ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 218
                                               

Església de Sant Andreu de Porreres

Lesglésia de Sant Andreu de Porreres es troba aïllada, la riba esquerra de la Vall de Bac. Durant molts segles va ser el principal temple de la vall. Actualment es troba en un estat de conservació lamentable. Lesglésia original era destil romànic ...

                                               

Església de Sant Andreu de Socarrats

Sant Andreu de Socarrats és una església romànica situada al nucli de Sant Andreu de Socarrats, del municipi de la Vall de Bianya la comarca de la Garrotxa. És un monument catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic Català al vessant nord ...

                                               

Església de Sant Salvador de Bianya

L Església de Sant Salvador de Bianya és una església romànica situada al municipi de la Vall de Bianya la comarca de la Garrotxa. És un monument protegit com a Patrimoni Arquitectònic Català.

                                               

Església de Santa Margarida de Bianya

Santa Margarida de Bianya és una església situada al nucli homònim, al peu de la serra de Sant Miquel del Mont, a Hostalnou de Bianya, la Vall de Bianya, inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Església de Sant Martí del Clot

L Església de Sant Martí del Clot és lesglésia parroquial del veïnat de Sant Martí del Clot, al municipi de la Vall de Bianya, inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Església de Sant Pere Despuig

És una església parroquial aixecada sobre un petit puig; és romànica, del segle xii, i posteriorment, molt modificada pels afegitons i les reformes que shi efectuaren en temps posteriors, especialment durant la divuitena centúria. Era duna nau qu ...

                                               

Farró (la Vall de Bianya)

Farró és una masia a poc més de 3 km al NW del nucli de lHostalnou de Bianya al terme de la Vall de Bianya. La gran pairalia del Farró presideix la vall del mateix nom. Arquitectònicament és similar a les altres grans cases de la Vall de Bianya. ...

                                               

LIlla (la Vall de Bianya)

lIlla és un mas que forma part de lantic veïnat dAiguanegra al terme de la Vall de Bianya Està ubicat la falda del volcà del mateix nom, en el vessant que mira al poble de la Canya i al riu Fluvià.

                                               

La Boada (la Vall de Bianya)

La Boada és una gran masia situada a poca distància de lesglésia romànica de Sant Martí de Solamal al terme de la Vall de Bianya. De planta rectangular i ampli teulat a dues aigües, amb els vessants vers les façanes principals. Disposa de planta ...

                                               

La Vila (la Vall de Bianya)

És un gran casal de planta rectangular i teulat a dues aigües, amb els vessants vers les façanes laterals. Va ser fortificada amb una torre de base rectangular, ubicada a langle de les façanes de migdia i llevant; disposa de tres pisos i teulat a ...

                                               

Les Pinoses

És una masia ubicada la Vall de Sant Ponç dAulina. És de planta rectangular i teulat a dues aigües, amb els vessants vers les façanes laterals. Va ser bastida amb pedra grossa del país, poc escairada, llevat dels cantoners. Disposa de baixos amb ...

                                               

Mas Perer

El mas ve citat des de més antic que lactual edifici, dels segles XVIII-XIX. És de planta rectangular i teulat a quatre aigües. Disposa de planta baixa, pis i damunt la teulada, una llanterna o torratxa amb teulat a quatre aigües i una finestra a ...

                                               

Mas Serrat (la Vall de Bianya)

És un casal situat la falda de la Serra de Malforat. Arquitectònicament és quasi bessona la casa de les Gleyes, prop de lesglésia romànica de Sant Martí de Capsec. És de planta rectangular i teulat a dues aigües, amb les vessants vers les façanes ...

                                               

Masia de Bellvespre

És una masia situada a poca distància de lantiga masia de Socarrats. És de planta basilical, tipologia poc corrent en aquestes contrades. Disposa de baixos amb àmplia porta dovellada situada al centre de la façana, pis superior amb una bonica fin ...

                                               

Masia de Ca la Mont

la Cadamont és una casa que havia format part del veïnat de Sant Pere Despuig. Larquitectura actual és de principis del segle passat, però, possiblement el mas és molt més antic. És de planta rectangular i teulat a dues aigües amb els vessants ve ...

                                               

Masia de lEsparc

Està situada en un extrem de la Vall de Bianya, de cara a migjorn, al peu de la muntanya de Sant Valentí, i pròxima la riera de Ridaura, sescau la masia de lEsparc. En el decurs del temps, trobem escrit Espargo fins a lany 1345; Spargo després, S ...

