ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 230
                                               

LArmentera (lEsquirol)

Masia clàssica de planta rectangular 12 x 11 m, on sobserven diverses fases constructives. Presenta dos volums ben marcats pel traçat de la teulada, un adossat la façana sud del cos original, amb funció de porxo. Coberta a dues vessants amb el ca ...

                                               

LEscanera

Masia de planta rectangular 20 x 9 m, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana situada a migdia. Els murs de migdia, llevant i tramuntana estan arrebossats amb Portland. Consta de planta baixa, pis i golfes. la façana principa ...

                                               

LOliva (lEsquirol)

LOliva és una masia a uns 1.5 km al nord del nucli de lEsquirol. Masia del segle xviii registrada als fogatges de les "Parròquies del derme de Corcó, St. Jolia de Cabrera, St. Llorens Dosmunts, St. Bartomeu Sagorga, St. Vicens de Casserres i St. ...

                                               

La Cabreta

Masia de planta rectangular coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana situada a ponent. Consta de planta baixa i primer pis. La façana presenta dos petits portals la planta i una finestra damunt cada portal i a cada costat, ...

                                               

La Cambreria

Antiga masia on vivia el cambrer del proper mas les Ententes. És de planta rectangular i cobert a dues vessants amb el portal dentrada orientat a ponent. La vessant dreta de la teulada més prolongada que laltra i tota ella forma un ampli voladís ...

                                               

La Coma de Codinac

La Coma de Codinac és una masia a mig camí entre els nuclis de Torelló i lEsquirol. Masia relacionada amb el mas el Codinac, que pertany al terme de Sant Martí Sescorts, vinculat religiosament a Manlleu i civilment la senyoria del Cabrerès. La se ...

                                               

La Creu (lEsquirol)

Masia de planta rectangular, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, la qual està situada a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i golfes. La façana presenta dos portals rectangulars un a cada banda del cos antic. Als ...

                                               

La Dogueria

Masia clàssica de planta rectangular 11 x 8 m, el cos original de la qual està voltat, a les façanes Est i Oest, per annexes posteriors. Ledifici està molt reformat. Consta de planta baixa i un pis. Està cobert a dues vessants amb el carener para ...

                                               

La Garolera

La Garolera és una masia a un km i mig al nord del nucli de lEsquirol. Masia anomenada antigament lEra dEn Grau o la Garaulera, documentada a partir del 1480. Va ser cremada pels francesos el 1656. La trobem registrada als fogatges de les Parròqu ...

                                               

La Guàrdia (lEsquirol)

Masia clàssica de planta rectangular 5 x 10 m, molt reformada lany 1973. el cos original està cobert a dues vessants i el carener és paral lel la façana situada a ponent. Forma un bassi clos, amb una gran porxada que uneix el bonic portal dentrad ...

                                               

La Masallera

Masia planta rectangular 13 x 11 coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Presenta un annexa adossat la façana O del cos original. La façana principal presenta un eix de composició en les finestres i el por ...

                                               

La Matavera

Masia clàssica de planta rectangular 13 x 10 m, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana situada a llevant. El cos original presenta un annex la façana Oest que a nivell constructiu sembla de la mateixa època. Per la façan ...

                                               

La Parra (lEsquirol)

La Parra és un mas a un km al nord del poble de lEsquirol catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un gran casalot que fou residència de cavallers i donzelles durant els segles xii i xv. Fou reformada al segle xix, mom ...

                                               

La Rotllada

Masia de planta rectangular i la façana orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. La coberta té tres cossos, la part central amb el ràfec paral lel la façana i als extrems a una única vessant i amb el ràfec perpendicular. Presenta t ...

                                               

La Sala (lEsquirol)

Masia de planta rectangular 20 x 11, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana, situada a migdia. Està adossada parcialment al pendent del terreny per la façana Nord i presenta una bonica lliça al voltant de la qual es distribu ...

                                               

La Serra de Corcó

Masia clàssica de planta rectangular 13 x 9 m, que presenta diversos annexes. El cos original està cobert a dues vessants i té el carener paral lel la façana situada a migdia. Presenta un cos de porxos adossat la façana Est que està cobert a una ...

                                               

La Vall (lEsquirol)

Masia de planta rectangular 19 x 12 m, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana situada a migdia. Consta de planta i dos pisos. Presenta un cos de porxos adossat la façana principal del sector Est i cobert a dues vessants amb ...

