ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 237
                                               

La Portella (Orís)

Edifici civil de petites dimensions amb teulada a dues vessants. la façana principal hi ha un portal adovellat. Saccedeix la lliça per un portal datat lany 1698. la part dreta de la casa hi ha annexionada una dependència per a guardar els grans.

                                               

Masia la Mambla

Edifici civil. Masia orientada al sud amb teulada a dues vessants. Hi ha una gran lliça encerclada per una galeria i per altres dependències quadres, etc. la façana principal hi ha un rellotge de sol. La majoria de les dependències estan construï ...

                                               

Can Crevillet

Can Crevillet és una casa del municipi de Centelles inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Està situada al carrer del Serrat número 20. El seu interès rau en el portal daquesta i una petita finestra ubica sobre el portal.

                                               

Can Pedralba

Està ubicat al peu de lantic camí que en forma deix lineal estructurava tot el comtat. Es tracta dun habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. Compta amb una façana plana, les obertures sagrupen en un eix de composició ver ...

                                               

Casa Aguilar (Centelles)

Es tracta dun casal de grans dimensions amb planta baixa i dos pisos, cobert amb teulada a quatre vessants. Ledifici principal presenta una gran uniformitat, la planta baixa podem observar quatre grans portals amb grans llindes de pedra treballad ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Martí, 41 (Centelles)

Compta amb un petit portal amb cinc pedres treballades a banda i banda, disposades de diferent manera. La part superior forma un arc rebaixat i la dovella central hi ha la data de 1782. Al costat hi ha una finestra de forma rectangular feta amb l ...

                                               

Habitatge al carrer Sant Martí, 48 (Centelles)

Compta amb un portal rodó de dimensions mitjanes. Les dovelles estan molt erosionades degut la pobresa de les pedres emprades. Hi ha quatre pedres als laterals i tres dovelles la part superior. la dovella central, i tancada per un cercle, hi ha l ...

                                               

El Bac de Roda

El Bac de Roda és una masia del municipi de les Masies de Roda protegida com a bé cultural dinterès local. La masia va donar nom al cap dels Miquelets, Francesc Macià i Ambert àlies Bac de Roda.

                                               

El Bac de Sau

Es tracta duna Masia que consta de tres cossos de planta rectangular que es troben assentats sobre el desnivell del terreny que fa pendent de Nord a sud. Els cossos són coberts a dues vessants, amb les teulades diferenciades i els careners direcc ...

                                               

El Bosc de Salou

Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants i el carener paral lel la façana. El portal dentrada la casa té forma darc escarser adovellat. Destaquen les obertures de la façana principal, que tenen els brancals, lampit i la llinda elab ...

                                               

El Gelabert

Masia formada per diferents cossos, el cos principal té coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana principal. Lacabat de la coberta és de teula ceràmica aràbiga. la façana sobresurt un cos que forma una galeria, amb baranes d ...

                                               

El Macià (les Masies de Roda)

Sembla ser la masia original, que ha perdut la seva funció dhabitació tot i conservar la seva estructura clàssica, de planta rectangular, coberta a dues aigües, amb dos portals darc carpanell dovellat, i al primer pis una finestra geminada al cen ...

                                               

El Pla de Roda

Masia formada per diferents cossos. Un de planta rectangular, cobert a quatre aigües, de planta baixa i dos pisos, amb un cos afegit la cara nord, cobert a tres aigües; un cos intermedi de planta rectangular, de dos pisos, i una torre hexagonal t ...

                                               

El Pla Xic

Masia destructura clàssica, de planta quadrada, coberta a dues aigües, amb planta baixa i un pis, i amb dos eixos descentrats de composició la façana principal. Destaquen dues obertures de la façana principal: el portal recte de carreus de pedra ...

                                               

El Pujol (les Masies de Roda)

Masia. És molt difícil saber lestructura original de la casa perquè, degut la seva situació, dalt dun turó, i amb el pas del temps, shan anat afegit cossos que han transformat lestructura original completament. El conjunt està format per una caba ...

