ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 208
                                               

Carrer Carreta (Sitges)

El carrer Carreta comunica el carrer Major amb el Passeig de la Ribera. És un carrer gòtic, de voreres estretes i edificis de planta baixa i un pis, que fins no fa gaire configuraven la imatge del conjunt del carrer. Malgrat lelevació en alçaria, ...

                                               

Carrer den Bosc (Sitges)

El carrer den Bosc va originar-se en lèpoca medieval, fet que es fa palès tant per la zona on es troba emplaçat, com per la irregularitat del seu traçat recorregut en ziga-zaga des de la plaça de lAjuntament fins al carrer de la Davallada, i sobr ...

                                               

Carrer Tacó

El carrer Tacó comunica el carrer Major amb el passeig de la Ribera. Els edificis gòtics que devien formar-lo en el segle XIV han anat sent substituïts amb el pas dels temps fins a arribar a adquirir el seu aspecte actual, amb cases de planta bai ...

                                               

Casa Dolors Gili i Casanovas

És un edifici entre mitgeres, de planta baixa, dos pisos i terrat. La planta baixa presenta dues obertures amb motllures trencaaigües sostingudes per permòdols decorats amb temes florals i figuratius. Al primer pis hi ha dos balcons allindats, am ...

                                               

Casa Font Llopart

La casa Font Llopart és un edifici aïllat, de planta baixa, pis, i golfes, amb terrat i torratxa de planta quadrangular. Es troba envoltada per un jardí. Saccedeix a lhabitatge a través dun porxo amb terrassa superior. La façana principal, de com ...

                                               

Casa Josep Urgell

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos amb coberta de pedra a dues vessants. la planta baixa hi ha dues obertures; nua delles, la daccés, és darc deprimit còncau, i laltra és una finestra darc escarser, separades per ban ...

                                               

Casa Llorenç Montserrat

És un edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i terrat la catalana. La façana presenta composició simètrica i quatre obertures allindades. Les de la planta baixa són una finestra i la porta daccés, i les del primer pis són balcons. Aquestes o ...

                                               

Casa Llúcia Catasús i Soler

És un edifici entre mitgeres format per planta baixa i dos pisos, amb terrat la catalana. la planta baixa hi ha motllures dinspiració gòtica, encara que el conjunt presenta modificacions respecte del projecte original. El primer pis locupen dos b ...

                                               

Casa Pañella

La casa Pañella és un edifici entre mitgeres de planta baixa i dos pisos. La façana mostra un distribució simètrica dobertures. La planta baixa té una gran porta daccés darc carpanell amb dovelles a saltacavall; originalment la porta tenia una fi ...

                                               

Cases Josep Planes i Pere Catasús

Es tracta de dos edificis entre mitgeres, contigus. Presenten façanes idèntiques de composició simètrica, amb planta baixa, dos pisos i coberta amb terrat la catalana. Totes les obertures dels edificis són rectangulars. Cada un dells presenta al ...

                                               

Casa Simó Llauradó

Can Simó Llauradó és un edifici entre mitgeres destil modernista del municipi de Sitges inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. En lactualitat acull lhotel Celimar.

                                               

Torre de Miralpeix

Es tracta duna possible torre de defensa situada al límit sud de la vessant del turó de Miralpeix, a loest del terme municipal. Al nord-est respecte la masia de Miralpeix hi ha la torre, que té una planta quadrada. Es conserva pràcticament en tot ...

                                               

Vil·la Antònia

La vil la Antònia és un bon exemple de les teoritzades com a casetes catalanistes per part de Joaquim Folch i Torres, definides com" aquell xalet de colònia destiu amb porxo, barbacana, murs blancs i majòliques”. Es tracta duna torre destiueig am ...

                                               

Vil·la Remei

Edifici entre mitgeres de planta irregular amb un petit jardí situat la part esquerra, des don saccedeix a lhabitatge. Consta de planta baixa i un pis. la façana que dóna la carretera hi ha, la part inferior, dues obertures darc de mig punt amb a ...

                                               

Vil·la Subur

Edifici entre mitgeres de planta baixa. Té dos terrats esglaonats. La façana és de composició simètrica i senzilla, amb porta daccés i una finestra a cada banda. Aquestes tres obertures rectangulars presenten idèntiques motllures amb decoració fl ...

                                               

Ca lArtigas

És un edifici entre mitgeres, de planta baixa i dos pisos, amb coberta plana. la planta baixa, de composició simètrica, hi ha tres portes darc sinuós, la central de les quals més ampla. Al primer pis hi ha un balcó corregut, amb barana de ferro, ...

                                               

Cal Baró de Canyelles

Edifici de grans dimensions i planta irregular. Presenta una estructura arquitectònica característica dels casals que combinen les dependències pròpies de lactivitat agrícola, la planta baixa, amb una planta noble que encara conserva, en aquest c ...

