ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 214
                                               

Can Carbasseres

Disposa damplis baixos comercials, renovats recentment, i tres pisos superiors amb balcons. Cal destacar els estucats de la façana i els esgrafiats amb motius florals que ornamenten les obertures. La cornisa va ser decorada amb dents de serra i a ...

                                               

Can Llosas

Casa eclèctica ubicada entre el c/Fontanella i la carretera de Santa Pau. Disposa de baixos, planta, pis i golfes. La porta dingrés està emmarcada per pilars destuc que sostenen un entaulament rectangular amb motius florals i les inicials J.L.L R ...

                                               

Can Malagrida Pobre

És una antiga fàbrica de planta rectangular amb un cos avançat formant una torre. Disposa de planta, pis i golfes. El teulat és a quatre aigües i la cornisa presenta decoracions de terracotta vermella amb motius de fullatges estilitzats, greques, ...

                                               

Can Mas (Olot)

Can Mas és una casa al centre de la ciutat dOlot catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Durant la segona meitat del segle xix a Olot continuen les vicissituds bel lico-polítiques. Malgrat tot, la vila i la comarca shan ...

                                               

Can Masllorens

Es tracta dun gran casal entre mitgeres, de planta rectangular i teulat a dues aigües sostingut per bigues de fusta treballades. Disposa de baixos, planta noble i tres pisos superiors. Als primers hi ha la porta principal, de grans dimensions, i ...

                                               

Can Pujol (Olot)

Es tracta dun casal de planta rectangular, amb baixos i dos pisos superiors i àmplia terrassa amb reixat. La façana principal, a ponent, saixeca en forma de capcer ondulat. Hi ha una placa de ceràmica vidriada en forma destrella, amb les dates de ...

                                               

Can Riera (Olot)

És una casa entre mitgeres que presenta soterrani, amb àmplies reixes de ventilació, planta i dos pisos. La porta principal està ubicada al costat esquerre de la façana. El primer pis té una àmplia balconada, amb tres portes que hi donen accés, e ...

                                               

Can Sacrest

Can Sacrest és un habitatge la ciutat dOlot catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Les cases dels descendents de la família Sacrest es construïren pels volts de 1885-95 seguint la mateixa tipologia. Totes tenen un cos de ...

                                               

Can Serra Puigdemont

És un xalet de planta rectangular amb teulat a quatre aigües, estructurat amb planta baixa i primer pis. La façana principal té un cos sortit amb forma de tribuna, amb finestres de punt rodó, i que es converteix en terrassa al primer pis. Les obe ...

                                               

Can Sibidí

És una casa entre mitgeres. La porta dentrada principal és situada al costat dret de ledifici i els pisos superiors disposen de balcons distribuïts simètricament. Cal destacar els bonics esgrafiats que decoren la façana: grans motius florals corr ...

                                               

Can Trias (Olot)

Es tracta dun edifici de planta irregular amb composició simple utilitzant elements amb clares referències a lestètica Noucentista. Destaca la façana principal el llenguatge noucentista popular, amb utilització de larc rebaixat com a element deco ...

                                               

Can Vayreda

Can Vayreda és un edifici la ciutat dOlot catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Durant el segle xvi la ciutat dOlot viu uns moments de gran prosperitats, especialment durant la segona meitat del segle. Això atrau molts ...

                                               

Carrer Sant Cristòfol, 13-19 (Olot)

Edificis de dos o tres plantes amb una solana la darrera planta, generalment amb arcs de mig punt o darc rebaixat. La construcció era basada en murs de pedra tosca sense treballar, amb cantonades, llindes i brancals de pedra simplement escairada. ...

                                               

Casa a lavinguda Onze de Setembre, 25 (Olot)

És una casa entre mitgera de planta rectangular amb planta baixa -molt reformada i on alberga locals comercials- i tres pisos. Destaca lornamentació de la façana, amb estucats i esgrafiats formant motius florals -amb un cap de dona al mig- que co ...

                                               

Casa a la plaça Clarà i carrer Pare Roca (Olot)

La casa la plaça Clarà i carrer Pare Roca dOlot és una obra inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, actualment enderrocada.

                                               

Casa a la plaça Major i carrer Ferrerons (Olot)

La casa està situada al xamfrà que uneix la plaça Major amb el carrer dels Ferrerons. És de planta rectangular i el seu mur sorganitza, verticalment, en baixos, quatre pisos i dos terrats. Els baixos shan alterat per donar cabuda als locals comer ...

                                               

Casa a la plaça Major, 3 (Olot)

És una casa entre mitgera situada la plaça Major dOlot. Lestructura de ledifici més antiga del segle XIX però va ser en aquest moment quan es van fer unes importants reformes. Disposa de baixos, amb locals comercials, i tres pisos superiors, a ba ...