                                               

El Pujolar (les Masies de Roda)

La masia del Pujolar està situada al límit del municipi, tocant a Manlleu. Es tracta duna gran masia amb la planta en forma de "L", amb coberta a dues vessants i el carener perpendicular la façana. Ledifici és de planta baixa i planta pis. la par ...

                                               

El Vicenç

Masia orientada a ponent. Presenta una planta de tipus rectangular, amb la façana la part de laiguavés, amb el portal dentrada de forma rectangular. la part dreta de la casa shi annexionen unes galeries on les arcades de la part baixa són de pedr ...

                                               

Fontanelles (les Masies de Roda)

Fontanelles és una masia del municipi de les Masies de Roda inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català. En la seva proximitat sha constituït un nucli de població que pren el nom de la masia. Tenia 163 habitants lany 2011.

                                               

La Bruguera (les Masies de Roda)

És una masia coberta a dues vessants. Presenta un portal de cara a nord que forma un petit pati al davant i ubica un pou. Correspon al primer pis de la casa. la part de llevant, on el carener és paral lel la façana, hi ha un gros portal dovellat ...

                                               

Mas de Salou

Edifici annex la gran masia formada per diferents cossos, el principal de planta quadrada i que consta de planta semi soterrada, planta baixa i pis. Està construït en amb pedra, cal destacar les obertures i el porxo frontal amb els brancals i lli ...

                                               

Mas Salou

És un Edifici civil, més concretament una Masia de planta rectangular coberta a quatre aigües. La façana mira vers el Sud-oest i presenta un gran portal dovellat, la part esquerra hi ha un gran cos adossat amb grans arcades de pilars i arcs rebai ...

                                               

El Sangles Vell

Edifici civil, es tracta duna masia de planta rectangular, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. En aquest cos shi annexiona un altre de planta rectangular que forma un recinte porxat que arriba fins al carener de la façana. ...

                                               

Solans (Sant Bartomeu del Grau)

Edifici de dos pisos de planta rectangular i teulada a doble vessant. Els murs són fets amb pedra i morter, però actualment es troben coberts externament per una capa de ciment, fruit duna recent reconstrucció. La casa està construïda en diferent ...

                                               

Ca nOrra

Aquest mas es tracta dun gran edifici de planta rectangular i teulat a doble vessant al qual shan adossat diverses construccions que amplien lhabitatge, les corts o bé serveis complementaris com la capella. El cos central de la casa té planta bai ...

                                               

Casa Nova de la Tria

La Casa Nova de la Tria és una masia al sud-oest del terme municipal de Sant Boi de Lluçanès catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Gallifa (Sant Boi de Lluçanès)

Gallifa és un veïnat de Sant Boi de Lluçanès. La masia, la masoveria i la capella romànica de Sant Miquel de Gallifa estan incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Mas Vaià

El Mas Vaià, o Mas Abellar, és un mas catalogat com a monument del municipi de Sant Boi de Lluçanès inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Mas Vilaltella

Edifici orientat a migdia amb teulada a dues vessants amb el carener paral lel la façana principal. Laccés principal és un portal adovellat datat el 1792 on hi veiem un dibuix dun arbre inscrit. Al costat dret hi ha un rellotge de sol. Les finest ...

                                               

Masoveria dels Pujols

Es tracta dun edifici de planta rectangular, de tres pisos amb coberta de teula àrab a doble vessant amb el carener perpendicular la façana principal. Els murs són de pedra i estan totalment arrebossats. Les obertures tenen llindes de pedra i les ...

                                               

Pujols (Sant Boi de Lluçanès)

Pujols és un mas de Sant Boi de Lluçanès. La masia principal i la masoveria o Casa Xica estan incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Vilar de Sant Boi

Es tracta dun gran casal de cos quadrat amb teulada a quatre vents i una torre al mig. Hi ha diferents elements destacables del casal com lentrada destil neoclàssic i uns carots amb motius animals que es troben la teulada de la façana principal. ...

                                               

Vilar de Viladecans

Juntament amb Vila-rasa i el Vilar, el Mas de Viladecans és un dels tres grans masos de Sant Boi, documentat des del 1221 però conegut des del 1190, és essencialment una construcció del s. XVII tot i que conserva elements del segle xvi com una to ...

