ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 105
                                               

Carrer Mare de Déu dels Socors

El Carrer Mare de Déu dels Socors és un carrer de Tossa de Mar. Els edificis dels números 6, 8 i 16 formen part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa al carrer Sant Elm, 22 (Tossa de Mar)

La Casa al carrer Sant Elm, 22 és un edifici del municipi de Tossa de Mar que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Casa Daniel

És un edifici de tres plantes i coberta de doble vessant a façana situat entre mitgeres. La casa és de dimensions reduïdes, arrebossada i pintada de color blanc. La façana consta de dos crugies molt modificades durant el segle xx. La majoria de l ...

                                               

Casa Vicens Macià

La Casa Vicens Macià és un edifici del municipi de Tossa de Mar. És un edifici de tres plantes i coberta de doble vessant situada entre mitgeres. La façana està arrebossada i pintada de blanc. És una obra inclosa en lInventari del Patrimoni Arqui ...

                                               

Casal Parroquial (Tossa de Mar)

El Casal Parroquial és un edifici del municipi de Tossa de Mar. És una construcció de tres plantes i terrassa, tres crugies i situat entre mitgeres. La façana està arrebossada i pintada, i en prou mal estat en alguns sectors. Forma part de lInven ...

                                               

Església Vella de Sant Vicenç

L Església Vella de Sant Vicenç és una església del municipi de Tossa de Mar. Es tracta duna construcció destil gòtic, encimbellada sobre un penya-segat de cinquanta metres dalçada. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Estudi Padró

L Estudi Padró és un edifici del municipi de Tossa de Mar. És un edifici de tres plantes amb coberta de doble vessant a façana i amb un ràfec prominent constituït per quatre fileres: la primera de rajola plana, la segona de teula, la tercera de r ...

                                               

Habitatge al carrer Codolar, 8 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Codolar, 8 de Tossa de Mar forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. És un edifici de dues plantes, entre mitgeres, cobert amb una teulada duna sola aiguda de vessant a façana. Ledifici està ubic ...

                                               

Habitatge al carrer de la Guàrdia, 10 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer de la Guàrdia. 10 és una obra del municipi de Tossa de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer del Comte Miró, 1 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer del Comte Miró, 1 és una obra del municipi de Tossa de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Estolt, 16 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Estolt, 16 és una obra del municipi de Tossa de Mar. És un edifici de planta basilical que consta de planta baixa i dos pisos superiors, cobert amb una teulada de dues aigües de vessants a laterals. Limmoble està ubicat ...

                                               

Habitatge al carrer Nou, 5 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Nou, 5 és una obra del municipi de Tossa de Mar. És un edifici de tres plantes situat entre mitgeres i amb coberta aterrassada. Consta de dues crugies. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Pescadors, 4 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Pescadors, 4 és una obra del municipi de Tossa de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Habitatge al carrer Sant Antoni, 10 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Sant Antoni, 10 és una obra del municipi de Tossa de Mar inclosa en lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. Es tracta duna casa originària de finals del segle xviii modificada i decorada a principis del segl ...

                                               

Habitatge al carrer Tarull, 10 (Tossa de Mar)

Ledifici situat al Carrer Tarull, 10 és una obra del municipi de Tossa de Mar que forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Mas den Ferro

El Mas den Ferro és un edifici del municipi de Tossa de Mar. És una gran masia de planta rectangular, que consta de planta baixa i pis superior. La masia està coberta amb una teulada a dues aigües de vessants a façana i rematada amb un ràfec form ...

                                               

Molí Lluny

El Molí Lluny és un edifici del municipi de Tossa de Mar. Es tracta dun Edifici aïllat de dues plantes i coberta de doble vessant a façana. És una construcció de pedra i rajola de planta rectangular. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquite ...

                                               

Pou de gel de sArrupit

Es tracta de les restes dun antic pou de gel de planta circular i sense coberta. Està situat prop de la ribera per a canalitzar fàcilment laigua i recollir gel i en un vessant del puig, per aprofitar el desnivell per en la construcció. Les seves ...

                                               

Sant Grau dArdenya

Sant Grau dArdenya és una església del municipi de Tossa de Mar. És un edifici destil neorromànic, de grans dimensions, situat la vora dun puig i adossat a una construcció amb aparença de masia. Consta de dues plantes, vessants a laterals i està ...