                                               

Casa a la plaça Rector Ferrer i passeig den Blay (Olot)

La casa la plaça Rector Ferrer i passeig den Blay dOlot és una obra eclèctica inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Agustí (Olot)

És un local molt decorat, se situa la part del carrer Nou que es va configurar als segles XVII i XVIII i està constituït per les tres parts que organitzen el pany del mur: dues finestres i una porta. La porta està decorada amb bronze, al igual qu ...

                                               

Casa al carrer de Fontanella, 16 (Olot)

La casa al Carrer de Fontanella, 16 és un habitatge la ciutat dOlot catalogada a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Entre finals del segle xix i principis del segle XX a Olot sacaben dos projectes de gran envergadura: lordenació ...

                                               

Casa al carrer de Sant Ferriol, 27 (Olot)

És una casa entre mitgeres, de planta rectangular, amb baixos i tres pisos superiors. La teulada és a dues aigües, amb la cornisa sostinguda per mènsules decorades amb fullatges. Una placa situada la façana ens dona la data de construcció: 1907. ...

                                               

Casa al carrer de Sant Ferriol, 29 (Olot)

És una casa entre mitgeres, de planta rectangular amb teulada a dues aigües, planta baixa i dos pisos superiors. La planta baixa té una petita porta daccés, en un costat, amb els murs estucats imitant la pedra. Damunt la porta, gravada en lestuc, ...

                                               

Casa al carrer de Sant Ferriol, 6 (Olot)

És una casa entre mitgeres de planta rectangular i teulat a dues aigües. Disposa de baixos, avui molt modificats per ser ocupats per locals comercials i dos `pisos superiors. El primer té un ampli balcó, amb dues portes daccés i una finestra al m ...

                                               

Casa al carrer dels Dolors, 1 (Olot)

És una casa entre mitgeres de planta rectangular i teulat a dues aigües. Originàriament era un sol edifici; avui està dividit en dos. Disposa de baixos, molt reformats per acollir-hi locals comercials. Els murs són destuc imitant els carreus de p ...

                                               

Casa al carrer dels Dolors, 2 (Olot)

És una casa entre mitgeres de planta rectangular i teulat a dues aigües. Disposa de baixos, avui desfigurats per acollir-hi locals comercials els murs varen ser estucats imitant grans blocs de pedra, dos pisos i golfes. El primer pis té una balco ...

                                               

Casa al carrer dels Dolors, 3 (Olot)

És un gran casal de planta rectangular i teulat a dues aigües. Els baixos es troben desfigurats per locals comercials moderns. Disposa de dos pisos i golfes. El primer té una àmplia tribuna i finestres als costats; algunes daquestes foren originà ...

                                               

Casa al carrer Fontanella i carrer Fluvià (Olot)

És una casa en xamfrà amb teulat a quatre vessants, sostingut per bigues de fusta que surten a lexterior. Disposa de planta i dos pisos. Lordenació de la façana i de les obertures es va fer seguint un eix de simetria central; aquestes darreres es ...

                                               

Casa al carrer Fontanella, 12 (Olot)

És una casa entre mitgeres amb teulat a dues aigües. Disposa de planta baixa, amb gran porta dingrés, i dos pisos superiors. El primer pis té una gran balconada central i dos balcons als costats, i en el segon pis es repeteixen el balcó central i ...

                                               

Casa al carrer Fontanella, 14 (Olot)

És una casa entre mitgeres amb teulat a dues aigües. Disposa de soterrani, planta baixa amb gran porta daccés, amb reixes de ventilació i bonica entrada amb rajoles catalanes amb motius florals, predominant els colors verds, blaus i vermells. Els ...

                                               

Casa al carrer Joaquim Vayreda i ronda Fluvià (Olot)

És una bonica casa de principis de segle, de planta rectangular, amb baixos, primer pis, dues terrasses i un cos central més elevat. la façana de migdia es pot veure un cos sortit a manera de tribuna, aprofitat per fer-hi una terrassa al damunt. ...

                                               

Casa al carrer Joaquim Vayreda, 13 (Olot)

És una bonica casa de planta rectangular amb teulat a quatre aigües. Disposa de planta baixa, amb balcons de sortida la terrassa; un pis amb balcons i un segon pis amb galeria darcs coberta. Cal destacar que els murs foren estucats dibuixant gran ...

                                               

Casa al carrer Joaquim Vayreda, 24 (Olot)

És una casa entre mitgeres de principi del segle xx. Disposa de planta baixa, pis superior i àtic reculat afegit posteriorment. La part més notable és la planta baixa amb un ampli portal central, amb reixa superior per la ventilació i una finestr ...

                                               

Casa al carrer Joaquim Vayreda, 3 (Olot)

És una casa entre mitgeres de planta rectangular i teulat a dues aigües. Disposa de planta baixa, pis i golfes; els murs varen ser estucats imitant grans blocs de pedra. La planta té tres finestrals finament emmarcats per un únic guardapols i la ...

