ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 150
                                               

Aules

Aules: publicació dels alumnes de lInstitut de Reus va ser una publicació dels estudiants de lInstitut de Reus que sortí durant dos cursos, el 1934-1935 i el 1935-1936.

                                               

Batxiller: periòdic estudiantil

Batxiller: periòdic estudiantil va ser una revista publicada pels estudiants de lInstitut de Segon Ensenyament de Reus de loctubre de 1933 al desembre de 1934.

                                               

Butlletí dassaigs de lAgrupació Cultural

El seu contingut parla bàsicament de les referències a lactivitat de lAgrupació Cultural. Dóna una visió del que pensen els seus membres sobre diferents temes socials i culturals. A través de la publicació es veu una part del moviment cultural de ...

                                               

Catalunya Nació

Catalunya Nació: portaveu de la Joventut Nacionalista Republicana, va ser una publicació periòdica que va sortir a Reus lany 1917. La Joventut Nacionalista Republicana era la branca juvenil del Foment Nacionalista, fundat lany 1906, on hi van con ...

                                               

Diari de Reus

Diari de Reus, el diari de més llarga durada de la ciutat, es va editar a Reus sota diverses formes entre 1844 i 1939. Originàriament portava el nom de Diario de Reus.

                                               

LEscut de Reus

Fundada i dirigida per Anton Marca i Boada era una revista artística i literària vinculada al Grup modernista de Reus i a una societat progressista, El Eco Republicano. Hi publicaven, a més del director, Josep Aladern, Màrius Ferré, Domènec Font, ...

                                               

Estudis: revista de lAssociació Cultural

Estudis és la revista de lAssociació Cultural, una entitat formada per la unió de diversos grups de joves reusencs. Lantiga "Colla del Nap" formada per joves de 16 a 20 anys, es convertí el 1931 en lAgrupació Cultural, i publicaven un Butlletí da ...

                                               

Fulls clínics

Va sorgir com a iniciativa dun grup de metges reusencs per tal de divulgar diversos aspectes mèdics i clínics que els professionals treballaven en les seves activitats. Leditorial del primer número parla dun "Recull dels fets que contínuament ofe ...

                                               

El Pandemonium

El Pandemonium: revista de higiene social, ciencias, artes, literatura, va ser un setmanari que va sortir a Reus lany 1901. En van sortir 26 números. El primer el 4 de maig i lúltim el 26 doctubre de 1901. Fundat per Antoni Marca, tenia com a adm ...

                                               

Politicon

Politicon: periódic ultraradical, va ser un quinzenari que va sortir a Reus el 1916. A partir del núm. 3 el subtítol passa a ser: Patria, República, Autonomia.

                                               

La Primavera: periòdic literari-festiu

Linterès daquesta publicació és clarament literari. Es definia com "un setmanari democràtic i popular sense "postin" ni firmes de relumbrón". Totes les aportacions tenien un caràcter més aviat festiu, però segons lhistoriador i estudiós de la pre ...

                                               

Puericultura: publicació de lInstitut de Puericultura de Reus

Puericultura: publicació de lInstitut de Puericultura de Reus, va ser una revista especialitzada que sortí a Reus des del gener de 1921 al juny de 1936.

                                               

Reus: diari de matí / diari de tarda

El diari Reus va ser creat per la patronal reusenca Foment Industrial i Mercantil lany 1925. Leditorial titulat "Els nostres propòsits" al número 1, del 15 doctubre de 1925 diu entre altres coses: "Venim a treballar a profit de Reus. Volem veure ...

                                               

Revista del Centre de Lectura

La Revista del Centre de Lectura és una publicació del Centre de Lectura de Reus apareguda el 1883. El seu contingut, digitalitzat, és de lliure accés. Actualment la revista es publica només en format digital.

                                               

Setmanari Reus

La publicació es va fundar el 1952, per un grup daccionistes "del sector més devot de la dreta reusenca" segons el poeta Xavier Amorós, que van crear lEditorial Reddis, entre els quals hi havia Joan Bertran, i Antoni Sabater Esteve, que havien es ...

                                               

Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona

El Diario constitucional, político y mercantil de Barcelona va ser un diari editat a Barcelona durant els anys del Trienni Liberal sense interrupció. Fins el número 50 del diari, aquest es coneixia com Diario constitucional de Barcelona. També es ...

                                               

Solidaridad Nacional

Solidaridad Nacional fou un diari del matins, en llengua castellana i addicte al Règim, que es va implantar arran de la victòria de les dretes que es van rebel lar contra la II República Espanyola. Va néixer com a setmanari eñ juny de 1936, poc t ...

