ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 204
                                               

Ca lOrdal

Es tracta dun edifici dhabitatges treballat amb una simetria absoluta, amb loriginalitat de tenir una planta soterrani convertida en jardí la part de davant. Això pel que fa al cos principal. Té un afegit de la mateixa època, però posterior al pr ...

                                               

Casa del Metge (Santa Coloma de Cervelló)

La Casa del Metge és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Parroquial (Santa Coloma de Cervelló)

Casa Parroquial és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt carrer Aranyó (Santa Coloma de Cervelló)

El Conjunt del carrer Aranyó és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt carrer Barrau (Santa Coloma de Cervelló)

El Conjunt del carrer Barrau és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt carrer Claudi Güell (Santa Coloma de Cervelló)

El Conjunt del carrer Claudi Güell és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt carrer Malvehy, 3-15 (Santa Coloma de Cervelló)

El Conjunt del carrer Malvehy, 3-15 és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Conjunt carrer Reixach (Santa Coloma de Cervelló)

El Conjunt del carrer Reixach és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Escola de la Colònia Güell

L Escola de la Colònia Güell és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge a la plaça Anselm Clavé (Santa Coloma de Cervelló)

L Habitatge la plaça Anselm Clavé és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Reixach, 7 (Santa Coloma de Cervelló)

L habitatge al carrer Reixach, 7 és una obra del municipi de Santa Coloma de Cervelló inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Molí del Perot

És una construcció propera a lurbanització Bonaterra, situada damunt una petita elevació del terreny. El seu estat de conservació és força dolent i es troba bastant enderrocat. Presenta una portalada daccés amb arc rebaixat, un balcó a mà dreta i ...

                                               

Antic Hostal (Banyeres del Penedès)

Ledifici de considerables dimensions presenta una part dedicada a habitatge. Un magatzem al costat esquerre i un celler amb cups la part del davant que data del 1771, segons la inscripció que hi ha la llinda de la porta. Lhabitatge consta de tres ...

                                               

Les Escoles (Banyeres del Penedès)

Es tracta dun edifici aïllat, precedit per un petit jardí que consta de dues grans palmeres. És situat al centre del poble. Consta de dues plantes. Els baixos tenen una porta amb llinda i una finestra rectangular col locada verticalment. La segon ...

                                               

Casa dels masovers de Cal Roig

Edifici de dues plantes separades per una estreta cornisa que corre pel mateix nivell que les bases dels diferents balcons. Els baixos tenen una gran portalada darc escarser que mena cap al pati interior, a cada banda dues finestres rectangulars ...

                                               

Cal Bolavà

Es tracta dun edifici aïllat de planta quadrangular, de tres crugies, amb planta baixa i dos pisos, i coberta a dues vessants amb el carener paral lel a les façanes principal i posterior. Les façanes són rematades per un ràfec de tres capes de ra ...

                                               

Edifici de Vidre

Es tracta dun edifici aïllat de forma paral lelepípede, fet amb una estructura mixta: la vertical és metàl lica i lhoritzontal és de formigó armat. La Roberta és del tipus invertida, plana i no transitable. Consta de dues plantes. Els tancaments ...

                                               

Edifici del Cens (Calafell)

Es tracta dun edifici de planta irregular amb planta baixa i, parcialment, amb una planta alta. Una part de la coberta és duna sola vessant, mentre que la resta de ledifici la coberta és de dues vessants, amb el carener paral lel la façana. Es fo ...

                                               

Edifici Marbore

Es tracta dun edifici dhabitatges amb semisoterrani, planta baixa, planta pis i àtic. La planta de ledifici fa forma de ventall i aprofita al màxim la bona orientació i les vistes. Lespai està dividit amb onze crugies radials que desemboquen la f ...

                                               

Mas Romeu

La masia de planta basilical que consta de planta baixa, un pis i golfes. Els baixos tenen una gran portalada darc rebaixat i una petita finestra rectangular a cada banda. El pis noble consta de tres finestres rectangulars. Les golfes, que salcen ...

