ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 234
                                               

Espadamala de Dalt

La masia és de planta rectangular construïda damunt la pedra i coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana la qual és orientada a llevant. El portal és adovellat i uns carreus rectangulars luneixen la finestra central, la qual ...

                                               

La Carrera (Torelló)

Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants i que consta de planta baixa i dos pisos. La façana és orientada a ponent i el portal és darc rebaixat, al seu davant i els cossos laterals són envoltats per unes arcades sostingudes per pilar ...

                                               

La Riera (Torelló)

Masia situada al costat del Ter i construïda damunt la pedra viva. És de planta rectangular i coberta a dues vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. Degut a lestretor que presenta la façana sobserva una alçada molt considerable. La façana t ...

                                               

Les Vinyes (Torelló)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, la qual presenta un portal adovellat i es troba orientada a migdia. El portal és emmarcat per un requadre de pedra formant un sol cos. la part dreta hi ha u ...

                                               

Mas Prat (Torelló)

Es tracta dun edifici de planta irregular situat al carrer Capsavila que suneix a les cases entre mitgeres del carrer Nou. Consta de planta baixa, pis i golfes practicables gràcies la reforma que shi ha dut a terme. Les quatre façanes segueixen e ...

                                               

Puig-robí

És una masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada vers a llevant. El portal és adovellat i la dovella central és decorada. Les finestres del primer pis presenten motllure ...

                                               

Saniars

És una masia de planta rectangular coberta a dos vessants i amb el carener perpendicular la façana, la qual és orientada a migdia. El portal és adovellat i la finestra del damunt decorada. El vessant de la part esquerra més prolongat que laltre i ...

                                               

LAlbereda (Vilanova de Sau)

LAlbereda és un antic mas inventariat com a monument al municipi de Vilanova de Sau situat damunt el modern hostal de la Riba, en el un planell compartit amb el Farigolar, Can Parcet i el Bruguer. Antiga masia que es troba dins de la demarcació d ...

                                               

Arbell

Edifici civil, masia de planta rectangular coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, orientada a ponent i amb un portal rectangular, al damunt del qual hi ha una petita galeria que correspon al nivell del primer pis. La vess ...

                                               

Bancells (Vilanova de Sau)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants. La façana es troba a ponent i és paral lela al carener. Té un portal dovellat i al damunt un balconet. La vessant de tramuntana més prolongada que la de la façana. A aquest últim ...

                                               

Cal Sastre (Vilanova de Sau)

És una masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Es troba assentada sobre el desnivell del terreny per la part nord, lloc que només compta amb un pis. A ponent shi adossa un ...

                                               

Can Carrasquet

Edifici civil, masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Presenta un portal rectangular amb la llinda de pedra i, la part esquerra se nhi obre un altre de construcció recent. Al ...

                                               

Can Janet i Can Patel

Can Janet i Can Patel és una masia del municipi de Vilanova de Sau inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català. La masia està molt reformada el que impedeix que sobservi la construcció originària, inicialment composta per dues cases ...

                                               

Can Manel (Vilanova de Sau)

Can Manel és una masia del municipi de Vilanova de Sau inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català. Situada dins el terme de lantiga parròquia de Sant Pere de Castanyadell. Es troba en un estat de conservació regular. Tot i que estru ...

                                               

Can Mas Romeu

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants, la dreta més prolongada que lesquerre, amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a migdia. Presenta un portal rectangular amb llinda de fusta, la part dreta shi obre un gr ...

                                               

Can Pont

Can Pont és una masia del municipi de Vilanova de Sau inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català. Situada al Pla de La Pineda, al costat del camí que segueix fins a Sau Nou.

                                               

Can Regater

Can Regater és una masia de Sant Pere de Castanyadell, municipi de Vilanova de Sau, inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Can Roca (Vilanova de Sau)

Antic coll de pou situat la part de migdia del mas la Roca, situat sobre el sòl cobert de pòrtland i sense la punció original de pou. És de base quadrada i està format per grossos carreus de pedra, 16 en total. Els que formen el paral lelepípede ...

                                               

Can Teuler (Vilanova de Sau)

Edifici civil, masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a ponent. Ledificació es troba assentada sobre el desnivell del terreny que segueix la direcció nord-sud, de manera que la part de ...

                                               

Can Tordera (Vilanova de Sau)

Can Tordera és un conjunt de dues masies adossades del municipi de Vilanova de Sau incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Collsabena

Edifici civil, masia situada la vessant oriental del Collsabena. Es troba assentada sobre el desnivell del terreny i consta de dos cossos rectangulars de manera que la banda de migdia hi ha la planta i un pis i la de tramuntana hi ha només una pl ...

                                               

El Biaix

És una masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, la qual es troba orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular descentrat del cos de ledifica ...

                                               

El Bruguer (Vilanova de Sau)

És una masia destructura un xic complexa. És de planta rectangular coberta la part esquerra a un únic vessant i la part dreta, un xic més enlairada, és coberta a dos vessants, amb el vessant dret més prolongat. El portal dentrada es troba orienta ...

                                               

El Company (Vilanova de Sau)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i construïda aprofitant el desnivell. La façana es troba orientada a migdia i presenta un portal dovellat amb una inscripció la dovella central. El primer pis presenta boniques llindes conopials ...

                                               

El Crous (Vilanova de Sau)

El Crous és una masia del municipi de Vilanova de Sau. Tant la masia com la seva capella del segle xviii estan incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

El Crous de Sant Andreu

Masia de planta rectangular amb el carener perpendicular la façana, la qual és orientada a migdia. Ledifici consta de planta baixa i dos pisos. El portal és darc de mig punt rebaixat, la finestra del primer pis, part esquerra, és esculpida i duu ...

