ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 206
                                               

La Riereta (Avià)

La Riereta és una Granja de lentorn de la riera de Clarà, al municipi dAvià. Ha estat declarada patrimoni arquitectònic per la Generalitat de Catalunya i el seu número dinventari és el 2960. Segons el mapa de patrimoni de la Diputació de Barcelon ...

                                               

La Roca (Avià)

Masia orientada al migdia que respon la tipologia clàssica de masia. Està estructurada en planta baixa i pis i coberta a dues aigües amb teula àrab. El parament és a base de pedres de grans dimensions sense treballar unides amb morter i, al segon ...

                                               

La Serra de Vilamarí

Petita construcció amb estructura de masia orientada a migdia. Està ubicada en un lloc enlairat amb moltes vistes. Està formada per tres cossos diferents, de planta baixa i pis: el principal és pròpiament la masia, la dreta una pallissa descobert ...

                                               

La Sobirana (Avià)

Masia de planta rectangular estructurada en planta baixa i un pis superior amb algunes construccions annexes. El parament és a base de carreus de pedra sense treballar units amb molt de morter, a excepció dels de les obertures, cantonades i altre ...

                                               

Mas Carbonells (Avià)

Masia de tres crugies orientada cap a migdia i de planta regular. Està estructurada en planta baixa i dos pisos superiors, i la coberta és a dues aigües amb teula àrab. A lesquerra té un cos annex, parcialment cobert a un vessant amb teula àrab. ...

                                               

Mas dObiols

Masia ubicada al costat de lesglésia; està estructurada en planta baixa i tres pisos feta amb carreus de pedra irregulars sense treballar, parcialment arrebossat. La seva coberta és a dues aigües amb teula àrab. Les obertures són de petites dimen ...

                                               

Mas Lledó

Masia daspecte senyorial orientada a llevant, de planta força complicada, ja que està formada per diversos cossos de diversa alçada, característiques diferents, etc. Aquests, però, estan units a lesquema central per una estructura rectangular, co ...

                                               

Mas Noet

Masia dorigen medieval formada per una planta rectangular sobre la qual shi efectuaren diverses ampliacions als segles xvii i XVIII. la planta baixa encara es conserven parets fetes amb carreus ben escairats, arcs apuntats possiblement de finals ...

                                               

Masia Salvans

Masia Salvans és una masia del municipi dAvià, situada dins el nucli urbà del poble, inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Masia Serrapinyana

Edifici en conjunt força heterogeni a causa de les diverses campanyes constructives i de reformes que han anat modificant molt el seu aspecte primitiu. El parament és a base de grans pedres unides amb morter i després arrebossat. La coberta és a ...

                                               

Masia Vilamarí

És una masia dèpoca medieval orientada a migdia que salça sobre la roca viva. És de planta rectangular, de tres crugies coberta a dues aigües amb teula àrab. El parament majoritàriament és a base de carreus de pedra irregular sense treballar unit ...

                                               

Molí de la Riereta (Avià)

El Molí de la Riereta és un molí fariner que està ubicat a lentorn de Clarà, al municipi dAvià, al Baix Berguedà. És un edifici que és considerat patrimoni immoble que té el número 2974 a linventari de patrimoni de la Generalitat de Catalunya i e ...

                                               

Molí del Castell (Avià)

El Molí del Castell és un edifici del municipi dAvià inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya que antigament havia fet la funció de molí fariner. Al mateix temps, també és una entitat de població dAvià amb 56 habitants. Es tr ...

                                               

Montorsí

Masia orientada cap al migdia en un estat de conservació força dolent. Està estructurada en diversos cossos, fruit de diverses campanyes constructives. El principal està estructurat en planta baixa i dos pisos superiors. El parament és a base de ...

                                               

Pagerols (Avià)

Pagerols és una masia que ha estat considerada patrimoni cultural que està al municipi dAvià, al Baix Berguedà. Està situada la zona de Vilamarí. Pagerols ha estat inventariada amb el número IPAC 2977 pel mapa de patrimoni de la Generalitat de Ca ...

                                               

La Perera

Masia orientada cap a migdia destructura difícil de comprendre. És molt probable que respongués en origen la tipologia clàssica de masia de tres crugies de planta regular, però amb el temps ha estat tan modificada que avui resulta confusa. Sobret ...

                                               

Regatell (Avià)

El Regatell és una masia que hi ha al municipi dAvià, al Baix Berguedà. Està inventariada com a element arquitectònic al mapa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb el número IPAC 2997 i com a patrimoni immoble amb número 08011/114 al ma ...