                                               

Cal Ramon del Telèfon

Ledifici presenta una façana destructura irregular a causa de la forma tortuosa del carrer. Presenta tres plantes. Els baixos tenen una porta darc de mig punt adovellat i dues grans finestres de construcció relativament recent a lesquerra. La pla ...

                                               

Casa Gran dAiguaviva

La casa patriarcal amb coberta a quatre vessants. la façana es veu clarament que la casa té una part més antiga la banda esquerra, allí podem veure una finestra amb un curiós trencaaigües rematat per uns lleons en relleu. la part interior que cor ...

                                               

Casa Larrienaga

La Casa Larrienaga es situa dins una finca envoltada de jardí, ubicada la carretera de Santa Oliva, tocant al terme municipal dEl Vendrell. Es tracta dun edifici que semmarca dins un estil modernista de tendència secessionista. En aquest sentit e ...

                                               

Casa Benvingut Socias

Manuel Marquès i la seva esposa Anita Bonastre van fer construir la casa destil colonial americà, envoltada de jardí amb plantes exòtiques. Al voltant de la casa hi havia cultius del país, com ara oliveres i vinya, i un hort dels masovers que viv ...

                                               

Museu Municipal (el Vendrell)

El Museu Arqueològic del Vendrell és situat en una casa limítrofa al Portal del Pardo. És un edifici molt reconstruït, sobretot la part alta les golfes on es veuen unes finestres modernes al costat de dues més antigues amb arc de mig punt. La cas ...

                                               

Sindicat Cooperatiu (el Vendrell)

Es tracta duna construcció, originàriament aïllada, situada la carretera de Valls. El conjunt és format per diferents edificacions annexes entre si. Ledifici principal, de planta rectangular amb coberta a dues vessants, presenta la façana princip ...

                                               

Vil·la Buenaventura

Es tracta dun edifici unifamiliar exempt. La volumetria és de planta baixa, pis i golfes. També disposa duna planta soterrada accessible. La planta segueix el model basilical de tres crugies paral leles al mar. La nau central principal que acaba ...

                                               

Mas Sant Josep (Alp)

Es tracta dun mas cerdà, badius, corrals i cavallerisses, rehabilitats, cap els anys 50 del segle xx, per vivenda plurifamiliar. Hi ha un total de 27 vivendes, de les quals 4 estan en el mas: un pis per planta i la resta estan a les quadres i bad ...

                                               

Església de Santa Maria i Sant Jaume

Es tracta duna construcció de pedra i maçoneria amb una coberta a dues aigües amb embigat de fusta. Presenta una sola nau amb arcs formers que conformen tres capelles a cada costat. Quatre de les capelles laterals tenen volta de canó i dues volta ...

                                               

Forn de calç de la devesa del Domingo

El Forn de calç de la devesa del Domingo és una obra de Bellver de Cerdanya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Forn de calç del collet de la Cogulera

El Forn de calç del collet de la Cogulera és una obra de Bellver de Cerdanya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Forn de calç del pla de les Vinyes

El Forn de calç del pla de les Vinyes és una obra de Bellver de Cerdanya inclosa a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Molí de Bor

Molí de Bor, o també conegut com la central de Bor, és un antic molí de Bellver de Cerdanya inclòs a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Roc Pedró (Olià)

El Roc Pedró és una antiga roca simbòlica situada entre els pobles dOlià i Santa Eugènia de Nerellà. Aquesta roca està damunt dun petit turó, situat al Bosc del Pla dEsconsa, des del qual es poden apreciar unes vistes del municipi de Bellver de C ...

                                               

Sant Andreu de Baltarga

La seva consagració la va portar a terme el bisbe dUrgell Ingobert el 30 doctubre de lany 891, essent la seva possessió un domini disputat entre labadia de Cuixà i els comtes de Cerdanya. El dia de la consagració hi foren presents lardiaca Eufred ...

                                               

Sant Mamet dAnes

Sant Mamet dAnes és una antiga parròquia, actualment una ermita, del municipi de Bellver de Cerdanya. Es troba aïllada als peus del serrat de Sobirós, prop del mas dAnes al municipi de Bellver de Cerdanya. Antiga església parroquial del desapareg ...