                                               

Les Antentes

És una masia de planta rectangular i consta de dos pisos i coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, situada la part de ponent. Ledifici té dues parts: la moderna a ponent i lantiga a llevant. La moderna presenta la façana a ...

                                               

Les Caselles (lEsquirol)

Masia de planta rectangular amb coberta a dues vessants i consta de planta baixa i dos pisos amb el ràfec paral lel la façana, la qual es troba orientada a migdia. Presenta un portal rectangular amb un balcó al damunt i tres obertures també recta ...

                                               

Les Palanques

Masia de planta rectangular 12 x 10 m, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, a migdia. Situada a peu de la carretera comarcal, consta de planta, pis i golfes. La façana principal presenta la planta un portal rectangula ...

                                               

Les Perxes

Masia modesta de planta rectangular 8 x 7 m, molt reformada. Presenta dos volums ben diferenciats i un annex bastant antic que fa de garatge al sector Nord. El cos original sembla el més baix planta baixa i pis, ja que laltre presenta un nivell m ...

                                               

Les Planes (lEsquirol)

Masia de planta rectangular coberta a quatre vessants. Lentrada principal es troba orientada a migdia i consta de planta baixa, dos pisos i golfes. Al sector W seleva una torre de planta quadrada i de grosses dimensions: és de quatre pisos i cobe ...

                                               

Llafrenca

Llafrenca és una masia a mig camí dels nuclis de Sant Martí Sescorts i Manlleu al terme de lEsquirol. Masia que pertany al terme de Sant Martí Sescorts, vinculat religiosament a Manlleu i civilment la senyoria del Cabrerès. La seva demarcació for ...

                                               

Mas Campas

Masia de planta rectangular construïda aprofitant el desnivell i assentada damunt la roca. És de planta rectangular i presenta diversos trams constructius. El sector de migdia hi ha una arcada que condueix a les corts del bestiar. A nivell del pr ...

                                               

Mas Comerma

Masia de grans dimensions i destructura complexa. Presenta un cos amb forma rectangular cobert a quatre vessants. A lextrem dret de llevant hi ha un portal darc rebaixat format per dovelles des don saccedeix la lliça de la casa, la qual és tancad ...

                                               

Masoveria de Coromines (lEsquirol)

Masia de planta rectangular 13 x 14 m, coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana situada a migdia. Consta de planta, pis i golfes. Presenta un cos de porxo adossat, amb les corts la planta baixa i el porxo al pis. Les corts ...

                                               

Masoveria Vella de lArimany

Masia de planta rectangular irregular 10 x 7 m, disposada obliquament respecte la casa pairal. Coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana situada més o menys a ponent. Està adossada al pendent del terreny per la façana Est i ...

                                               

Palou (lEsquirol)

Masia de planta quadrada 13 x 13, coberta a dues vessants i amb el carener paral lel la façana situada a ponent. Consta de planta baixa i dos pisos. Totes les obertures de ledifici tenen els emmarcaments destuc. Presenta la planta un portal darc ...

                                               

Puigdauret

Puigdauret és una masia a gairebé 1.5 km al nord del nucli de lEsquirol. Masia documentada des del segle xiv, registrada als fogatges de les Parròquies del terme de Corcó, St. Jolia de Cabrera, St. Llorens Dosmunts, St. Bartomeu Sagorga, St. Vice ...

                                               

Rectoria de Sant Julià de Cabrera

Masia clàssica de planta rectangular 10x7 coberta a dues vessants en paral lel la façana orientada a llevant. No presenta annexos, però té adossada pel sector S lermita. Consta de planta i dos pisos i està bastant reformada. La façana principal p ...

                                               

Rectoria Vella (lEsquirol)

Masia de planta en forma de "L" i assentada damunt el desnivell del terreny. la part de tramuntana presenta un portal que coincideix a nivell del primer pis, li fa espona de pou. En aquest sector de la casa hi trobem una finestra gotitzant amb un ...

                                               

Sorribes (lEsquirol)

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants amb el carener perpendicular la façana, la qual sorienta a migdia. Consta de planta baixa, primer pis i graner. La façana presenta un gros portal adovellat amb un escut al centre i tres finestres a ...

                                               

Ca lEstrada (Lluçà)

Casa de grans dimensions amb dues parts diferenciades. Ledifici original que forma la casa coberta amb teulada a dues vessants, antigament amb desaigua la façana principal. Laltra cos el formà un edifici amb galeries sustentat per una columna dat ...