                                               

La Roureda Nova

la Roureda Nova és una masia al terme dAvià inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Els actuals propietaris hi resideixen tan sols en dies festius i vacances. Ells daten la construcció vers 1920. Masia orientada a migdia d ...

                                               

Santamaria (Avià)

Santamaria és una masia al costat de lesglésia romànica de Santa Maria dAvià. Masia construïda en diverses campanyes, hi ha una gran barreja de materials. En origen shi entrava pel cantó de llevant, reforçat amb un contrafort, però actualment len ...

                                               

Santandreu (Avià)

Masia orientada a llevant, estructurada en planta baixa i dos pisos superiors, amb força modificacions respecte de la construcció original. El parament és a base de grans pedres de diverses mides sense treballar i unides amb molt de morter. A les ...

                                               

Sobrestrada (Avià)

Sobrestrada és una masia que hi ha al nord del municipi dAvià, al Baix Berguedà. Està inventariada com a element arquitectònic al mapa de patrimoni de la Generalitat de Catalunya amb el número delement 3020 i al mapa de patrimoni cultural de la D ...

                                               

Vilajoana (Avià)

Vilajoana, també coneguda com a Masia Torrentbó o Torrembó és una masia molt antiga del terme municipal dAvià, dins el lloc de Graugés, inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Antiga Casa de Correus (Berga)

Edifici entre mitgeres situat al carrer del Roser. Es tracta duna construcció formada per baixos, dos pisos i golfes. Les influències modernistes es fan ben paleses en la composició de la façana, en els materials constructius i, molt especialment ...

                                               

Ca lAntic

Ca lAntic és una casa a una cantonada, a linici dun raval, al peu del camí cap a Barcelona i prop del portal del capdavall de la vila vella de Berga. Casa forta construïda fora muralles, a linici del raval que funciona com a punt on leix tradicio ...

                                               

Cal Barons

Es tracta duna casa entre mitgeres estructurada en planta baixa i dos pisos superiors. Destaca el parament, fet de maó, amb relleu al voltant de totes les obertures, creant una animació murària força característica. la planta baixa hi ha un local ...

                                               

Cal Cuberas (Berga)

Habitatge ubicat en una cantonada estructurat en semi-soterrani, planta baixa i quatre plantes superiors. La façana està arrebossada, destaca el gran nombre dobertures, la cantonada hi ha tot un cos de finestres emmarcades en blanc, destacant mol ...

                                               

Cal De Martín

És un habitatge estructurat en planta baixa i tres pisos superiors amb façanes la ronda de Queralt i al passeig de les Estaselles. La casa correspon a una construcció de principis del segle xx, paral lel a lobra del casino veí. Combina la pedra l ...

                                               

Cal Fàbregas (Berga)

És un habitatge ubicat a una cantonada, estructurat en planta baixa i tres pisos superiors, rematat amb per una sanefa dentada i una cornisa de pedra. El parament és a base de grans carreus de pedra ben escairades, avui força desgastades. La faça ...

                                               

Cal Marín

Edifici situat al carrer del Roser. Es tracta dun Casa entre mitgeres, amb planta baixa i tres pisos superiors. Originàriament es projectà un habitatge per planta. Té una estructura típica de parets de càrrega, amb decoració de faixes verticals i ...

                                               

Cal Sarraís

Es tracta dun habitatge unifamiliar entre mitgeres; està estructurat en planta baixa, dos pisos i golfes. La simetria és lelement definidor de la façana. La façana és arrebossada amb obertures allindanades i té balcons amb reixes de ferro forjat. ...

                                               

Casa Badia de la Torre de les Hores

Habitatge ubicat a una cantonada, en un carrer amb tant desnivell que hi ha escales, a un dels extrems del nucli urbà. Està situada molt a prop duna de les restes de lantiga muralla, de fet es troba la ubicació exacte de lantiga porta de la vila ...

                                               

El Vall (Berga)

És una àmplia esplanada pavimentada i amb una arbreda de quatre i cinc fileres de plàtans adults força ben condicionada. Compta amb dues fonts de grans dimensions, alguns bancs i fanals. El passeig està orientat dest a oest, al nord limita amb la ...

                                               

Fàbrica de la Llum

És un edifici de clares línies fabrils. Antigament, però, la façana de migdia semblava més aviat la duna antiga casa pairal. Actualment, dos transformadors lhan desfigurat considerablement. La resta de la nau acull una turbina i altres aparells n ...