                                               

Sant Serni de Coborriu

Lesglésia de Sant Serni de Coborriu es troba a lentitat de població de Coborriu de Bellver pertanyent al municipi de Bellver de Cerdanya la comarca de la Baixa Cerdanya. És un monument inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya

                                               

Santa Cecília de Beders

Santa Cecília de Beders és una petita església romànica de Beders, al municipi de Bellver de Cerdanya. Santa Cecília de Beders, que depèn de lantiga parròquia de Coborriu de Bellver, és citada a lActa de consagració de la Catedral dUrgell. Forma ...

                                               

Molí Central dOlopte

Ledifici està situat al costat del pont sobre el riu Duran, al camí de la Vall que comunica el poble dOlopte amb lestret dIsòvol i la casa de Corcs. El molí de planta quadrangular i murs paredats salimentava duna antiga séquia que desviava part d ...

                                               

Molí dArànser

Quant la construcció és un molí de tres pisos i carcau. És de planta rectangular amb els murs de paredat o maçoneria amb algunes obertures repartides per les façanes, unes amb llinda i daltres amb arc rebaixat. La pedra no va ser treballada a exc ...

                                               

Ca lAuren

Es tracta duna masia formada per dos cossos de planta rectangular, uns dels quals té quatre torretes defensives, una a cada cantonada, de les que només una es conserva sencera (de les altres tres en resten les bases, en forma de mènsules semicirc ...

                                               

Mas Gelabert

Es tracta dun antic gran mas cerdà que es troba la part nord de la ciutat en una desviació del camí de Puigcerdà a Ur, justament sobre la línia fronterera. Destaca una massissa torre quadrada al centre duna de les dependències. És habitatge de pl ...

                                               

Ca lAndal (Badalona)

Ca lAndal, nom derivat del prenom Eudald, és una masia de la ciutat de Badalona protegida com a Bé Cultural dInterès Local. Està situada al barri de Bufalà, al costat de la riera de Canyet. Documentada des del segle xv, va ser la rectoria de la p ...

                                               

Ca lArquer (Badalona)

Ca lArquer és una masia del municipi de Badalona protegida com a bé cultural dinterès local. Està situada la riera de Pomar, en el barri de Pomar de Dalt.

                                               

Cal Dimoni

Cal Dimoni és una antiga masia de Badalona, ubicada a lantic camí de Badalona la Vallençana, al barri de Canyet. Amb orígens al segle xv, els edificis actuals daten probablement del segle xviii, i han estat reformats posteriorment, una de les dar ...

                                               

Can Busquets (Badalona)

És un habitatge unifamiliar entre mitgeres, de planta baixa i pis. La façana és simètrica i es compon delements neogòtics, en pedra i estuc imitant maó. Té un petit jardí a lentrada.

                                               

Can Butinyà

Can Butinyà és una masia del barri del Canyet de Badalona protegida com a bé cultural dinterès local. Està situada prop del terme de Santa Coloma de Gramenet, sobre Sant Jeroni de la Murtra i sota la serra de Mosques dAse.

                                               

Can Casas (Badalona)

Can Casas és una casa de la ciutat de Badalona, al barri de Dalt de la Vila, protegida com a BCIL. Està ubicada la cantonada de lavinguda de Martí Pujol, 218, amb el carrer de Barcelona. És una casa o torre unifamiliar aïllada amb un important es ...

                                               

Can Colomer (Badalona)

Can Colomer és una antiga masia de Badalona, concretament al barri de Pomar de Dalt. Està ubicada sobre una antiga vil la romana, al llarg de la seva història va estar en mans de la família Colomer, que li va donar el nom, i després ha passat per ...

                                               

Can Ferrater

Can Ferrater és una masia de Badalona, concretament del barri de Canyet. Està ubicada a lentrada daquest barri, al costat de la carretera que va cap a Montcada. Construïda al segle xv, la masia va ser reformada al segle xvii pel nou propietari Jo ...