                                               

La Antorcha del Trabajo

Encara que explícitament no van manifestar mai la seva filiació, el periòdic estava impulsat pel Partit Republicà Federal. Al seu primer número defensen dues idees bàsiques: la propaganda ideològica "tan fecunda para el ejercicio y sostenimiento ...

                                               

El Arlequín: periódico serio-burlesco

La revista va sortir de la mà de tres estudiants de les Escoles Pies de Reus, Antoni Gaudí, Eduard Toda i Josep Ribera. Ledició de revistes manuscrites era freqüent en aquell col legi. Toda i Ribera elaboraven els textos, i Gaudí les il lustracio ...

                                               

La Autonomía

La Autonomía: periódico republicano democrático federal, va ser un periòdic reusenc de tendència republicana federal que aparegué el 19 dabril de 1890 i desaparegué el 31 de març de 1901.

                                               

Boletín de Notícias

Amb la intenció de ser un periòdic dinformació general, el Boletín de Notícias va sortir la llum el mes de març de 1843 promogut per limpressor i llibreter Mariano Sastres, que havia tancat la impremta i llibreria que tenia a Barcelona i shavia i ...

                                               

Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Reus

El Boletín Oficial de la Junta Revolucionaria de Reus va ser una publicació periòdica òrgan de la Junta Revolucionària de Reus que va sortir el mes doctubre de 1868.

                                               

El Centinela de la Patria en Reus

Ferran VII, entrava a Espanya per Perpinyà el març de 1814, fruit del Tractat de Valençay. El seu itinerari el portava a València passant per Tarragona i Reus. El Periódico Político y Mercantil de la Villa de Reus, dirigit per Jaume Ardèvol, en d ...

                                               

El Clamor del Pueblo

El Clamor del Pueblo: diario republicano democrático va ser un periòdic reusenc de tendència republicana que va sortir des de l1 de setembre al 8 de desembre de 1874.

                                               

La Correspondencia de Reus

La Correspondencia de Reus: diario defensor de los intereses de Cataluña va ser un diari de caràcter conservador que va sortir a Reus del 14 de maig de 1886 al 2 de gener de 1894.

                                               

El Crepúsculo

Segons el periodista i historiador reusenc Gras i Elies, amb el nom de El Crepúsculo havia sortit un setmanari literari fundat per Eugeni Mata i redactat per estudiants del col legi reusenc dels Pares Escolapis. En aquesta primera època com a set ...

                                               

Crónica de Reus

Crónica de Reus: periódico político de noticias y avisos é intereses generales va ser un diari reusenc de tendència liberal conservadora que va sortir de l1 doctubre de 1882 al 27 de febrer de 1887.

                                               

Crónica Reusense

Crónica Reusense: órgano del partido liberal conservador de avisos y noticias, va ser un periòdic reusenc de tendència liberal conservadora que va aparèixer el 4 de març de 1896 fins al 10 de febrer de 1900

                                               

El Cronicón

Dirigit i imprès per Pere Sabater, volia ser un periòdic literari amb cert to humorístic. Al prospecte que va sortir abans de laparició del diari deien: "Un periódico más! dirán nuestros lectores al pasear sus inquietas miradas en el prospecto. N ...

                                               

La Derecha

Diari de tendència conservadora va ser fundat per Pere Nolasc Gay. En la seva presentació manifestaven que es proposaven la formació duna dreta política a Reus en què tinguessin cabuda tots els que no estiguessin dacord amb lesquerra. Dos dies de ...

                                               

El Deseo del Pueblo

El Deseo del Pueblo: periódico político, literario y comercial va ser un periòdic reusenc de tendència liberal que va sortir el 6 dabril de 1856 i va desaparèixer el 5 dagost daquell any.

                                               

Diana constitucional política y mercantil de la villa de Reus

La Diana Constitucional Política y Mercantil de la villa de Reus va ser un periòdic liberal aparegut a Reus el 2 dabril de 1822, hereu del Periódico Político y Mercantil de la villa de Reus i fundat, igual que el Periódico. pel síndic i metge Jau ...

                                               

Diario del Imperio Francés

El Diario del Imperio Francés va ser una publicació periòdica apareguda a Vic durant la Guerra del francès de la qual només sen coneix un exemplar reimprès a Reus per Josep Rubió, del 31 doctubre de 1813. la subprefectura de Vic es van imprimir d ...