                                               

Sant Jaume de Can Ferrer

És un edifici adossat a un xalet situat la vora dels penya-segats. Ledifici de què forma part té dues plantes, lestructura rectangular i la coberta de doble vessant a laterals. La Capella es caracteritza per tenir una sola nau, dobra de pedra, un ...

                                               

Sant Vicenç de Tossa

Sant Vicenç de Tossa és una església del municipi de Tossa de Mar. És un edifici de grans dimensions situat al mig de la Vila Nova de Tossa que es basa en una nau central i capelles laterals. Estava adossat a les antigues dependències de lAjuntam ...

                                               

Torre de Cala Salionç

La Torre de Cala Salionç o Agulla de Pola és un edifici del municipi de Tossa de Mar. Situada al cim del promontori de roca de Pola queden les restes vivents duna torre de guaita de planta semicircular, amb una petita protuberància que aflorava e ...

                                               

Torre de lHostal

La Torre de lHostal és un edifici del municipi de Tossa de Mar. Torre de guaita de planta quadrada amb alguna petita obertura quadrangular i restes de dues barbacanes a ponent i a llevant. Té tres plantes i està situada entre mitgeres en un carre ...

                                               

Torre del Gorg Gitano

Gorg Gitano són les restes duna torre del municipi de Tossa de Mar. Al cim de gorg Gitano, situat a breu distància de Montllor Petit, per la banda de ponent, es poden apreciar les restes duna torre. És un edifici que forma part de lInventari del ...

                                               

Torre des Moros

La Torre des Moros és un edifici del municipi de Tossa de Mar. Es tracta dun petit edifici de planta circular i de dos plantes situat sobre les penyes més altes del puig de Can Magí. Forma part de lInventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

                                               

Ajuntament de Vidreres

L Ajuntament de Vidreres és ledifici del govern municipal del municipi de Vidreres. Ledifici és una obra protegida com a bé cultural dinterès local.

                                               

Ca lArtau (Vidreres)

Immoble que consta de dues plantes. La planta baixa, recull dues obertures, com són, per una banda, el portal daccés, de llinda monolítica de grans dimensions, conformant un arc pla, amb muntants de pedra, i el dintell recull una inscripció que a ...

                                               

Ca nIscle (Vidreres)

És un edifici que desemboca i comunica amb dos punts estratègics del nucli urbà de Vidreres com són: per una banda, la façana principal amb el carrer Pompeu Fabra; mentre que per laltra, la cantonada amb la Plaça de lEsglésia i tanmateix amb el c ...

                                               

Cal Pere (Vidreres)

És un immoble de tres plantes, amb dues faixes o franges horitzontals destuc que subdivideixen lespai físic en tres sectors estrictes, com són: en primer lloc, la planta baixa, la qual recull tres obertures, el portal daccés i dues finestres, emm ...

                                               

Can Balmanya

Es tracta dun edifici entre mitgeres de tres plantes i coberta a dues aigües a façana. Té gairebé totes les obertures emmarcades de pedra i un balcó de fusta sobre la porta principal. La cornisa és senzilla i les teules sobresurtes de la façana. ...

                                               

Can Boada (Vidreres)

Es tracta dun edifici entre mitgeres de dues plantes i golfes amb coberta a dues aigües a façana. Les obertures de la façana tenen forma rectangular i, totes menys la del garatge, emmarcaments de pedra de tipus rústic pedra de Banyoles, mal desba ...

                                               

Can Calonis

Es tracta dun edifici de planta rectangular amb dues plantes i golfes la part central. Té la coberta a dues aigües a laterals interrompuda per les golfes, que actuen com un pis superior i enlairat que dóna al mas una estructura basilical. Les obe ...

                                               

Can Canyet

Es tracta dun edifici de dues plantes i golfes la part central. Té la coberta a dues aigües interrompuda per les golfes, que només ocupen una part de la llargada del mas estructura basilical. Els angles de la casa estan reforçats per pedres canto ...

                                               

Can Castells (Vidreres)

Es tracta dun edifici de planta rectangular format per una part central elevada i uns cossos laterals més baixos. La part central consta de tres plantes i té una coberta de dues aigües a laterals. En destaquen les golfes, amb les tres finestres d ...

                                               

Can Dalemus

Es tracta dun immoble que consta de tres plantes. Pel que fa la planta baixa, en el sector de la façana, subiquen dues obertures, com són: un gran portal daccés, darc de mig punt, amb volta dobra vista i muntant de pedra, per una banda; mentre qu ...