                                               

Can Castany

Edifici entre mitgeres amb pati posterior, de planta baixa, dos pisos i àtic. La façana principal és de composició simètrica. la planta baixa hi ha la porta daccés, centrada, darc de mig punt, i una finestra darc carpanell a cada banda. El primer ...

                                               

Can Coloma (Vilanova i la Geltrú)

Edifici entre mitgeres, situat en cantonada. Consta de planta baixa i dos pisos. Té quatre crugies la façana principal i cinc la lateral. Les façanes presenten, la planta baixa, portals allindanats molt modificats i un darc rebaixat, que dóna al ...

                                               

Can Ferrer Pi

Can Ferrer Pi és una casa del municipi de Vilanova i la Geltrú protegida com a bé cultural dinterès local. La casa presenta dos cossos dividits pel portal del Nin. Els dos cossos suneixen per sobre dit portal.

                                               

Can Font (Vilanova i la Geltrú)

Edifici entre mitgeres, de planta gairebé quadrada, que fa cantonada amb el c/ Sant Pere. Consta de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta plana. La planta baixa presenta portals allindanats i darc rebaixat. Les obertures dels dos pisos, d ...

                                               

Can Freixedes

Can Freixedes és un edifici dhabitatges de factura eclèctica del municipi de Vilanova i la Geltrú protegit com a bé cultural dinterès local. Ocupa tot un extrem dilla i té tres façanes que donen als carrers Montserrat, sant Pere i Sant Antoni. La ...

                                               

Can Gregori Ferrer i Soler

Edifici entre mitgeres de planta rectangular, que fa cantonada entre els carrers de Sant Joan i Caputxins. Consta de planta baixa i tres pisos, i a lextrem de la façana que dóna al c/ Sant Joan hi ha un cos lateral duna sola planta. Té coberta a ...

                                               

Can Joan Olivella

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes. La façana és de composició simètrica. La planta baixa ha estat completament reformada. Al primer pis hi ha un balcó corregut amb barana de ferro forjat i dues obertures darc sinuós resse ...

                                               

Can Josep Vinyals

Edifici entre mitgeres que fa cantonada entre la pujada den Cinto i el carrer de la Unió a lantic barri de la Geltrú. De planta rectangular i tres cossos de diferents alçades. El cos central és de planta baixa i tres pisos, el de lesquerra de pla ...

                                               

Can Magrinyà

Can Magrinyà, també conegut com a "Can Renard", és un edifici modernista del municipi de Vilanova i la Geltrú protegit com a bé cultural dinterès local.

                                               

Can Manuel Olivella

Edifici entre mitgeres, que fa cantonada entre la plaça de la vila i lavinguda Francesc Macià. És de planta gairebé quadrada i consta de planta baixa i dos pisos. La façana principal dóna la plaça de la vila i és de composició simètrica. la plant ...

                                               

Can Panxo Ferrer

Edifici de grans dimensions, amb jardí posterior i un cos complementari. És de planta rectangular, amb planta baixa, dos pisos i golfes. La façana principal presenta una estructura simètrica, i té les obertures allindanades. la planta baixa hi ha ...

                                               

Can Puig de Galup

Edifici entre mitgeres de planta baixa, dos pisos i golfes, amb coberta plana, on saixeca la caixa descala. La façana principal és de composició simètrica. la planta baixa hi ha dues obertures darc escarser. La que correspon a lentrada és emmarca ...

                                               

Can Ramona i Maynés

Can Ramona i Maynés és edifici destil neoclàssic-romàntic del municipi de Vilanova i la Geltrú protegit com a bé cultural dinterès local. Conserva la cisterna i fresqueres de lantic convent dels caputxins del segle xvii i un oratori privat restau ...

                                               

Can Raventós

Can Gener o Can Raventós és una casa modernista la Rambla Principal de Vilanova i la Geltrú protegida com a bé cultural dinterès local. Segons consta a larxiu municipal dobres de lajuntament de Vilanova i la Geltrú, lany 1902 hi hagué una sol lic ...

                                               

Can Ricart (Vilanova i la Geltrú)

És una construcció de grans dimensions, de planta baixa i dos pisos amb terrat la catalana. Fa cantonada. La façana al carrer de Sant Joan més llarga que laltra i presenta la porta dentrada a lhabitatge, així com una segona porta darc de mig punt ...

                                               

Can Roig (Vilanova i la Geltrú)

Edifici entre mitgeres de planta baixa, entresòl, dos pisos i un àtic-estudi enretirat respecte la línia de façana. Aquesta presenta una composició simètrica. la planta baixa hi ha la porta daccés, centrada, darc de mig punt i que ocupa també len ...