                                               

El Distrito

El Distrito: diario político de avisos y notícias va ser un periòdic reusenc dideologia liberal que sortí del 27 de novembre de 1887 a l1 de juliol de 1888.

                                               

Eco de Reus

Eco de Reus va ser una publicació bisetmanal reusenca fundada per Jaume Ardèvol per defensar la Constitució de Càdis i la monarquia constitucional que sortí del 16 dabril al 14 de maig de 1814. Porta el lema: "Año 7o. de la regeneración española, ...

                                               

El Entreacto

El Entreacto: periódico semanal de teatros, literatura, modas y notícias va ser un periòdic teatral que va sortir a Reus lany 1861. El primer número és del 15 de setembre de 1861, i es repartia als entreactes de les representacions que es feien a ...

                                               

El Fomento Reusense

El Fomento Reusense: periódico quincenal ageno a todos los partidos políticos habidos y por haber, reñido abiertamente con la política y dedicado exclusivamente al fomento de los intereses morales y materiales de nuestra localidad va ser un periò ...

                                               

El Imparcial Reusense

El Imparcial Reusense: diario de noticias: eco de la opinión y de la prensa, va ser un diari reusenc de tendència independent que sortí l1 de maig de 1883 i desaparegué el 15 de juliol del mateix any

                                               

La Joven España

Des de la Diana constitucional política y mercantil de la villa de Reus no hi havia hagut la ciutat cap periòdic, ni liberal ni conservador. Fundada per Pere Soriguera i Pere Mata va sortir entre el 16 de novembre de 1836 i com a mínim el 9 de ma ...

                                               

El Juglar: periódico de teatros

El 1843, segons el periodista i historiador reusenc Gras i Elies, va sortir el primer número daquesta publicació, "el primer periódico literario de la ciudad". Es repartia durant els entreactes al Teatre de les Comèdies. Segons Santasusagna, nomé ...

                                               

El Liberal de Reus

El Liberal de Reus: diario político y literario y de avisos y notícias, va ser un periòdic reusenc de tendència liberal que sortí del 2 de maig de 1897 fins al 30 dabril de 1899.

                                               

El Liberal reusense

El Liberal Reusense: periódico de la tarde, político, mercantil y de avisos, va ser un periòdic de tendència liberal que va sortir a Reus l1 dagost de 1854 i desaparegué el 30 de novembre daquell mateix any.

                                               

El Lío: periódico quincenal de literatura y sport

El Lío: periódico quincenal de literatura y sport, va ser una publicació periòdica que va sortir a Reus el 1896. Segons lhistoriador reusenc Pere Anguera, a finals del segle xix es barrejaven els conceptes desport, activitat lúdica i relació soci ...

                                               

El Mensajero

El Mensajero va ser un periòdic reusenc de distribució gratuïta que va sortir el 1887. Publicat per una associació de comerciants, sortia mensualment amb una tirada de 5.000 exemplars segons deia. Les subscripcions eren gratuïtes i senviava el pe ...

                                               

El Mercado: periódico de avisos, comercio y literatura

El Mercado: periódico de avisos, comercio y literatura va ser un periòdic reusenc que va sortir l1 de juliol de lany 1847 i que es va extingir el 1848. Era una publicació de contingut bàsicament comercial, amb les entrades i sortides dels vaixell ...

                                               

El Noticiero de Reus

El Noticiero de Reus: diario independiente de la noche de avisos y noticias és un efímer diari en llengua castellana de tendència política independent que va aparèixer a Reus del primer de setembre fins a l11 de setembre del 1893. Gras i Elies di ...

                                               

Periódico extraordinario de Reus

El Periódico extraordinario de Reus va ser una publicació sortida a Reus el 1813 durant la Guerra del francès. El títol complet era: Periódico extraordinario de Reus del lunes 11 de octubre de 1813. Primer Exército. E. M. Quartel General de Espar ...

                                               

Periódico Político y Mercantil de la Villa de Reus

El Periódico Político y Mercantil de la villa de Reus va ser el primer periòdic imprès a Reus, impulsat per Jaume Ardèvol i els sectors liberals reusencs, teòricament per obtenir beneficis per la Casa de la Caritat. Defensava la Constitució de Ca ...

                                               

El Porvenir

El Porvenir: periódico de intereses morales y materiales, de noticias y de literatura va ser un diari que sortí a Reus de l1 de juliol fins al 31 dagost de 1860.

                                               

La Redención del Pueblo

La Redención del Pueblo: periódico republicano federal va ser una publicació reusenca, fundada per Josep Güell i Mercader el 1868 dideologia republicana federal.