ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 13
                                               

Randa (revista)

Randa és una revista semestral fundada a Barcelona el 1975 dedicada la història i la cultura de les illes Balears. Fins a lany 2008 fou editada per Curial Edicions Catalanes, any que passà a mans de Publicacions de lAbadia de Montserrat. El seu d ...

                                               

Barcella, pobles de la Mariola

Barcella és una revista dinformació general editada pel Col lectiu Serrella de Banyeres de Mariola que sedita amb una periodicitat quadrimestral. Ledició digital està disponible la xarxa de manera gratuïta un mes després que aparega ledició en pa ...

                                               

El Penjoll, Art de Paraula

El Penjoll, art de paraula és una revista autoeditada en català creada el 1987 en Xàtiva. La versió digital de la revista sobrí al públic el març del 2008. Compta amb escriptors com Josep Manel Vidal. El juny de 2008, va organitzar els seus 1rs P ...

                                               

LEspill (revista)

LEspill és una revista fundada el 1979 per Joan Fuster prenent el nom del llibre Espill de Jaume Roig, i que va deixar de publicar-se el 1991. Tot i això, el 1999 la Universitat de València la va rellançar i actualment, sota la direcció de Gustau ...

                                               

Lletraferit

Lletraferit és una revista trimestral valenciana de caràcter cultural i literari publicada per Llibres de la Drassana. La revista se centra especialment en temes relacionats amb la cultura i la literatura valencianes. Inclou crítica de llibres, r ...

                                               

Revista Valenciana dEtnologia

La Revista Valenciana dEtnologia, és una publicació de periodicitat anual editada per la Diputació de València, que començà la seua trajectòria lany 2006. La revista es planteja com una nova publicació de la mà del Museu valencià detnologia i del ...

                                               

Saó

Saó és una revista mensual fundada el 1976 a València i dirigida per mossèn Josep Antoni Comes, mossèn Vicent M. Cardona i Puig i Emili J. Marín i Soriano. És una de les primeres revistes editades en valencià després de la mort de Francisco Franc ...

                                               

Actuel

Actuel fou una revista publicada a França entre 1968 i 1994, creada pel músic Claude Delcloo. Inicialment es va dedicar la música jazz per ampliar-se posteriorment a una temàtica molt més diversa després de ser comprada el 1970 per Jen-François B ...

                                               

Alternatives économiques

Alternatives économiques, popularment denominada també Alter éco, és una revista mensual que tracta assumptes econòmics i socials. Els seus autors en general són llicenciats universitaris partidaris o simpatitzants de les teories econòmiques neok ...

                                               

Le Monde diplomatique

Le Monde diplomatique és una publicació mensual francesa de contingut polític dirigida per Serge Halimi. Relacionada amb moviments alterglobalitzadors com ara ATTAC, té edicions en diferents idiomes. És dita Li Diplo pels seus lectors francesos. ...

                                               

La Revue blanche

La Revue blanche va ser una revista bimensual dart i literatura dinspiració anarquista. Va parèixer primer a Lieja i des de loctubre 1891 a París, editat pels tres germans (Alexandre, Tadeusz i Louis-Alfred Natanson, fills dun banquer polonès est ...

                                               

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies

Catalan Journal of Communication & Cultural Studies és una revista acadèmica que publica recerca i teoria en làmbit de la comunicació i els estudis culturals. La revista va ser promoguda al si del Departament dEstudis de Comunicació de la Univers ...

                                               

Playboy

Playboy és una revista dentreteniment per a adults fundada el 1953 per Hugh Hefner. És una de les marques més conegudes internacionalment. Edicions especials de la revista han estat publicades a tot el món. La revista es publica amb periodicitat ...

                                               

Ara (Front Nacional de Catalunya)

Ara, òrgan del Front Nacional de Catalunya va ser una revista mensual editada per lantic partit polític Front Nacional de Catalunya, feta de manera clandestina degut al fet que es va publicar la major part del temps durant el franquisme. Una de l ...

                                               

Arxius de lEscola Superior dAgricultura

Arxius de lEscola Superior dAgricultura va ser una revista publicada entre els anys 1920 i 1938 per lEscola Superior dAgricultura de Barcelona amb lobjectiu de recollir la tasca científica dels graus superior i elemental. Del 1941 al 1960 es publ ...

                                               

Auba

Auba va ser una revista mensual sobre art i literatura creada per Emmanuel Alfonso al novembre del 1901. La revista es va publicar fins a labril de 1902, lany de la seva desaparició.

                                               

El Llobregat (revista)

El Llobregat és una revista mensual, privada i gratuïta catalana especialitzada en la informació local i comarcal del Baix Llobregat i LHospitalet de Llobregat. Té la redacció a Sant Boi de Llobregat. Està publicada en català i en castellà, i es ...