                                               

El Masnou (Vilanova de Sau)

És una masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. Consta de planta baixa i pis. Aquesta part està molt reformada i presenta un gros portal amb llinda de fusta i una finestra i uns p ...

                                               

El Parcet

Masia on es distingeixen dos cossos orientats a migdia, dels quals un és de planta rectangular amb portal darc rebaixat. A llevant shi adossa una torre amb una única finestra coberta a dos vessants i amb espieres la part baixa, al costat de la qu ...

                                               

El Riber

Masia, primitivament de planta quadrada, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Està construïda sobre el desnivell del terreny; la part sud consta de planta baixa i dos pisos, mentre que la part nord sacc ...

                                               

El Vilar (Vilanova de Sau)

Masia de planta rectangular amb el carener perpendicular la façana, la qual sorienta a tramuntana on hi ha un bonic portal dovellat i tot i que resta descentrat. Al damunt hi ha una finestra amb decoracions conopials. Consta de planta baixa, prim ...

                                               

El Farigolar

El Farigolar és un antic mas del terme de Sau, avui englobat a Vilanova de Sau, que es troba sobre la Riba de Sau, hostal construït després de la inundació del poble de Sau. Aquesta masia és interessant per la simplicitat estructural i per les re ...

                                               

LArboç (Vilanova de Sau)

LArboç és una masia del municipi de Vilanova de Sau. En la mateixa propietat hi ha la masia lArboç Xic, ambdues incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

La Bófia

És una masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. A redós de la casa shi adossen diversos cossos. La façana presenta un gros portal dovellat, descentrat de ledificació, i quatr ...

                                               

La Casanova (Vilanova de Sau)

Construcció de planta rectangular, coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Té planta baixa i un pis. La façana presenta dos grans portals descentrats, un la planta baixa i laltre al primer pis. Linterio ...

                                               

La Casota (Vilanova de Sau)

Hi ha una cabana al costat del mas principal. És un edifici de planta rectangular, cobert a una sola vessant, que vessa les aigües cap a ponent. La façana presenta un gros portal rectangular la planta, amb llinda de fusta que fa de sostre. Elm pr ...

                                               

La Font (Vilanova de Sau)

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants. Consta de planta baixa i dos pisos. El portal és dovellat, es troba orientat a migdia i presenta una inscripció. La finestra sobre el portal és conopial. la part dreta i annexionat al mas, form ...

                                               

La Font den Martí

La masia és de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, situada a llevant. Consta de planta baixa i primer pis. Lantiga planta era quadrada però una reforma li afegí un cos coberta la mateixa vessant la band ...

                                               

La Noguera (Vilanova de Sau)

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Està situada a un lloc enlairat, al bell mig duna carena, amb una era de pedra al davant. Consta de planta baixa i un pis. la planta so ...

                                               

La Sala (Vilanova de Sau)

Masia de planta quadrada, està coberta a dues vessants -encara que la part dreta actualment està aterrada- amb el carener perpendicular la façana la qual està situada a migdia. Està conformada per una planta baixa i un primer pis. La façana prese ...

                                               

Les Fagedes

Es tracta duna masia de planta rectangular coberta a dues vessants i façana orientada a migdia amb un portal darc rebaixat format per dovelles i descentrat del cos de ledificació. Consta de planta baixa i dos pisos. És de grans dimensions. la par ...

                                               

Les Goteres

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta un portal rectangular a lextrem esquerre i amb la llinda datada, tres finestres p ...

                                               

Les Valls (Vilanova de Sau)

Masia assentada sobre el desnivell del terreny. És de planta rectangular coberta a dues vessants, la dreta més prolongada, i amb el carener perpendicular la façana, situada a migdia. la part esquerra de la façana, sota el carener, sobre una arcad ...

                                               

Malafogassa

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, orientada a ponent. Shi observen diverses etapes constructives, com una ampliació de la part de tramuntana que provocà laixecament de la teulada. Aquesta banda ...

                                               

Mas Francesc

És una masia que presenta dos cossos ben diferenciats, tant per lalçada com per les característiques constructives. El de migdia és de planta rectangular, cobert a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, que presenta un portal rec ...

                                               

Mas Novell

Mas Novell és una masia del municipi de Vilanova de Sau. Juntament amb el Mas Novell Petit o Xic, ambdues estan incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Mas Romeu (Vilanova de Sau)

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a llevant. La casa es troba assentada sobre el desnivell del terreny i, la banda de llevant el portal queda a nivell del primer pis i és de forma ...

                                               

Morgadès

Morgadès, o Morgaders, és una masia del municipi de Vilanova de Sau inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català. És construïda bàsicament amb pedra rogenca. Lestat de conservació és bo.

                                               

Panissers

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, situada vers migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La façana presenta un portal rectangular amb llinda de fusta, diverses finestres al primer pis, i al ...

                                               

La Serra de Vilanova

La Serra de Vilanova és un mas al veïnat de Sant Romà de Sau. Mas situat dins la demarcació de la parròquia de Vilanova de Sau i dins el terme civil de Sau. Actualment forma part de la propietat de lArboç dels senyors Riera de Sant Julià, aquests ...

                                               

Torrents (Vilanova de Sau)

Masia de grans dimensions assentada sobre el desnivell del terreny. És de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, situada a llevant, on saccedeix directament al primer pis a través dunes escales. El por ...