                                               

Can Gotarra

Immoble que consta de dues plantes, com són la planta baixa, la qual concentra tres obertures en la façana, com són el portal daccés, de llinda monolítica de grans dimensions, conformant un arc pla, muntants de pedra i la llinda conté una inscrip ...

                                               

Can Llagosteres

Edifici de dues plantes, amb planta baixa, la qual recull dues obertures, com són, per una banda, una finestra irrellevant, ja que no comprén cap element a destacar. Mentre que per laltra, el portal daccés rectangular, amb una fina i esvelta llin ...

                                               

Can Massa Súria

Edifici rectangular de dues plantes i coberta a dues aigües a laterals. Actualment està dividida en dos habitatges. Les obertures són totes rectangulars i emmarcades de pedra, de les quals destaca la gran llinda de la porta principal, de granit, ...

                                               

Can Masó (Vidreres)

Es tracta dun edifici que desemboca i comunica amb dos punts estratègics del nucli urbà de Vidreres com són: per una banda, la façana principal la Plaça de lEsglésia; mentre que per laltra, la cantonada amb el carrer Pompeu Fabra. Es tracta dun e ...

                                               

Can Mir (Vidreres)

Edifici entre mitgeres de dues plantes i coberta de dues aigües a façana. Els emmarcaments de les obertures són tots de pedra i la façana és de pedra vista. De les dues finestres del primer pis destaquen les motllures dels ampits i de la porta i ...

                                               

Can Remigio

Es tracta dun edifici entre mitgeres de dues plantes i coberta a façana. Consta de dues obertures, una per planta, amb marcs de pedra. La porta té una gran llinda de forma rectangular decorada amb els baixos relleus duna ferradura a cada costat i ...

                                               

Can Sala (Vidreres)

Es tracta duna casa de dues plantes i teulada a doble vessant a laterals que té totes les obertures emmarcades de pedra. El sector més interessant és el format per la porta principal i la finestra que hi ha a sobre, al primer pis, ja que estan en ...

                                               

Can Sis Dits (Vidreres)

Edifici destructura rectangular format per dues plantes i cobert a dos vessants a laterals. A tocar del mas hi ha una torre duns deu metres dalçada per cinc de diàmetre que també està habilitada com a habitatge. Les obertures de la casa són recta ...

                                               

Can Surriga

LEdifici actual és de planta quadrada amb coberta a quatre vessants, tres plantes i terrassa sobre el teulat. Els elements més destacats de les façanes són els emmarcaments de pedra grisa amb motllures de rombes decoratius la part superior de les ...

                                               

Can Xiberta

Es tracta dun immoble que es troba enquadrat en un gran solar de considerables proporcions. La façana que desemboca al carrer orient, planteja tres plantes. La planta baixa, consta de tres obertures, com són el portal central, de llinda monolític ...

                                               

Can Xirgu

Es tracta dun immoble que consta de dues plantes. La façana està fortament impregnada i imbuïda per una atmosfera de tall neoclassicista bastant depurada i repetitiva, ja que els elements que recull els hem vist diverses vegades en altres edifici ...

                                               

Casa Doctor Deulofeu

Immoble de planta quadrada, de tres pisos, amb una faixa destuc horitzontal que actua com a línia de separació entre el primer i el segon pis. Destaca per sobre de tot, la façana que desenvoca al carrer el qual precisament recull o es denomina am ...

                                               

Església parroquial de Santa Maria (Vidreres)

Pel que fa a lexterior, en la façana trobem dos registres ben diferenciats: per una banda, el sector inferior, o sigui el més antic, destaca sobretot la portada imbuïda pel lèxic clàssic, el qual però ha estat depurat, destil lat o passat pel tam ...

                                               

Forn de Can Noguera

Es tracta de les restes dun forn antic de planta circular i situat en un vessant de la muntanya, aprofitant el desnivell. Actualment té el sostre caigut, però el cobria, presumiblement, una volta de pedra, les restes de la qual encara es poden ob ...

                                               

Forn de rajols del Bosc de Can Puig

Edifici destructura quadrangular de la qual només resten les parets mestres, bàsicament dues que fan cantonada. En aquestes parets es conserven tres obertures, dues la part inferior dun lateral, a mode dentrada de combustible, i una a laltra late ...