                                               

Can Sales i Vidal

És un edifici entre mitgeres de planta rectangular. Ledifici es divideix en planta baixa, dos pisos i un terrat, del que sobresurt una torratxa. La façana principal dóna la plaça i és de composició simètrica. la planta baixa presenta la porta dac ...

                                               

Can Samà

És un edifici entre mitgeres de planta baixa, principal i dos pisos, amb coberta en part plana i en part a dues vessants. Ledifici té façanes a dos carrers. La principal, que dóna al carrer Major, presenta una divisió horitzontal en tres cossos: ...

                                               

Can Sebastià Soler

Can Sebastià Soler, coneguda també com a Can Pahissa, és un monument del municipi de Vilanova i la Geltrú protegit com a bé cultural dinterès local.

                                               

Can Vidal i Mascaró

Edifici de planta gairebé quadrada i de grans dimensions, de planta baixa i dos pisos, situat la plaça dels Cotxes i que també dóna als carrers de Caputxins i de la Fruita. La façana principal sobre la plaça. Presenta, la planta baixa, tres obert ...

                                               

Casa Antoni Amela

Es tracta dun habitatge plurifamiliar entre mitgeres, de planta rectangular, que ocupa un extrem dilla i té tres façanes a carrer. Es compon de planta soterrani, planta baixa i dues plantes pis sota coberta i accessible. Les parets de càrrega són ...

                                               

Casa Arenas (Vilanova i la Geltrú)

La Casa Arenas se situa en un espai on larquitectura" dindianos” de principis del segle XX és la tònica general. Donat que la casa sinspirava en les antigues cases colonials daquells que havien fet fortuna a les Amèriques, el punt sobre el qual e ...

                                               

Casa Carreras i Girona

Es tracta dun habitatge entre mitgeres fent cantonada de planta rectangular compost de planta baixa, entresolat parcial i dues plantes pis sota coberta plana de la que sobresurt la caixa descala. Consta de tres crugies perpendiculars la façana am ...

                                               

Casa Ferran López

Es tracta dun edifici entre mitgeres format per planta baixa, pis i golfes, duna sola crugia. La façana és de composició molt senzilla, encara que mostra una tipologia propera al llenguatge modernista. la planta baixa hi ha dues obertures amb tre ...

                                               

Casa Florenci Sala

Es tracta dun edifici entre mitgeres amb pas lateral i pati posterior destinat a habitatge unifamiliar. Limmoble és de planta rectangular compost de planta baixa, dos pisos. La segona planta ocupa la meitat de la profunditat edificable, amb cober ...

                                               

Casa Galceran

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos amb coberta plana. la planta hi ha una porta daccés rectangular i una altra darc escarser. Els pisos superiors presenten obertures rectangulars de dimensions decreixents de baix a ...

                                               

Casa Mercedes Soler

És un edifici entre mitgeres situat al costat del Teatre Principal. És de planta baixa, dos pisos i golfes, amb ràfec de gran volada. La planta baixa presenta un porta daccés rectangular, amb una finestra rectangular a lesquerra i una obertura mo ...

                                               

Casa Mir (Vilanova i la Geltrú)

Edifici entre mitgeres, de grans dimensions, que fa cantonada entre els carrers de Sant Josep i el de Joaquim Mir. És de planta rectangular i consta de planta baixa i dos pisos. La coberta és plana. La façana principal, de composició simètrica, p ...

                                               

Casa Miró i Pascual

Es tracta dun habitatge entre mitgeres amb façanes a dos carrers. Ledifici és de planta sensiblement rectangular compost de planta baixa i dos pisos sota coberta. La façana és de composició simètrica segons cinc eixos verticals. Les obertures de ...

                                               

Centre Catòlic (Vilanova i la Geltrú)

És un edifici entre mitgeres, de planta rectangular i que fa cantonada entre els carrers de Sant Gervasi i de Cervantes, consta de planta baixa i un pis. La coberta és a dues vessants. Les façanes presenten obertures allindanades i elements decor ...

                                               

Foment Vilanoví

Foment Vilanoví és una entitat de Vilanova i la Geltrú que neix el 1853 gràcies a limpuls de Joan Samà i Martí, germà del famós indià Salvador Samà i Martí, i a tot un seguit de personatges vinculats la societat i la cultura local. Lobjectiu dels ...

                                               

Habitatge al carrer Comerç, 7-9 (Vilanova i la Geltrú)

Es tracta dun edifici entre mitgeres de planta baixa i tres pisos. Cada pis té una finestra i un balcó que van decreixent de baix a dalt. Diferents tipus de cartel les sostenen el balcó de cada pis. Les cartel les del primer pis presenten fulles ...

                                               

Habitatges Marquès

El conjunt urbanístic anomenat habitatges Marquès inclou les edificacions emplaçades en el triangle que formen la carretera de Barcelona C-246, lavinguda del Garraf i el carrer del Duque de Ahumada. Les edificacions incloses són habitatges amb ti ...