                                               

Cal Rei (Santa Eugènia de Berga)

És una petita masia en la qual shi endevinen tres etapes constructives. La primera, de planta rectangular, dun sol tram, està construïda amb una base de pedra i alçat de tàpia, aquí hi devia haver la llinda primitiva datada el 1833 que ara es tro ...

                                               

Can Co

És una masia de tipus basilical amb cossos que lenvolten i formen un cos que tanca la lliça amb un portal a llevant i un altre a ponent. Consta de planta baixa, primer pis, i golfes damunt el cos central. La façana es troba orientada a migdia i s ...

                                               

Can Coll (Santa Eugènia de Berga)

És una masia de planta rectangular assentada damunt dun serradet de margues, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana orientada al SE. Consta de planta i dos pisos. La façana presenta un portal rectangular format per grans c ...

                                               

Can Discorra

Hi ha una cabana situada al costat de la masia, de planta rectangular i coberta a dues vessants amb carener perpendicular la façana, la qual està situada a migdia, davant de lantiga era. La façana presenta un ampli portal darc de mig punt desplaç ...

                                               

Can Marró

És una petita masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa i pis. La façana presenta un portal rectangular de pedra parcialment cobert darrebossat, una finestr ...

                                               

Can Pol (Santa Eugènia de Berga)

És una masoveria de planta quadrada, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia, consta de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta un cos afegit de porxos amb quatre arcs rebaixats i baranes de fusta. ...

                                               

Casanova den Pasqual

La Casanova den Pasqual és un edifici del municipi de Santa Eugènia de Berga que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Aquesta masia també anomenada la Noguera la trobem registrada en el nomenclàtor de la província de ...

                                               

El Duran (Santa Eugènia de Berga)

Masia destructura complexa. El cos principal és rectangular, cobert a una sola vessant que llença les aigües a migdia on es troba la façana. Aquesta presenta un portal rectangular amb llinda de fusta la planta i una finestreta al primer pis. la p ...

                                               

El Gener de la Plana

Antiga masia orientada a ponent, coberta a dues aigües i amb el carener perpendicular la façana. Presenta un portal adovellat, semi-cobert per uns porxos adossats la façana, de construcció recent. El conjunt està molt reformat. la part de llevant ...

                                               

El Genís

Masia de grans dimensions, de planta quadrada, coberta a quatre vessants. La façana es troba orientada al sud-oest amb un portal darc rebaixat pintat imitant pedra, finestres la planta, tres balcons al primer pis i tres finestres al segon pis. Un ...

                                               

La Casa Nova de Plantalamor

La Casa Nova de Plantalamor és una masia al NO del nucli de Santa Eugènia de Berga que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Masia la història de la qual va lligada al mas Plantalamor. El trobem registrat al nomenclàt ...

                                               

Mas dels Frares (Santa Eugènia de Berga)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa, pis i golfes. La façana presenta un portal rectangular de pedra, flanquejat per finestres, com el balcó del p ...

                                               

Mas Mitjà

És una masia de planta rectangular coberta a dues aigües amb el carener perpendicular la façana. Al davant té uns porxos de tres cossos, un dells cobert a manera de galeria, sostinguts per pilars. Ledifici és bastit amb pedra, calç, tàpia i maó a ...

                                               

Mas Reig (Santa Eugènia de Berga)

És una petita masia de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Per les característiques constructives hi distingim un cos annexionat a ponent que sabriga sota el mateix vessant. Consta ...

                                               

Mas Roure

És una masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal rectangular la planta, una finestra tapiada, tres balcons al primer ...

                                               

Puigoriol

Petita masoveria de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Està construïda damunt un serradet de pedra viva i consta de planta baixa i pis. Presenta diversos cossos adossats de construcci ...

                                               

Calverons

En la masia shi distingeixen clarament dos cossos. És de planta rectangular de coberta dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a migdia. En aquest sector, el mas es troba realçat, és a dir consta dun pis ...

                                               

El Reig

Es tracta duna masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener paral lel la façana, la vessant de la qual més prolongada que laltre. La façana es troba orientada a llevant i portal presenta una llinda rectangular, la qual té un ...