                                               

Estudis Franciscans

Estudis Franciscans o Estudios Franciscanos, és una revista destudis eclesiàstics i franciscans fundada, amb finalitats apologètiques, per Miquel dEsplugues el 1907. Actualment, és lòrgan científic dinvestigació de totes les províncies caputxines ...

                                               

Inquietud

La revista Inquietud va ser una revista catalana escolar. Va ser iniciada al setembre de l’any 1935 i va finalitzar al juny de 1936 amb el número 10, un mes abans de donar començament la Guerra Civil espanyola. Inquietud estava dirigida a un públ ...

                                               

La Cataluña (1907-1914)

La Cataluña fou una revista creada lany 1907 per Joan Torrendell i Miquel dels Sants Oliver. Va ser creada per difondre el pensament de la Solidaridad Catalana. La revista va cessar el 1914.

                                               

La Nova Revista (1927-1929)

La Nova Revista va ser una publicació mensual, considerada dalta cultura, cosmopolita i docta, que es va publicar a Barcelona entre gener de 1927 i juliol de 1929. El seu fundador i director va ser Josep Maria Junoy. Naparegueren 32 números. Entr ...

                                               

La Voz de Castelldefels

La Voz de Castelldefels és una publicació periòdica mensual i gratuïta nascuda el 1997, de temàtica social, i amb una tirada de 15.000 exemplars. És un diari mensual, que veu la llum entre el 20 i el 23 de cada mes. Té una tirada de 15.000 exempl ...

                                               

Quadern (El País)

Quadern és un suplement cultural en llengua catalana que publica ledició del diari El País a Catalunya i a làrea de Llevant cada dijous. La publicació conté reportatges dactualitat, una entrevista setmanal, crítiques i ressenyes de diverses disci ...

                                               

Revista de Badalona

Revista de Badalona és una publicació local de Badalona, actualment en format digital. Va ser fundada lany 1941 com a setmanari dintre de la secció de premsa del Movimiento Nacional local, i posteriorment va ser dirigida de forma independent fins ...

                                               

Revista de Cataluña

Amb continguts principalment en castellà, però també en català, en la primera època portava un llarg subtítol indicant que es tractava dun Periódico quincenal dhistòria, ciències, arts, literatura, interessos morals i materials, indústria i comer ...

                                               

Eivissa (revista)

La revista Eivissa és una publicació semestral en català, amb col laboracions en castellà. Publicada des del 1972 com a represa de la revista Ibiza, en castellà. La publicació es divideix en tres èpoques, ja que al llarg de la seva existència shi ...

                                               

París-Baleares

París-Baleares fou lòrgan de difusió de lassociació Les Cadetes de Majorque. La Publicació París-Baleares veu la llum oficialment el mes de gener de 1954 a París, com a òrgan difusor de lassociació denominada Les Cadets de Majorque Association Am ...

                                               

UC, setmanari dinformació general

UC, setmanari dinformació general fou una revista local eivissenca nascuda el 1977, en ple inici de la Transició democràtica. Tot i que la seva durada va ser breu va tenir un paper molt important en tractar-se dun intent de periodisme lliure que ...

                                               

El Turista Fallero

El Turista Fallero és una publicació valenciana de periodicitat anual. Va ser fundada el 1942 per Vicente Bayarri, sent la publicació degana de les dedicades a les Falles de València, i lúnica publicació valenciana de caràcter anual en superar el ...

                                               

Al Liamm

La revista fou creada a París per Pêr ar Bihan i Andrev Latimier. Sorgí de la fusió de dues altres revistes, Kened i Tír na nÓg el 1948. Ronan Huon, director daquesta última, sen va fer càrrec, i nestarà al capdavant fins la seva mort el 2003. Ac ...

                                               

Ar Vro

Ar Vro és una revista bretona bimestral del moviment autonomista bretó, de caràcter bilingüe bretó-francès. Editada inicialment als anys trenta, fou rellançada dos cops, el 1954 i el 1996. La publica Ti ar Vro a Quimper.

                                               

Avel an Trech

Avel an Trech és una revista desapareguda, publicada a Bretanya en bretó i propera al moviment autonomista bretó. El 1947, Youenn Olier havia profetitzat la desaparició de la llengua bretona i la seva desagregació des del 1947 amb el partit polít ...

                                               

Breizh Atao

Breizh Atao fou una revista nacionalista bretona editada del 1919 al 1939. Era bilingüe i fou fundada pel gal lès Ambrose Bebb, influïda pel wilsonisme, pel nacionalisme irlandès i que definia la Bretanya dins de les "nacions celtes"; seria adopt ...