                                               

Masia del Prat

Un dels primers descendents que varen iniciar obres de reforma de lantiga casa va ser Eusebi Burch 1884 que va procedir a lampliació pel costat nord. Posteriorment es va encarregar a larquitecte Cordomí la realització dun projecte de reforma, de ...

                                               

Roquer (La Vall de Bianya)

El Mas el Roquer és una obra de la Vall de Bianya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un mas molt antic situat prop de la Riera de Bianya.

                                               

Sant Feliu del Bac

Sant Feliu del Bac és una església romànica de la Vall de Bianya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici situat la banda sud-oest de la Vall del Bac, sobre un turonet, en una zona boscosa.

                                               

Sant Martí del Clot

Sant Martí del Clot o el Clot és un nucli de població pertanyent al municipi de la Vall de Bianya, conegut també com a Sant Martí de Tornadissa o Tornadissa. Es troba als vessants meridionals de la Serra de Malforat, damunt la riba esquerra de la ...

                                               

Sant Martí de Capsec

És una església duna sola nau, volta apuntada i una cornisa que corre els murs. Durant els segles XVII-XVIII va ser ampliada per tal de fer capelles laterals. Cal destacar que el temple havia tingut tres absis i planta de creu llatina. Actualment ...

                                               

Sant Martí de Solamal

És una església romànica duna sola nau amb absis semicircular amb modificacions posteriors que desfiguren lestructura primitiva. Labsis, a llevant, presenta un fris sostingut per mènsules. El campanar, que devia haver estat despadanya, es convert ...

                                               

Sant Miquel de la Torre

Sant Miquel de la Torre, és una Església que també rep el nom de Sant Miquel dAvellanacorba, Sant Miquel de Vellanacorba i Sant Miquel de Sacorba. Es tracta duna església romànica situada al nucli de població de la Vall del Bac del municipi de la ...

                                               

Sant Miquel del Mont

Sant Miquel del Mont és una serra entre els municipis de la Vall de Bianya, Olot i Riudaura, la comarca catalana de la Garrotxa. Al cim, amb una cota de 792.6 metres, shi troba lesglésia romànica de Sant Miquel del Mont i un vèrtex geodèsic.

                                               

Sant Pere Despuig

Sant Pere Despuig és un nucli de població pertanyent al municipi de la Vall de Bianya, de caràcter disseminat. Està situat al centre de laltiplà que separa les rieres de Santa Llúcia de Puigmal i de Santa Margarida. El poble és mencionat lany 858 ...

                                               

Sant Ponç dAulina

Sant Ponç dAulina és una església romànica de la Vall de Bianya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Lesglesiona de Sant Ponç està ubicada sobre un petit turó dels estreps sud-occidentals de la serralada del Capsacosta, ...

                                               

Sant Salvador de Bianya

Sant Salvador de Bianya és un poble garrotxí que el 1970 es va annexar la Vall de Bianya. Actualment, lantic terme municipal és una entitat de població, amb 75 habitants, majoritàriament disseminats. Del 1937 al 1939 lantic municipi sanomenà els ...

                                               

Santa Magdalena del Coll

Santa Magdalena del Coll és una església dorigen romànic que està situada prop de la masia del Coll, al nucli de població de la Vall del Bac del municipi de la Vall de Bianya. És una obra inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalu ...

                                               

Can Carreter Vinyoles

Can Carreter Vinyoles és una masia del municipi dAiguaviva. Està situada la zona dels Rajolers, actualment a pocs metres de la pista de lAeroport de Girona - Costa Brava. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Corretger (Aiguaviva)

És una casa pairal situada molt a prop de lautopista, al costat del Mas Renart. Construïda a principis del segle xvii i de la mateixa família que la mencionada anteriorment. Primitivament de planta quadrada, va anar evolucionant en successives re ...

                                               

Can Parera (Aiguaviva)

És una interessant masia típica daquesta zona gironina de mas humil i dexplotació familiar encarada al sud. En aquest sector conserva les seves característiques originals, a destacar les parets arrebossades i un lleuger esgrafiat decoratiu. Els r ...

                                               

Can Talaia (Aiguaviva)

És una casa ituada la pujada la plaça del poble és una edificació que ha conservat, en certa manera, la seva fisonomia originària. En aquest sentit, les reformes que es dugueren a terme no alteraren lestètica primitiva. Llurs murs són de pedra au ...