                                               

Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Berga

Es tracta dun edifici de tendència classicista, envoltat per una tanca perimetral duns 2 m dalçada, feta de pedra i ferro forjat. La planta baixa està dedicada a les dependències i oficines judicials i del registre civil. La primera planta, en ca ...

                                               

La Berruga (Berga)

Lindret conegut popularment com la Berruga està format per lactual carrer de les voltes de Clarís i pel passatge de les Voltes den Clarís; el primer dels quals dóna la plaça de Sant Pere i el segon al carrer Buxadé. Són dos carrers que formen un ...

                                               

Les Voltes del Vall

Es tracta dun grup dedificis els baixos dels quals es troben reculats respecte dels pisos. La part davantera daquests pisos està sostinguda per pilars que acaben formant arcades. Són dos arcs per cada edifici. Aquest indret és conegut popularment ...

                                               

Molí de la Sal (Berga)

És en una cantonada, la cruïlla on suneixen dos carrers en desnivell i està estructurat en planta baixa, tres pisos superiors i una galeria. Està cobert a dues aigües amb embigat de fusta i teula àrab. El parament és a base de grans carreus de pe ...

                                               

Molí de lAntic

Antic casal moliner de planta baixa més tres pisos. És lúnic molí de la riera de Metge que conserva tota la instal lació molinera en bones condicions de funcionament, encara que lanterior roda de calaixos ha estat substituïda per una petita turbina.

                                               

Panteó dels Berguedans Il·lustres

Panteó familiar al cementiri de Berga. És de planta en forma de creu grega, amb lexterior voltat de xipressos i altres arbusts baixos que remarquen la importància del lloc. Està situat dalt dun podi quadrat, no gaire alt, voltat per cadenes amb p ...

                                               

Portal de Santa Magdalena

Portal situat a lencreuament del carrer Santa Magdalena i la Plaça de Santa Magdalena. Era el portal que donava entrada la ciutat pel sector nord-oriental, i és lúnic que es conserva. Es tracta duna construcció en pedra, de planta quadrangular. L ...

                                               

El Camp de Salselles

Masia destructura tradicional, de planta rectangular amb parament de pedra irregular amb la façana arrebossada. La coberta és a dues aigües amb embigat de fusta i teula àrab. Està estructurat en planta baixa i dos pisos superiors. Les obertures s ...

                                               

El Soler de Comià

Masia orientada cap a llevant construïda al segle xvii probablement sobre fonaments medievals que consta duna planta rectangular coberta a dues aigües amb teula àrab. Al segle xviii la masia fou ampliada considerablement en adossar-hi un cos dest ...

                                               

Molí de Boatella

Tan sols queden dempeus una part dels murs del casal moliner i de les construccions annexes. Constava duna construcció de dos pisos; el superior allotjava la casa del moliner i linferior el molí pròpiament dit amb tres moles i un escairador. Avui ...

                                               

Molí de Campalans

Molí construït al segle XVIII seguint lesquema clàssic duna masia. Està orientada a llevant, de planta pràcticament quadrada. La façana arrebossada, amb obertures allindanades força senzilles. Està estructurat en planta baixa i dos pisos superior ...

                                               

Molí de Cirera

El molí fariner del Cirera és una construcció que segueix lesquema tradicional de la masia, amb coberta a dues aigües i el carener paral lel la façana orientada a llevant. La construcció comptava amb planta baixa, primer pis i golfes, però en éss ...

                                               

Molí de Danyans

Restes dun antic molí fariner que shan arranjat mínimament per allotjar una petita central elèctrica que proporciona llum la veïna casa de Puigcercós. De lantic molí només es conserva la planta baixa del que fou el casal moliner, així com la part ...

                                               

Molí de Vilartimó

El molí de Vilartimó és format per dues construccions, el casal moliner i el molí, situats al marge desquerre de la riera de Merlès. El casal moliner és un edifici destructura clàssica, amb la façana orientada a llevant i situat a un nivell super ...

                                               

Barbats

Barbats és una masia de Casserres, situada a lest del terme municipal, gairebé tocant amb el de Gironella, i que és inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Bernades

Masia de tres crugies de planta quadrangular, fonamentada directament damunt la roca natural, que consta de planta baixa i dos pisos amb coberta a dues aigües de teula àrab i el carener perpendicular la façana, orientada al migdia. Lestructura in ...

                                               

Ca nEloi (Casserres)

Ca nEloi és una masia del municipi de Casserres, a loest del terme municipal, a tocar amb el de lEspunyola, inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.