                                               

Bremañ

Bremañ és una revista bretona dinformació mensual en bretó. Creada en 1980, és editada a Rennes per Skol an Emsav. És dirigida per Gwenvael Jéquel. Aquesta publicació, el nom de la qual vol dir ara en bretó, sinteressa per la cultura i els afers ...

                                               

Dihunamb

Dihunamb, fou una revista mensual editada en dialecte gweneg del bretó, el primer número de la qual aparegué a An Oriant el gener de 1905. Loeiz Herrieu el fou el fundador, al costat dAndré Mellac, el principal animador i més tard director. La re ...

                                               

Gwalarn

Gwalarn fou una revista literària en bretó, fundada el 1925 per Roparz Hemon i Olier Mordrel, i que es deixà deditar el 1944. Mordrel deixà descriure-hi el 1928, de manera que Hemon en fou director fins que tancà. Els principals col laboradors fo ...

                                               

LAvenir de la Bretagne

LAvenir de la Bretagne, fou un diari federalista bretó, creat el 1957 per Yann Fouéré com a òrgan del Moviment per lOrganització de Bretanya. Posteriorment ha estat òrgan del Partit per lOrganització duna Bretanya Lliure, o POBL El 1966 publicare ...

                                               

La Bretagne libertaire

La Bretagne libertaire, fou una revista bretona editada pel 1921 per Camille Le Mercier dErm amb larticle "La Nation bretonne et lInternationale". Shi publicaren articles en francès i en bretó de personatges tan dispars com Félicité Robert de Lam ...

                                               

Le Peuple breton

Le Peuple breton és una revista mensual fundada la ciutat de Rennes la Bretanya el gener del 1964 quan es va constituir la Unió Democràtica de Bretanya, un partit polític autonomista amb caire socialista i ecologista. La revista depèn financerame ...

                                               

Stur

Stur és el nom duna revista bretona fundada per Olier Mordrel el 1932. Bilingüe i de caràcter literari i polític, nacionalista radical i amb tendències feixistes, fou la promotora de la dissolució del Partit Autonomista Bretó i de la fundació del ...

                                               

Barcelona Cómica

Fou un setmanari satíric, polític i il lustrat que seditava a Barcelona. El seu primer número va aparèixer en 1889 i la seva publicació va acabar onze anys després, al 1900. Redactat en castellà, el seu ventall de col laboradors va ser ampli, tan ...

                                               

Barrabás

Barrabás va ser una revista dhumor gràfic i periodisme editada en castellà per ELF Ediciones i dedicada als temes desport. El format de la revista era el de quadern grapat i 24 pàgines a color. Va arribar a tenir un preu de venda al públic de 35 ...

                                               

Butifarra!

Butifarra! va ser una revista satírica editada en castellà a Barcelona, de periodicitat mensual, crítica amb lactualitat política i social de letapa final del franquisme i de la transició. El juny de 1975 es va publicar el primer número, no com a ...

                                               

Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad

La revista Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad va ser la publicació científica de referència del Museu dHistòria de Barcelona entre 1960 i 1980. Recollia, principalment, les activitats i estudis del Seminario de Arqueologia e Histori ...

                                               

El arte 1859

L1 dabril de 1859, mig mes després que la convocatòria duns Jocs Florals de Barcelona imminentment restaurats va ser signada pels seus set mantenidors i" contando ya con un número de suscriptores suficiente para dar principio a su publicacion”, s ...

                                               

El hogar y la moda

El Hogar y la Moda va ser una revista femenina en castellà, publicada per primer cop el 1909 a Barcelona. Primer de periodicitat setmanal i posteriorment, desenal, mensual i quinzenal, estava dirigida al perfil tradicional de dona, principalment ...

                                               

Hipódromo Cómico

Hipódromo cómico és una revista que va ser publicada al segle XIX en llengua castellana. Amb un estil de caràcter humorístic va sorgir per escriure sobre les carreres de cavalls que es feien a lhipòdrom de la ciutat de Barcelona. Tot i així, no n ...

                                               

Hispania (revista)

Hispania revista fou una publicació artística i literària, escrita en castellà en ple moviment modernista a Barcelona. Aquesta revista engloba un total de 93 números dels quals hi van col laborar artistes tan coneguts com Ramon Casas, Joaquim Mir ...

                                               

La Carcajada

La Carcajada fou una publicació de sàtira política, de tendència republicana i federal, publicada en castellà a Barcelona entre gener i octubre de 1972. Va canviar dencapçalament diverses vegades: La Flaca, La Risotada, La Risa, La Madeja polític ...

                                               

La Ilustración

La ilustración amb el subtítol periódico semanal de literatura, artes, ciencias y viajes fou de les primeres daquest tipus de revistes il lustrades en castellà publicada a Barcelona. En làmbit espanyol publicà el gravat original, xilografies i ll ...