                                               

Casa al carrer Joaquim Vayreda, 7 (Olot)

La Casa al carrer Joaquim Vayreda, 7 és una obra dOlot inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És una casa situada en el Xamfrà del carrer J. Vayreda i el carrer Darnius.

                                               

Casa al carrer Pare Roca, 10 (Olot)

La casa està situada al xamfrà format pel carrer Pare Roca i el carrer Francesc de Bolòs. És de planta rectangular i teulat a quatre aigües sostingut per bigues de fusta. Disposa de baixos, amb la porta daccés la part central, on shi pot veure le ...

                                               

Casa al carrer Pare Roca, 4 (Olot)

És una casa unifamiliar de planta rectangular; disposa de planta baixa, dos pisos superiors i terrassa. La primera té una ampla porta dentrada amb reixa de ventilació, on hom hi pot veure lescut de la Confraria del Carme, les inicials "R.G." i le ...

                                               

Casa al carrer Sant Ignasi, 3 (Olot)

És una casa situada en el xamfrà entre el Carrer Sant Ignasi i la Plaça Major. Originàriament era una sola casa però posteriorment es va dividir. Disposa de baixos, molt modificats per acollir-hi diferents locals comercials i tres pisos superiors ...

                                               

Casa al carrer Sant Ignasi, 5 (Olot)

És una casa entre mitgeres de planta rectangular i teulat a dues aigües. Disposa de baixos, avui molt reformat per acollir-hi locals comercials, tres pisos superiors i golfes. El primer pis té balcó amb dues obertures decorades amb franges destuc ...

                                               

Casa al passeig den Blay, 20 (Olot)

Casa al Passeig den Blai, 20 és un edifici la ciutat dOlot catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Al pas del segle xv al segle xvi es va començar a configurar el Firal, coincidint amb lexpansió de la ciutat cap al nord-e ...

                                               

Casa al passeig de Barcelona, 3 (Olot)

És una casa de planta rectangular amb teulat a dues aigües amb els vessants vers les façanes principals. Disposa de celler, planta baixa i dos pisos superiors. Darrerament shi afegiren unes golfes reculades. La porta principal porta la data 1890 ...

                                               

Casa de Can Nolasc Sacrest

Les cases dels descendents de la família es construïren pels vols 1885-1895. Seguint la mateixa tipologia. Totes tenen un cos de planta rectangular destinat a menjadors i dormitoris i un cos que incideix la façana, destinat la sala destar o despa ...

                                               

Casa de Prat

Casa de planta rectangular, amb planta baixa, pis i terrassa. La primera va ser estucada imitant pedra. Té una àmplia porta central de mig punt amb pilastres i capitells decorats amb fullatges i la clau decorada amb volutes i un escut heràldic em ...

                                               

Casa del Firal, 23 (Olot)

Casa entre mitgeres situada al Passeig den Blay. Disposa de planta baixa i dos pisos superiors. El primer té una àmplia balconada amb dos portes daccés emmarcades per quatre pilastres amb pronunciades volutes. El segon pis presenta balcons decora ...

                                               

Casa del Firal, 31 (Olot)

És una casa entre mitgeres situada al Passeig den Blay. Disposa de baixos, avui desfigurats per albergar-hi locals comercials, i dos pisos superiors. El primer té una balconada sostinguda per mènsules destuc decorades amb fullatges estilitzats. E ...

                                               

Casa Gaietà Vila

Edifici de tres façanes, cada una de les quals té composició pròpia, destacant, a totes elles, lexuberància decorativa i cromàtica. La del nord té una tribuna i és la més pobra en decoració. La de lest té balcons amb arcs conopials. La del sud té ...

                                               

Casa Gassiot

La Casa Gassiot és una obra dOlot protegida com a bé cultural dinterès local. Va ser propietat duna de les familias més il lustres e importants de Catalunya, la família Gassiot.

                                               

Casa Pujador

La façana està formada per dues parets. Leix compositiu bascula pel costat de la torre de langle, de planta circular, que surt dun gran boínder ubicat al primer pis. Als baixos hi ha comerços i sobre dells hi ha una sèrie darcs apuntats. Al prime ...

                                               

Casa Serra (Olot)

És un edifici de quatre blocs. Cada bloc té quatre pisos i planta baixa. Les finestres formen triangles amb langle cap al carrer, que li dóna una forma peculiar, la "casa dels nassos". És, sens dubte, el millor exemple darquitectura racionalista ...

                                               

Casa Vayreda (Olot)

És un edifici de planta rectangular, de planta baixa i dos pisos. La façana principal, totalment simètrica, té tres cossos: un central i dues torres que donen lloc a les altres façanes. la part inferior del cos central es pot veure la porta dentr ...

                                               

Casal als carrers Bellaire, Clivillers, Serra i Ginesta (Olot)

El Casal als carrers Bellaire, Clivillers, Serra i Ginesta és una obra dOlot inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.