ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 199
                                               

Cal Joanet de Tivís

És una masia que correspon a lesquema 2. I de Danés i Torras, amb lafegit dun mòdul lateral cobert a una sola vessant. Aquest mòdul ha estat ampliat recentment, cosa que no impedeix considerar la masia del segle xviii. Una pedra de lestable porta ...

                                               

Cal Masses (el Prat de Llobregat)

Masia que correspon la tipologia 2.I de lesquema de Danés i Torras, amb la variant de tenir dos cossos laterals adossats. La coberta és a dues vessants perpendicular la façana. Consta de planta baixa, pis i golfes. El seu cos principal està tanca ...

                                               

Cal Met Natrus

Masia que correspon la tipologia 2.I de lesquema de Danés i Torras. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb la façana perpendicular a leix de la teulada a dues vessants, constitueix una de les excepcions en la disposició de façanes de les masie ...

                                               

Cal Misses

Es troba la zona nord, al districte de la Ribera. Aquesta propietat, que formava part duna altra de més gran, era dels germans Leodorigi i Josep Serra i Farreras, que havien comprat propietats desamortitzades. La casa va ser construïda la primera ...

                                               

Cal Pau Pi

Masia que correspon a lesquema 1.I de Danés i Torras. La façana està orientada a mar, paral lela a leix de la teulada de dues vessants, de planta i pis, sadapta la tipologia majoritària dins les masies de la Marina del Prat. La seva factura combi ...

                                               

Cal Peixo Vell

Cal Peixo Vell era una masia del Prat de Llobregat enderrocada el 1957. Es conserven les finestres gòtiques incloses en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Cal Ribas (el Prat de Llobregat)

Masia de planta baixa i pis, amb mòdul lateral segons la tipologia 1 subgrup indeterminat de Danés i Torras. La coberta és a dues vessants en el cos central i a una vessant al cos lateral. Té la façana orientada a mar i perpendicularment a leix d ...

                                               

Cal Salom

Cal Salom és una casa del segle xix del Prat de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Consta de dues construccions diferents però adossades. La de la dreta destinada als amos era per passar-hi lestiu o fer-hi e ...

                                               

Cal Xicomèdia

Masia amb estructura que correspon la tipologia 2.I de lesquema de Danés i Torras. Consta de planta baixa, pis i golfes, amb teulada de teula àrab a dues vessants. Té orientada la façana al costat del mar, igualment com la major part de les masie ...

                                               

Can Noi Camins

Can Noi Camins és una masia del Prat de Llobregat. En principi es deia Can Camins, però per resolució dalcaldia, va passar a denominar-se Can Noi Camins ". Deixan el nom de Can Camins la masia situada la pineda del Prat de Llobregat. La masia de ...

                                               

Can Peixo (el Prat de Llobregat)

Al mig dun nus viari es conserva una masia del tipus 2.II de lesquema de Danés i Torras basilical amb planta baixa, pis i golfes. La casa ha estat molt restaurada, encara que estructuralment és anterior al segle xx.

                                               

Cases den Puig

Les Cases den Puig són un grup de cinc cases del Prat de Llobregat, considerades les més antigues del nucli urbà, juntament amb les cases den Janet. Completament transformades, la seva ubicació actual és la Plaça de lAgricultura, 4, tocant lAving ...

                                               

Conjunt de masies del delta del Llobregat

El Conjunt de masies del delta del Llobregat és una obra del municipi del Prat de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Torre Balcells

La Torre Balcells és un edifici històric del Prat de Llobregat inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Actualment és la seu del Museu del Prat.

                                               

Torre de la Ricarda

No confondre amb la Casa de la Ricarda, edifici racionalista situat també prop de lestany de la Ricarda La Torre de la Ricarda, Torre de Cristall o Casa Gomis és una masia del Prat de Llobregat. Es troba la finca de la família Bertrand, també pro ...

                                               

Cal Garrofa

Es tracta duna casa senyorial destil modernista amb tots els trets i materials propis del moment. Construïda amb maó arrebossat té les finestres remarcades amb pedra artificial i amb ornamentacions de tipus floral. Sobre la porta principal hi ha, ...

                                               

Can Bori (Sant Boi de Llobregat)

Casal orientat a migdia de planta quadrada i que consta planta baixa i dos pisos, tres tramades i coberta a quatre aigües. la façana destaca el portal adovellat de pedra sorrenca, tipus Montjuïc i les finestres amb brancals, escopidors i llindes ...

                                               

Can Julià (Sant Boi de Llobregat)

Es tracta duna masia que es pot incloure en el tipus II.5 de lesquema de Danés i Torras. Conserva íntegra la seva estructura des de la seva data de construcció. Està composta per planta baixa, un pis i golfes graner. Té una petita modificació en ...

                                               

Can Parés (Sant Boi de Llobregat)

Aquesta casa és un dels testimonis de la urbanització de la Rambla, amb la qual cosa es va oficialitzar lEixample. Cap al 1876 es va començar a construir i Ca lEscardiol podria ser uns deu anys posterior. És un edifici entre mitgeres, de planta b ...

                                               

Can Rovell

Es tracta duna casa senyorial, historicista, harmonitzada amb la veïna Can Castells, construïda a continuació della, i possiblement pel mateix autor. És de planta quadrada, amb terrat i torre mirador, la que saccedeix des de linterior, coronada p ...

                                               

Can Torres (Sant Boi de Llobregat)

Inicialment era una masia, de planta quadrada del tipus III de lesquema de Danés i Torras. A finals del segle xix, amb la urbanització daquesta zona del Camí de Sant Climent, que més tard passaria a anomenar-se Lluís Castells, es van afegir les d ...

