular. A sobre hi ha una ...

                                               

El Llorà

Masia de planta rectangular amb el carener paral lel la façana, orientada a ponent. Consta de planta baixa i dos pisos. la part sud-est shi adossa un cos que correspon a lantiga cambreria. La façana presenta dos portals rectangulars amb ampits. l ...

                                               

El Pendís

El Pendís és una masia a uns dos km al sud oest de Rupit inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Antiga masia que es troba registrada en els fogatges de 1553 de la parròquia de Sant Joan de Fàbregues, avui adscrita la parrò ...

                                               

El Roquer

el Roquer és un mas a pocs metres a lest de lesglésia de Sant Joan de Fàbregues al terme de Rupit i Pruit. Antiga masia que la trobem registrada en els fogatges de 1553 de la parròquia de Sant Joan de Fàbregues, avui adscrita la parròquia de Sant ...

                                               

El Torrent (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal darc apuntat amb la dovella central datada i esgrafiada. Els dos piso ...

                                               

El Torrentó

El Torrentó és una masia a loest del terme de Rupit i Pruit prop del límit amb el de lEsquirol. Antic mas situat vora el torrent i sota el cingle dAiats. Es troba registrat en el fogatge de la parròquia i terme de Sant Llorenç Dosmunts de 1553. A ...

                                               

El Vilar (Rupit i Pruit)

El Vilar és una masia a uns 3 km al nord de Rupit inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Antic mas registrat al fogatge de la parròquia i terme de Sant Andreu de Pruit de lany 1553. Aleshores habitava el mas un tal Pere Vilar.

                                               

Fàbregues

Fàbregues és una masia a poc menys dun km de Sant Joan de Fàbregues al terme de Rupit i Pruit inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Masia situada sota el pla de Fàbregues i com lesglésia prengué per nom el topònim del llo ...

                                               

LAulet

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana orientada a tramuntana. Consta de planta baixa i dos pisos. Shi observen diverses etapes constructives i el portal de la façana es troba descentrat del cos de led ...

                                               

LHostal del Grau

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. A migdia shi adossa un cos de porxos que agafen la planta baixa i el primer pis, cobert ...

                                               

La Casanova (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana presenta un cos adossat la part dreta i cobert per la mateixa vessant que es prol ...

                                               

La Casassa (Rupit i Pruit)

Masia de planta quadrada coberta a quatre vessants. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana està situada a ponent i presenta un portal darc rebaixat i una làpida al damunt. Als altres pisos shi distribueixen finestres simètriques, l ...

                                               

La Caseta (Rupit i Pruit)

Masia de petites dimensions i de planta rectangular amb coberta a dues vessants i el carener paral lel la façana orientada a migdia. Presenta dos portals rectangulars i una finestra la planta i tres al primer pis. A ponent shi obre una altra fine ...

                                               

La Garganta (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal adovellat amb un finestral al damunt i quatre finestrals laterals ...

                                               

La Rovira (Rupit i Pruit)

Hi ha una segona pica al mur de ponent, al primer pis. Està emmarcada per carreus de pedra i inscrita dins una fornícula la qual presenta relleus amb una especia de petxina damunt i un rostre envoltat per una garlanda vegetal, a sota hi ha la pic ...

                                               

Mas del Vilar (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a ponent. Consta de planta baixa i pis i es troba assentada sobre el desnivell del terreny. La façana presenta el portal rectangular i una finest ...

                                               

Mas Hostalot

Masia de petites dimensions, de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular amb llinda datada i petites fi ...

                                               

Mas Joan (Rupit i Pruit)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb la vessant nord més llarga que la sud. El carener és perpendicular la façana, situada a ponent. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana està molt reformada i shi adossa una construc ...

                                               

Masia Comajoan

Gran masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants i el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un gros portal adovellat i emmarcat dins un rectangle que arriba fins la ...

                                               

Masia lHom

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a llevant. Està assentada damunt la pedra. El portal és rectangular amb una llinda esculturada, la finestra del damunt té lampit motllurat. La ...

                                               

Masia Quatre Cases

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a llevant. Consta de planta baixa i dos pisos. Presenta un portal rectangular amb llinda de pedra. Al primer pis, a lextrem dret, hi ha unes galer ...

                                               

Masia Renyins

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular la planta, amb llinda datada, dues finestres al primer ...

                                               

El Pinós (Rupit i Pruit)

El Pinós és un mas a mig camí de Rupit i Falgars den Bas. Antic mas registrat al fogatge del 12 doctubre de 1553 de la parròquia i terme de Sant Andreu de Pruit. Aleshores habitava el mas un tal Gaspar Pinós. Lúnica data constructiva de ledifici ...

                                               

La Serra (Rupit i Pruit)

La Serra és una masia al nord del terme de Rupit i Pruit prop del termenal amb la Vall den Bas. Antiga masia que es troba registrada al fogatge de la parròquia de Sant Andreu de Pruit del 12 doctubre de 1553. Aleshores habitava el mas un tal Andr ...

                                               

Ca nAlou (Sant Agustí de Lluçanès)

Aquesta masia dóna nom a un agrupament força considerable de cases, lAlou de Sant Agustí. Es tracta dun conjunt dedificacions adossades i superposades. Ledifici principal i originari és amb teulada a dues vessants amb desiagua la façana principal ...

                                               

Can Bardolet

Edifici de tres pisos, de planta rectangular i teula a doble vessant, construït amb pedres irregulars i molt morter amb pedres ben tallades a cada una de les cantonades dels murs. Totes les obertures de la casa tenen llinda de pedra i algunes del ...

                                               

Can Coma (Sant Agustí de Lluçanès)

Ledifici està format de tres cossos de planta rectangular posats en forma dU. El cos central és el nucli de lhabitatge i la part més antiga de la casa. Aquest nucli té el teulat a doble vessant lateral que desemboca la façana principal, que queda ...

                                               

Casacuberta

Casa de petites proporcions, amb la teulada a dues vessants que desemboquen la façana lateral. La portalada daccés és adovellada, en arc rebaixat. la dovella central hi ha la data 1787. Dalt de la porta hi ha una finestra amb cantoneres de pedra ...

                                               

Casademunt del Pi

El nucli de la casa està format per un cos de planta rectangular al qual se li han afegit diversos cossos també de planta rectangular: la dreta de la façana principal, la part del darrere de la casa i al lateral dret. Els murs són de pedra irregu ...

                                               

El Collet (Sant Agustí de Lluçanès)

Edifici de planta rectangular i teulat a doble vessant que ha sofert moltes modificacions. La part cental de la casa té tres pisos i està feta amb murs de pedra irregular i manos que volten les obertures. Aquesta part, coberta amb teula àrab, és ...