                                               

Cal Tià

Cal Tià és una masia a tocar de Santa Maria de Lluçà catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Edifici de petites proporcions amb planta baixa, pis i golfes. És de planta rectangular quasi quadrada i coberta amb teulada a ...

                                               

Cal Vilaró (Lluçà)

Masia orientada a migdia amb teulada a dues aigües. Adossat la façana principal hi ha un altre cos de la mateixa alçada que està conformat per dues arcades i que comuniquen amb la pallissa on antigament hi havia un oratori. Al darrere de la casa ...

                                               

La Font

La Font és un mas al terme de Lluçà catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Com Gonfaus i lEstrada soriginà en èpoques reculades si bé no prosperaria fins al segle xv. Comparada amb daltres masies no està gaire documentad ...

                                               

Gonfaus (Lluçà)

Gonfaus és un mas a mig km a lest de Santa Eulàlia de Puig-oriol catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Mas dorigen més antic que començà a prosperar al segle xv. En el capbreu de lany 1434 es cita Gonfaus en la llista d ...

                                               

La Tort de lAspà

Masia bastant modificada sota un serrat i orientada a lest. Totes les cantoneres són de pedra picada i és coberta amb teulada a dues vessants amb aiguavés la façana principal. A ledifici dentrada de lantiga casa de lamo hi ha un portal amb un arc ...

                                               

Les Collades (Lluçà)

Casa molt senzilla de planta rectangular i teulada a dues vessants amb el carener paral lel la façana principal. Al costat dret de la façana hi ha una construcció annexa que servia de paller o de cort. La distribució de les façana és regular amb ...

                                               

Roca den Bosc

Masia orientada a migdia amb dos cossos de planta irregular diferenciats i que comuniquen a altres dependències, a lentrada hi ha una volta de pedra tosca que fa la funció de lliça. la façana principal hi ha dues galeries al costat del portal ado ...

                                               

Albanell

De nau única i absis poligonal orientat a migdia amb tres obertures poligonals. Linterior és cobert amb volta dametlla i amb nerviacions que li donen un caire goticista. Té també estucs policromats i als peus hi ha el cor. La façana es troba orie ...

                                               

El Ballador

Estructura formada per tres cossos, el central cobert a dues vessants i els laterals a una sola, recolzant-se sobre el primer. Una filera darcades formen un porxo darcs deprimits còncaus. Una sèrie de construccions de planta rectangular cobertes ...

                                               

El Coll (Malla)

Masia de planta quadrada coberta a dues vessants i amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. Consta de planta baixa i dos pisos. El portal dentrada és descentrat i de forma rectangular, amb la llinda decorada i una làpida al dam ...

                                               

El Collell (Malla)

Masia de planta basilical. El cos central és cobert a dues vessants i els laterals a una sola. El portal és rectangular i consta de primer i segon pis, que queda suprimit en els cossos laterals. la part esquerre hi ha un cos annexionat de planta ...

                                               

El Feu

Edifici civil. Masia de planta quadrada coberta a dues vessants, amb el carener perpendicular la façana, orientada a migdia. El portal és darc rebaixat amb dovelles. Al primer pis hi ha balconades que sobren a lexterior amb arcs ogivals motllurat ...

                                               

El Verdaguer (Malla)

Edifici de planta quadrada, cobert a dues vessants desiguals, amb una construcció posterior recolzada sobre el primer cos, coberta a una sola vessant.

                                               

LOm (Malla)

Edifici civil. Masia de planta rectangular coberta a dues vessants, amb el carener paral lel la façana, orientada a migdia i un bonic portal dovellat amb un escut al centre. la part superior hi ha un finestral decorat amb motllures i la dreta un ...

                                               

La Cirera (Malla)

Estructura rectangular coberta a doble vessant i amb portalada semicircular. El cos central està rodejat per altres estructures de caràcter secundari, destinades al bestiar, formant un pati a lentrada que sobre a lexterior mitjançant una porta qu ...

                                               

La Font (Malla)

Edifici civil. Masia de planta rectangular, amb el carener perpendicular la façana, orientada a ponent. El portal és dovellat i descentrat del carener. la part dreta shi adossa una torre que consta de planta baixa i tres pisos i està coberta a qu ...

                                               

La Fàbrica (Malla)

Cos allargat amb una balconada la part central i sobre la porta dentrada, que sobre a un pati rodejat dedificis com el paller i altres dependències similars. El pati és la via daccés la casa i està tancat per una porta coberta amb una teulada a d ...