                                               

Carrer Agramunt (Sant Boi de Llobregat)

El Carrer Agramunt és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Carrer Alou (Sant Boi de Llobregat)

El conjunt daquest carrer és notable per la quantitat de casetes de tipus menestralet que encara es conserven de les moltes que es devien arrenglerar al moment de la seva màxima vida, els segles xv i XVI i fins i tot, primeries del segle xvii. Só ...

                                               

Carrer del Vermell (Sant Boi de Llobregat)

El Carrer del Vermell és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Carrer Palla (Sant Boi de Llobregat)

Aquest conjunt de cases es va construir quan es va impulsar tota la part del Centre i faltaven ja molt pocs anys perquè soficialitzés leixample amb lobertura de la Rambla Rafael Casanova. Són cases de menestrals del tipus que es venien fent des d ...

                                               

Casa dExtremadura

La casa dExtremadura és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa de la Vila (Sant Boi de Llobregat)

La casa de la Vila és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa del Doctor Net

La casa del Doctor Net és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Centre Parroquial (Sant Boi de Llobregat)

El Centre Parroquial és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Lluís Castells, 65 (Sant Boi de Llobregat)

L Habitatge al carrer Lluís Castells, 65 és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Major, 49 (Sant Boi de Llobregat)

L Habitatge al carrer Major, 49 és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Major, 62 (Sant Boi de Llobregat)

L Habitatge al carrer Major, 62 és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Pi i Margall, 52 (Sant Boi de Llobregat)

L Habitatge al carrer Pi i Margall, 52 és una obra del municipi de Sant Boi de Llobregat inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

La Torre del Sol

Es tracta duna torre amb un cert caire historicista, construïda amb maó arrebossat i amb pedra a les obertures, a les llindes de les portes principals la del parc i la del carrer Bardina, hi ha un relleu amb una torre, amb el sol i els signes del ...

                                               

Villa Rosita (Sant Boi de Llobregat)

La Villa Rosita o Can Morelló és un edifici modernista del municipi de Sant Boi de Llobregat que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Va ser construït de 1914 a 1919 per larquitecte Bonaventura Bassegoda i reformada ...

                                               

Can Bonet (Sant Climent de Llobregat)

Can Bonet és un mas a lest del nucli de Sant Climent de Llobregat que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Colomer de les Valls

Can Colomer de les Valls és una edificació a Sant Climent de Llobregat catalogat a lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Parc de Can Nadal

Lúnic edifici que queda en peu de lantic Clos de Can Nadal és una petita torre, en bastant mal estat, que es troba en un extrem del parc sense tenir cap mena de funció. El parc està ben cuidat i els arbres, fonamentalment, coníferes, són ben bé d ...

                                               

Cal Lèrem

Edifici de planta rectangular. la façana principal shi pot veure la forma originària del mas: de tres cossos, el central més elevat i amb laccés principal. Posteriorment els cossos laterals van ser reomplerts i quedaren tots tres al mateix nivell ...

                                               

Habitatges al camí del Mig (Sant Joan Despí)

El Camí del Mig és un carrer del municipi de Sant Joan Despí que conté diversos edificis inclosos en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Codina (Sant Joan Despí)

És una casa pairal formada per diverses unitats. La casa-habitatge té les parets de tàpia i coberta a dues vessants. Linterior és conservat dacord amb la tradició popular catalana. Presenta porta dovellada. Hom la suposa edificada lany 1090 per l ...

                                               

Can Jaume Bo

És un edifici de planta rectangular, format per planta baixa i pis. La teulada és plana i presenta una torratxa de base rectangular fent al damunt un petit mirador i amb finestres sota arcs de mig punt. Pel darrere és voltada per una terrassa amb ...

                                               

Can Maluquer

És un mas de planta rectangular format per tres cossos, el central dels quals més alt que els laterals i té la porta daccés principal. La part lateral dreta és voltada duna galeria arcada. Els pilars de les arcades són fets a base de maons superp ...

                                               

Can Pau Ventura

Masia de planta rectangular de planta baixa i dos pisos. La teulada és plana i forma un terrat voltat duna barana que imita una balustrada plana. No té decoració. la façana hi ha un rellotge de sol rodó. Dues terceres parts són destinades a habit ...

                                               

Can Po Cardona

La masia data del 1750 i fou transformada lany 1927 vers un nou gust més burgès, de la mà de Juli M. Fossas. Es reformà la façana, es construí una escala interior rematada per una torre i es completà la part lateral dreta. La línia de la façana p ...

                                               

Casa Engràcia Viñas

Es tracta duna casa de planta baixa i pis. Amb dos portes daccés frontal. De planta rectangular. La façana, decorada amb pedra i trencadís, és rematada per quatre elements verticals que marquen tota ledificació i que es repeteix al darrere de la ...

                                               

Habitatges al carrer Montjuïc (Sant Joan Despí)

Els habitatges al carrer Montjuïc formen un conjunt arquitectònic de Sant Joan Despí inclòs en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Can Candeler (Sant Just Desvern)

És un conjunt que ha sofert nombroses reformes i addicions a una masia original amb coberta a dues aigües, vessants als laterals i que posseeix el portal daccés dovellat de punt rodó. la masoveria, ortogonal la façana principal del mas, shi troba ...

                                               

Can Carbonell (Sant Just Desvern)

Can Carbonell és una masia del terme de Sant Just Desvern al marge dret gairebé la capçalera de la riera de Pahissa o Vall de Sant Just. El document més antic guardat per lactual propietari i escrit en llatí sobre pergamí està datat lany 1251 i e ...

                                               

Can Cortès (Sant Just Desvern)

La façana i sobretot linterior del vestíbul esdevenen una mostra típica i excel lent de lestructura de casa de pagès medieval catalana. Es compon de tres tramades i té uns espais posteriors que semblen afegits i que podrien ser la clàssica galeri ...