                                               

La Badia (Aiguaviva)

La Badia és un edifici del municipi dAiguaviva que fou una antiga abadia. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Mas Renart (Aiguaviva)

És una edificació rural de lèpoca desplendor dinteressant valor arquitectònic tant per a configuració exterior com per lestructura i distribució espacial interior. A destacar la façana amb porta amb dovelles de mig punt i les diferents finestres ...

                                               

Can Bosc (Bescanó)

Edifici de quatre crugies paral leles, dues plantes i graner, cobert amb teulada a dues vessants i una pallissa corba adossada a un extrem. La façana principal presenta un portal amb llinda de fusta i arc de descàrrega i dues petites finestres la ...

                                               

Can Cavaller (Bescanó)

Can Cavaller o Caballé és un monument al disseminat dEstanyol al municipi de Bescanó protegit com a bé cultural dinterès local. Edifici de tres plantes cobert amb teulada a dues vessants. A linterior presenta lestructura clàssica de tres crugies ...

                                               

Mas Cendra

Edifici de tres plantes cobert amb teulada a dues vessants. A linterior hi ha lestructura bàsica tradicional de tres crugies paral leles amb sostre dembigat de fusta. La façana principal té un portal dovellat amb escut i la data 160-, al primer p ...

                                               

Torre de Vilanna

Masia formada per diverses edificacions, essent les principals el mas, de dos pisos, la capella adossada al mas per la façana est, una torre adossada la masia pel costat oest, únic element de fortificació conservat, i lantiga masoveria adossada l ...

                                               

Ca lAvel·lí Vell

És una antiga masia de planta rectangular amb diversos cossos afegits i una façana principal que els unifica, realitzada el 1873. Les parets estructurals són de maçoneria amb restes darrebossat la façana principal. La porta dentrada és feta amb c ...

                                               

Ca lEstevenet

Ca lEstevenet és una masia de Bordils inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Ledifici fou construït el 1848 per Esteve Martí, tal com sindica en una pedra de larc dentrada.

                                               

Cal Paraire (Bordils)

És una antiga masia de planta rectangular estructurada en tres crugies perpendiculars la façana amb accés central. La construcció es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Les parets estructurals són de pedra morterada, amb carreus a les cant ...

                                               

Can Batista (Bordils)

Can Batista és una obra de Bordils inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. El nom prové dun antic propietari. La casa data del 1584. Abans era coneguda com a "can Salom".

                                               

Can Bosch (Bordils)

Masia de planta rectangular estructurada en tres crugies perpendiculars la façana amb accés central. La construcció es desenvolupa en planta baixa, dos pisos i golfes. La coberta és de teula a dues vessants. Parets estructurals de maçoneria amb l ...

                                               

Can Clavaguera

És una masia tradicional de planta quadrada, estructurada en tres crugies perpendiculars la façana i galeria adossada la banda de migdia. Ledifici es desenvolupa en planta baixa i dos pisos i coberta de teula. La porta dentrada és emmarcada per c ...

                                               

Can Coll (Bordils)

Inicialment ledifici hauria estat format per un cos de planta rectangular estructurat en tres crugies perpendiculars la façana principal. Les posteriors ampliacions han donat un conjunt bastant ampli de planta rectangular, amb construccions agríc ...

                                               

Can Colom (Bordils)

És una masia de planta rectangular, amb tres crugies paral leles, perpendiculars la façana principal. Les parets són de mortes amb restes darrebossat a les façanes exteriors. Ledifici es desenvolupa en planta baixa, pis i golfes. Les obertures ex ...

                                               

Can Conill Gros

És una masia de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. Coberta de teula àrab a dues vessants. Parets de maçoneria, obertures exteriors emmarcades amb carreus i cantonades exteriors també del mateix material. La façana principal prese ...

                                               

Can Mallorquí

És una masia de planta rectangular, estructurada en tres crugies paral leles de parets morterades i desenvolupada en planta baixa, pis i golfes, parcialment utilitzades com a habitacions. La coberta és de teula àrab sobre cairats a dues vessants. ...

                                               

Can Prim (Bordils)

És un edifici de planta rectangular amb planta baixa i dues plantes pis. Les últimes reformes efectuades el 1803, li haurien donat lactual forma amb quatre crugies paral leles iguals perpendiculars la façana principal, i una cinquena més curta. L ...

                                               

Can Riera (Bordils)

És una masia de planta rectangular, amb planta baixa, pis i golfes. La coberta és de teula àrab a dues vessants orientades a est i oest. Les parets són de maçoneria amb carreus a les cantonades i les obertures. El mas està estructurat en tres cru ...